اسلایدر

معلم یعنی ایثار - اقدام پژوهی
 
 
 
معلم یعنی ایثار

اقدام پژوهی

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : ۱۳:۴۶ بعد از ظهر - پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸

سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل
آموزش وپرورش ناحیه 2اردبیل
دبستان شهید باقرپورنیار
عنوان اقدام پژوهی
بر رسی علل ضعف تعدادي ازدانش آموزان پایه چهارم
ابتدایی دردرس ریاضی
پژوهشگر:جلیل مددي حور
 : فروردین سال

امام راحل وهمه ي شهدا وایثارگرانی که با اهداء خون خود اندیشه هاي پاك
جمهوري اسلامی را در رگ وپی جوانان این مملکت جاري ساختند و آینده اي
روشن ومشعشع را که این انقلاب را دردستان نورانی
امام زمان (عج الله فرجه الشریف)
قرارخواهد داد رقم زدند.
روحشان شادویادشان گرامی

وراهشان پررهرو باد
تقدیروتشکر:
من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق
بدینوسیله از:
معلم فداکارم که تمامی فنون معلمی - که تجربه سی
سال معلمی اش - را به من آموخت وازمادردلسوزومهربانم
وهمسرگرامی وبزرگوارم وفرزندان عزیزم
وهمکاران محترمی که درنوشتن این پژوهش به من یاري
رساندند تقدیر وتشکر نموده وآروزي توفیق وسلامتی درتمامی
مراحل زندگی ایشان راازدرگاه ایزد منان مسئلت میدارم.
چکیده :
درس ریاضی در مدارس ابتدایی براي برخی از دانش آموزان درس
مشکل آفرین شده است تا جایی که دانش آموزان نسبت به حل مسایل به
دیگران تکیه می کنند . که تکرار این کار براي این عده از دانش آموزان باعث
عدم علاقه ، عدم انجام تکالیف درست ، اضطراب عدم اعتماد به نفس و ... در
برخی از دانش آموزان شده که بعد از بررسی مسایل فوق به نتیجه رسیدم که
کلاس درس ، نحوه ي تفهیم مسایل ، روش تدریس و امکانات و وسایل لازم براي
تدریس باید طوري باشد که دیدگاه هاي مثبتی در نظر دانش آموزان ایجاد
کند و دانش آموزان با اعتماد به نفس بالاتر ، علاقه ، انجام تکالیف به موقع و از
همه مهم تر کاربرد ریاضی در زندگی روزمره کمک کند .
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
تشکروقدردانی:.............................................................................
چکیده:......................................................................................
عنوان پژوهش: 1
3- مقدمه: 2
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله: 4
5 :( گردآوري اطلاعات (شواهد 1
9 - خلاصه یافته هاي اولیه: 6
11- انتخاب راه جدیدبصورت موقت: 10
14- اجراي راه (طرح)جدیدونظارت برآن: 12
15
:( گردآوري اطلات (شواهد 2
17- تجدید ونظروارائه گزارش نهایی همراه نتیجه گیري وپیشنهادات: 16
بیان مسئله وعنوان اقدام پژوهشی
برر سی علل ضعف تعدادي ازدانش
آموزان پایه چهارم ابتدایی
دردرس ریاضی

مقدمه:
شاید بسیاري از مردم و حتی آموزگاران فکر کنند که ریاضیات هنر محاسبه است و
ریاضی دانان باید همه عمر خود را صرف ساختن محاسبات پیچیده ریاضی کند .
چنین عقیده اي به حقیقت نزدیک نیست . کار ریاضی دانان استدلال است نه محاسبه .
در حقیقت ما در آموزش مفاهیم مربوط به ریاضی در پی محاسبه کردن نیستیم بلکه
پرورش تفکر منطقی در فراگیران یکی از اهداف مهم می باشد .
هدف اصلی این مجموعه گسترش دادن و علاقه به ریاضیات و ایجاد انگیزه می نماید .
گروهی تعداد ساعات ریاضی را با کم کردن سایر دروس افزایش می دهند و حال آنکه
تجربه بنحوي نشان داده است که این امر به تنهایی در بالا بردن سطح معلومات شاگرد
کافی نیست و لذا استفاده از ساعات ورزش ، کاردستی و .......... براي جبران عقب
افتادگی بچه ها در درس ریاضی خطائی است فاحش راه حل عاقلانه و عملی این مشکل
آن است که بجاي کمیت ساعات ریاضی به کیفیت تدریس توجه شود ، یعنی با رعایت
مراحل رشد ذهنی کودك و در نظر گرفتن امکانات او از نظر یادگیري در هر یک از این
مراحل ویژه عرضه کردن مطالب ریاضی تجدید نظر کند .
روشهاي ریاضی در تمام زندگی ما نفوذ کرده است . ریاضیات امروزي ، تنها زمینه اي براي
محاسبه نیست . بلکه به صورت سلاحی نیرومند است که براي تحقیق درآمده و بارها و بارها
براي تجربه پیشی گرفته است . با وجود این ، جوانان جست و جوگر امروزي ، حداکثر با
چنان سطحی از پیشرفت ریاضیات سروکار دارند که در بهترین شرایط ، مربوط به صد سال
پیش است . و همین جوانان ، فردا باید بتوانند دانشهاي طبیعی ، صنعت و اقتصاد را تکامل
دهند . همین جوانان امروزي اند که باید رازهاي اندیشه را بگشایند ، به فضاي دور دست
کیهانی راه یابند ، روندهاي صنعتی را ادامه دهند و روشهاي موثري براي تشخیص بیماریها
و درمان آنها پیدا کنند . 2

ریاضیات بزرگترین میراث بشریت می باشند ، و ایجاد و ابداع آن صرف نظر از قواعد
علمی و موارد استعمار از نظمی فکري همانند ادبیات و موسیقی که از مهمترین افتخارات
آدمی است در جامعه امروزي به هر شاخه اي از علوم که بنگریم به طور مستقیم یا غیر
مستقیم تأثیر و دخالت ریاضی را می بینیم و کمترین تأ ثیري که می توان داشته باشد ایجاد
نظم افراد است . این شاخه از علوم نیز همانند تعلیم احتیاج به یادگیري مفاهیم ابتدایی و
پایین دارد . امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد علم نمی باشد . و این علم
چه از لحاظ اقتصادي و اخلاقی حق علوم فراگیران می باشد پس به نظر می رسد با
بهره مندي از امکانات و به کار بستن شیوه هاي مناسب آموزش توسط آموزگاران و با
روش هاي متنوع و جذاب کودکان را به ارزش و اهمیت این درس علاقمند و مطلع نمود

تو صیف و ضعیت موجود وتشخیص مسئله:
اینجانب جلیل مددي حور آموزگارپایه چهارم دبستان ابتدایی شهید باقرپورنیارواقع درکمربندي دوم بین
محله مقدس،شهرك بعثت وروستاي نیارباتراکم جمعیت بالا قرارگرفته ازلحاظ درآمدوسطح
سواددرموقعیت متوسط قراردارد.
این آموزشگاه درسال ( 1386 )توسط یکی ازخیرین شهرمان سرکارخانم پروین دخت باتمان قلیج تاسیس
شده است ومالکیت آن دولتی بوده نوع ساختمان آجري وبا مساحت کل زمینش 1400 مترمربع ومساحت
کل زیربنایش 500 مترمربع می باشد.
ساختمان یک طبقه است وتعداد کل اتاق ها وسالن 6 کلاس آموزشی ،آبدارخانه،دفترآموزگاران، اتاق
مدیر، نمازخانه، کتاب خانه،وباسرویس بهداشتی نیز
می باشد. .تعدادکل دانش آموزان این مدرسه 160 نفربوده. که ازاین تعدادحدود 30 نفره درپایه
چهارم مشغول به تحصیل می باشند کادر آموزشی این دبستان از 6 نفرتشکیل شده است.میانگین تجربه ي
کاري معلمان این مدرسه 20 سال است که دراین میان معلمان کلاس هاي چهارم واول،داراي بیشترین
سابقه ي خدمت برخوردارمی باشند.اکثراولیاي دانش آموزان شغل ثابتی نداشته ودرجهت تامین نیازهاي
اقتصادي خودبه عنوان کارگرروزمزد،به مشاغلی ازقبیل بنّایی ورانندگی وکشاورزي و.....مشغول می
باشند.
تجربه ي طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادي از
دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیري بیشتر مباحث درس
ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند. دبستان شهیدباقرپورنیارکه من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز
ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیري مفاهیم ریاضی مشکل دارند.به گفته
ي مدیر مدرسه که داراي سابقه مدیریت چند ین ساله دراین آموزشگاه می باشددیگر دانش آموزان سال
هاي گذشته و دوره هاي بالاترکه عمدتا” از بستگان همین دانش آموزان بوده اند نیز از نظر یادگیري
ریاضی د چار مشکل بوده و هستند . به همین جهت تصمیم گرفتم در صورت امکان راه حلی براي رفع
مشکل بیابم

( گردآوري اطلاعات (شواهد 1
بامراجعه به معلم سال قبل ازنحوه ي حضوروغیاب این دانش آموزان درکلاس ونظم
وترتیب اودرچگونگی حل تکالیف واینکه آیااودرپی برطرف ساختن مشکل این دانش
آموزان بوده است یاخیر،سوالاتی به عمل آوردم.اونیزبه این نکته اعتراف کردکه این
دانش آموزان،درس ریاضی رابه سختی پذیرا بود ند وقوه دریافت آنان دراین درس
بسیار پایین بود.
وهمچنین بامراجعه به خانواده این دانش آموزان ومشورت بااولیاي آنان متوجه شدم که
آنان همیشه در محیط خانه نیز ازدرس ریاضی به عنوان یک نمادومظهردشواري یاد
می کنند.به طوري که حاضرنند هرکاري انجام دهند ولی تمرین هاي ریاضی را حل
نکنند.با مراجعه به مدیردبستان،کارنامه سال قبل آنان راتقاضانمودم ومتوجه شدم که
نمرات درس ریاضی آنهادرسال قبل هم بسیار پایین بوده است.ازاین جا متوجه شدم که
این دانش آموزان ازپایه دچار مشکل هستندبه طوري که معلم سال قبل نیزقادربه حل
مشکل آنان وبرطرف ساختن ضعف آنهادردرس ریاضی نشده است.
مساله عدم علاقه مندي دانش آموزان به درس ریاضی را با جمعی از همکاران با سابقه در
میان گذاشته و با هم به بحث و گفتگو پرداختیم .همه ي همکاران با علاقه ي بسیار در بحث
شرکت کردند و نظرات مفیدي ارایه نمودند.
با یکی از اساتید صاحب نظر شهرمان نیزکه قبلا"استاد بنده دردانشگاه بود.
موضوع را در میان گذاشتم ایشان مشتاقانه مطالب نوشته شده را مطالعه و نظر خود را بیان
نمودند .با مراجعه به کتاب ها و نشریات گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در این
زمینه دست یافتم پس از گفتگو هاي بسیار در زمینه ي علل ضعف و مشکلات یادگیري
تعدادي از دانش آموزان در درس ریاضی مطالب جمع آوري شده مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت مشکلاتی که در این باره وجود داشت ،نظیر روش تدریس معلم ،تفاوت هاي
فردي دانش آموزان ،مسائل کمک آموزشی ،محیط فیزیکی کلاس وضع مالی واقتصادي
و....... فهرست گردید

خلاصه یافته هاي اولیه :
- معلمین ما معمولا در کلاس درس متکلم وحده هستند و درس ریاضی که مخصوصا در
پایه اول باید با روش هاي گوناگون تشریحی،تشبیهی،استفاده از مثال ،تجربه و مشاهده
هاي عینی ،استفاده از مدل و کاوشگري و…) تدریس شود به روش زبانی و قاعده گویی
محدود شده است .
- معلم آن طور که باید آموزش لازم را ندیده به طور مثال با اصول یادگیري آشنا نیست
که بتواند از آن در امر تدریس بهره گیرد .
- وسایل کمک آموزشی که نقش مهمی در ارائه مفهوم ریاضی دارند به حد کافی در
اختیار معلم و دانش آموز نیست .
- تاثیرتغذیه وبهداشت دریادگیري
- نقش خانواده درپیشرفت تحصیلی
- مقاومت بعضی معلمان دربرابرتفکرات جدیدوروشهاي جدید تدریس
- کمبودمعلم با صلاحیت وآموزش دیده
- تعویض مکررمعلمان
- تراکم بیش از حد جمعیت در کلاس
- عدم ارتباط ریاضی در پایه هاي مختلف
- نقش خود دانش آموز در گیرایی مفاهیم از نظر رشد جسمی و هوش

نکاتی چند در باره آموزش ریاضی :
در حین مطالعه و جمع آوري اطلاعات در پی مطالبی بودم که مرا در امر تدریس و رفع مشک لات
یادگیري کودکان راهنما باشد که به نظریه اسکینر در کتاب نظریه هاي یادگیري برخوردم او معتقد است
یادگیري در صورتی به بهترین وجه انجام می گیردکه
الف ) اطلاعاتی که قرار است آموخته شوند در گام هاي کوچک ارائه گردد.
ب ) به یادگیرندگان درباره ي یادگیریشان بازخورد فوري داده شود. یعنی بلافاصله پس از یک تجربه
یادگیري به آنان گفته شود که اطلاعات مورد نظر را درست یادگرفته اند یا از آن لحاظ اشکالاتی دارند.
ج) یادگیرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود یاد بگیرند.
او با تجربه ي دست اول متوجه شد که این اصل در کلاس هاي درس به کار برده نمی شوند .
او در رابطه با دیداري که از یکی از کلاس هاي درس دخترش در سال 1935 به عمل آورد چنین اظهار
در 11 نوامبر من به عنوان پدري که از کلاس درس فرزندش دیدار می کند در صندلی آخر »: نظر کرد
یک کلاس درس ریاضی نشسته بودم .
ناگهان وضعیت کاملا مبهم به نظر رسید درآن جا بیست موجود فوق العاده با ارزش وجود داشتند

معلم کلاس تقریبا بر خلاف تمامی آنچه که ما درباره یادگیري می دانیم عمل کرد .قابل
ذکر است که معمول ترین روش یادگیري روش سخنرانی است و در این روش هر سه اصل
بالا زیر پا گذاشته می شود .در زمان حال و در بعضی از مدارس فعلی ما نیز غالبا از
کودکان مدارس ابتدایی خواسته می شود به جاي یادگیري مفاهیم ریاضی از طریق
بررسی ماهیت اعداد و نیز تفهیم مفاهیم به کمک معلم مجموعه هاي تازه ،لغات و اعمال
ریاضی جدید را به ذهن بسپارند .در امر تدریس هر مفهوم درس ریاضی سیر تفکر دانش
آموز را نیز باید مدنظر قرار داد که مراحل آن به شرح زیر می باشد:
آمادگی : در این مرحله از تدریس معلم می کوشد اولا” رغبت دانش آموزان را نسبت
به موضوع درس برانگیزد ،ثانیا هدف درس را روشن نماید ،ثالثا معلومات قبلی دانش
آموزان را بررسی کرده و مطالب جدید را بر پایه معلومات قبلی او تدریس کند .
عرضه :معلم درس تازه را عرضه می کند و به اصطلاح موضوع جدید را با توجه به هدف
هایی که پیش بینی کرده است به دانش آموزان تدریس می کند .
مقایسه : ارتباط بین معلومات قبلی و درس برقرار و مقایسه به عمل می آید و در این
مقایسه است که به اصول کلی دست پیدا می کنند در تدریس ریاضیات معلم در این مرحله
به قاعده دست پیدا می کند و تعاریف را به دست می آورد .

تعمیم : نتایج به دست آمده در مرحله سوم که در ریاضی قاعده گفته می شود در مواقع
مقتضی و همانند ،تعمیم داده می شود .
کاربرد و تطبیق: مانند حل مسائل ریاضی بعد از یادگرفتن قاعده روابط ریاضی. در این
جا لازم است به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که روش هاي شهودي و فعال ، از جمله
روش هاي جدید تدریس ریاضیات ابتدایی هستند که در چند سال اخیر بر اثر تحولات به
وجود آمده در علم و هم چنین پیشرفت هاي روان شناسی و تعلیم و تربیت به وجود آمده
و در کشورهاي پیشرفته جهان در زمینه تدریس ریاضیات مورد استفاده قرار گرفته اند .
طرفداران روش شهودي عقیده دارند سهم عمده یادگیري به خصوص در مورد انسان از
طریق بینش انجام می گیرد . در این روش وسایل کمک آموزشی نقش مهمی در تدریس
پیدا می کنند و معلم مراحل درس را طوري تنظیم و ارایه می کند که دانش آموزان با
مشاهده مراحل به هم پیوسته کار آموزش پی به حل مسئله می برند که منجر به یادگیري
مفاهیم درس می شود .در روش فعال دانش آموزان با تلاش خود و با راهنمایی معلم به
اهداف آموزشی نایل می گردند .
انتخاب راه حل جدید به صورت مو قت:
- اولین راه حلی که براي تقویت درس ریاضی این دانش آموزان به ذهنم خطور
کرداین بود که علاو برمطاله کتاب درسی ریاضی،اقدام به خرید کتاب هاي کمک درسی
ریاضی وتشویق آنان به مطاله آنها وآشنایی با روش هاي حل تمرین ریاضی نمودم.
متأسفانه نتیجه این کارمنفی بود واثري ازبهبودي در درس ریاضی توسط این دانش
آموزان دیده نشد.وتکالیف خود را مانند گذشته اکثرا ناقص حل می کردنند.
بنابرین این روش را کنار گذاشتم وبه شیوي دیگري متوسل شدم.
- روش دیگري که به ذهنم رسیداین بودکه براي حل این معضل تصمیم گرفتم که
درآخر وپایان ساعت درس ریاضی مدتی را درکلاس بااین دانش آموزان بمانم وبه صورت
خصوصی،خلاصه اي ازدرس رابراي آنهاتوضیح دهم. زیرا به تجربه به این موضوع دست
یافته بودم که عده اي ازدانش آموزان مطالب درس را به صورت گروهی واجتماعی
دریافت نمی کنند، ونیاز به توضیحاتی دارندکه خصوصی به آنها گفته شود.زیرا زمانی که
درس به صورت انفرادي براي آنهاشرح داده می شود،دردریافت محتواي درس موفق تر
می باشند.به مدت چند هفته آزمون دوم راروي این دانش آموزان امتحان نمودم ولی این
بار هم مانندآزمون اول با شکست روبروشدم.نکته اي که دراین مرحله دریافت کردم این
بود که گهگاهی درحین توضیح دادن درس به صورت انفرادي،متوجه می شدم که ذهن
آنان قدرت دریافت مطالب رابه حد کافی ندارند.بارها دربیان درس ازآنها سؤال
می کردم که متوجه این بخش ازدرس شده است یاخیر؟وبعضی ازآنها ادعامی کردکه
درس را فهمیده اند.درحالی که نتیجه کاردرپایان مثل گذشته بود.

- روش سومی که براي تقویت درس ریاضی این دانش آموزان به کاربردم این بود
که تصمیم برآن داشتم که این دانش آموزان رابیشتردرصحنه کلاس دخالت دهم.به طوري
که درهرجلسه درس ریاضی بعدازتفهیم درس،چند مثال راروي تابلو می نوشتم واین دانش
آموزان رابه پاي تابلواحضارمی کردم تا این مثال هاراحل کنند.البته من هم قدم به قدم
درحل تمرینات به آنان کمک می کردم.هدف من ازبه کار گیري این شیوه این بود که
دانش آموزان مورد نظردر هرجلسه با سعی وکوشش درحل مثال هاي روي
تابلوبتواننددرس جدیدرادرکلاس خوب یادبگیرنند واعتماد به نفس لازم رادراین درس
پیدا کنند. مدتی ازبه کارگیري این شیوه نیزگذشت ونتیجه کارمجد داًمنفی بود.این شیوه
نه تنها مشکلی راحل نکرد،بلکه تنهادستاوردي که داشت این بود که احساس کردم که
بعضی از این دانش آموزان وقتی با وجودضعف دردرس ریاضی درحضوردیگر
دانش آموزان کلاس به پاي تابلو احضار می شوند،دچارلکنت زبان ولرزش دست به هنگام
نوشتن می شوند.بنابراین،این روش رانیز متوقف نمودم.

اجراي راه ( طرح ) جدید ونظارت برآن:
براي رسیدن به دیدگاه واحدوبرطرف ساختن وحشت ازدرس ریاضی دراین دانش
آموزان،ازراه حل بسیار مناسبی استفاده کردم به طوري که سعی کردم به همان شکلی که
این دانش آموزان دروسی مانند :جمله نویسی،فارسی را خوب دریافت می نمایند،درس
ریاضی را هم به این طریق دریافت نمایند.بنابراین به هنگام بیان مطالب درس ریاضی از
عکس هاوتصاویرمرتبط باموضوع مورد بحث ریاضی استفاده کردم.وهمین طور سعی کردم
که همه مطالب درسی راتاجاي که برایم امکان داردبه صحنه طبیعت وواقعیت نزدیک
کنم.مثلاً براي فهماندن هدف اصلی ازموضوع جمع یا تفریق هاي با انتقال به جا ي این که
ازاین دانش آموزان بپرسم،از 235 میخواهیم 157 را کم کنیم این موضوع را درقالب
مانند : 235
- 157
مردي وارد کلاس می شود : سلام ، بچه ها اسم من یکی است ، من یک خونه در جدول
( مکانی ) دارم ، آن خونه ، خونه یکی ها ست ، بچه ها من همیشه یک رقم هستم . اگر یه
وقتی تعداد من زیاد بشه که به 10 برسم یا از 10 بیشتر بشم .
در این موقع مرد دوم وارد می شود . سلام بچه ها ، آنوقت دیگر من می آیم ، اسم من ده
تایی است ، من در همسایگی یکی هستم . 12
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
این همسایه من پسر من نیز هست ، بچه ها پسرم راست میگه ، وقتیکه تعدادش آنقدر بشه
که به 10 یا بیشتر از 10 بشه اونوقت دیگه نمی تونه در خونه خودش جابگیرد . من میام و
کمکش می کنم و آنچه را که نمی تونه نگه داره با خودم به خونه خودم میارم . خوب بچه
ها من یک فرقی با پسرم دارم و اون اینکه پسرم یکی یکی زیاد می شه ولی من ده تا ده
تا زیاد می شوم . از طرفی شبیه به اون هم هستم اگر تعداد من به ده یا بیشتر از ده برسد
در اینصورت .
مرد سوم وارد می شود : سلام بچه ها ، اونوقت من می آیم ، بچه ها اسم من صدتایی است
من در همسایگی ده تایی و یکی هستم ، ده تایی پسرم است ویکی نوه ام ، در این خانواده
که شما می بینید دو پدرند و دو پسر ، اما سه نفریم .
خوب بچه ها پسرم راست میگه ، وقتیکه تعدادش آنقدر بشه که به ده برسد یا بیشتر از ده
بشه دیگه در خونه خودش جا نمی گیره ، من می آیم و کمکش می کنم وآنچه
نمی تونه نگه داره با خودم به خونه ام می آرم .
راستی بچه ها تا یادم نرفته یه داستانی برایتان تعریف کنم ، یکی از روزهایی گرم تابستان
ما سه نفري تصمیم گرفتیم به مسافرت برویم ، هوا خیلی گرم بود ، وقتی با هم مشورت
کردیم قرار شد تا به کنار دریا برویم ، رفتیم بلیط بگیریم ، آقاي بلیط فروش گفت : قیمت
بلیط براي شما سه نفري 157 ریال می شه اول قرار شد که هر کدام از ما همان پولی را که
13
مربوط به خونه ما می شه پرداخت کنیم ، لذا هر کدام از ما پولهاي جیبمان را بیرون
آوردیم :
یکی می گوید : من 5 ریالی داشتم .
ده تایی می گوید : من 30 ریالی داشتم .
صدتایی می گوید : من 200 ریالی داشتم .
وقتی کنار هم گذاشتیم : 235
آنوقت پول بلیط را زیر آن نوشتیم : 157
یکی : من نمی تونم 7 ریال رو بدم چون 5 ریال دارم .
ده تایی : ولی پسر جان غصه نخور ، من کمکت می کنم یک ده تایی به شما می دهم ، بیا
ده ریال و حالا من هم نمی تونم 50 ریال رو بدم چون بیست ریال دارم
صدتایی : غصه نخور پسرم ، من کمکت می کنم یک صدتایی به شما می دهم ، بیا این 100
ریال خوب بچه ها ما با این کمکهایی به هم کردیم تونستیم پول بلیط رو بدیم و یک ساعت
بعد هم به مسافرت برویم .
معلم : سعی می کند با طرح سؤالهاي مناسب مثلا"اینکه سه نفري چقدر پول داشتند ؟
قیمت بلیط چقدر بود ؟ چقدر دیگر کم داشتند تا پول بلیط بدست آید ؟ چگونه پول بلیط را
جور کردند ؟ تدریس را ادامه می دهد و کلاس را جذاب می نماید .


 : ( گردآوري اطلاعات (شواهد
گرچه با طرح هایی که کم و بیش در کلاس درس به ابتکار خود یا با استفاده از نظرات
ارائه شده توسط همکاران یا با بهره بردن از مطالعه کتاب هاي گوناگون اجرا نمودم
پیشرفت قابل ملاحظه اي در روند یادگیري کودکان ضعیف ایجاد شداما همچنان لازم بود
مقایسه اي بین دو گروه در قالب ارزشیابی از دانش آموزانی که به نظر من از ابتدا مشکل
بودن مفاهیم ریاضی را درك می کردند و دانش آموزانی که ضعیف قلمداد می شدند و
احتیاج به تمرین خاص داشتند انجام گیرد و در این مقایسه مشاهده نمودم که به نسبت
زیادي موفق به افزایش درجه تمرکز حواس این دانش آموزان بر روي یک مطلب شده ام
- موضوعی که اساس یادگیري در تمام دروس به خصوص در درس ریاضی می باشد. به
طور نمونه در یک آزمون قبل از به کارگیري طرح ، میانگین نمرات دانش آموزان بدون
مشکل 18 ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیف 11 بود . و بعد از به کارگیري طرح
میانگین نمرات این دانش آموزان به 15 ارتقا یافته بود.


تجدید نظرودادن گزارش نهایی یا اطلاع رسانی همراه
نتیجه گیري وپیشنهادات
- دانش آموزان به درس ریاضی علاقه مند شده و درزنگ ریاضی فعالیت چشمگیري ازخود
نشان می دادند
- زمینه اي براي بحث و هم فکري بین همکاران به وجود آورد
- یادگیري عمیق تر و پایدارتر صورت می گرفت
- والدین از پیشرفت فرزندانشان ابراز رضایت می کردند
- میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان در حد قابل ملاحظه افزایش یافت .

باتوجه به کارهاي صورت گرفته نتایج ذیل اشاره داشت:
بنابراین با چنین روشهایی مسالمت آمیزودوستانه می توان پرده وحشت راازدرس
ریاضی کنارزدوچهره واقعی درس ریاضی رابه همه نشان داد.ازهمان اولین روزي که این
طرح راروي دانش آموزان پیاده کردم،اثرات مثبتی مشاهده می شد.وسرانجام کار، من
دراین روش با موفقیت روبروشدم.ونمره درس ریاضی این دانش آموزان رفته رفته بهبود
پیدا کردونتایج بسیاررضایت بخشی حاصل شدبه طوري که درس ریاضی به عنوان یک
درس شیرین وجالب وآموختنی نه تنهابراي این دانش آموزان،بلکه براي کلیه شش
آموزان کلاس محسوب می شدوبعدازپیاده کردن این طرح میانگین نمره ری اضی
کلاس،نسبت به امتحان هاي قبلی روند صعودي پیداکرد
ویااینکه اگر پایه تدریس بر انتقال معلومات به دانش آموزان استوار نباشد و به یک نظام
تحقیقی و فعال که کودکان محور اصلی انجام عمل ریاضی باشند توجه شود .اگر محتواي
مطالب آموزش ریاضی را با فعالیت هاي ذهنی کودك منطبق سازند اگر کلاس درس
ریاضی طوري اداره شود که دانش آموزان با تلاش خود و با راهنمایی معلم به اهداف
آموزش نائل شوند یادگیري بهتر و آسان تر صورت م یپذیرد.

دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» آزمون آزمایشی تیمز زمستان93 ( دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ )
» پاسخ آزمون تیمز زمستان93. ( دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ )
» عید نوروز بر شما مبارک ( شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ )
» اسامی وعکس دانش آموزان ممتاز پایه چهارم شهیدباقرپورنیاردرسال 93 ( شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ )
» آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم بهمن ماه ( جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ )
» پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم ( جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ )
» پرسش و پاسخ كليه ي در س ها ي علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي ( یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ )
» پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم ( پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ )
» دفترچه ی سوالات آزمون پیشرفت تحصیل پایه چهارم ( پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ )
» آموزش نماز ( یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ )
» آزمون پیشرفت تحصیلی کلاس چهارم ابتدایی ( یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ )
» پاسخنامه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی ( یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ )