X
تبلیغات
معلم یعنی ایثار

معلم یعنی ایثار
پيوندهای روزانه


نرم نرمک می رسد اینک بهار سال نو مبارک 

برآمد باد صبح و بوی نوروز ، به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال وهمه سال ، مبارک بادت این روز وهمه روز

محبت

آدمي اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نيست زيرا : اگر بسيار كار كند مي گويند احمق است اگر كم كار كند مي گويند تنبل است اگر خرج كند مي گويند افراط گر است اگر جمع كند مي گويند بخيل است اگر ساكت و خاموش باشد مي گويند لال است اگر زبان آوري كند مي گويند ورّاج و پرگو است اگر روزه بدارد و شب ها نماز بخواند مي گويند رياكار است و اگر عمل نكند مي گويند كافر است و بي دين لذا نبايد به حمد و ثناي مردم اعتنا كرد و جز از خداوند نبايد از كسي ترسيد . شيخ بهائي

 زیباترین

زیباترین شروع:بسم الله زیباترین دین:اسلام زیباترین خانه:کعبه زیباترین استاد:امام صادق(ع ( زیباترین عمو:حضرت ابوالفضل(ع) زیباترین سرانجام:شهادت زیباترین لباس:احرام زیباترین ندا:فطرت زیباترین دوست:کتاب زیباترین روز:جمعه زیباترین بیابان:عرفات زیباترین میعاد:معاد زیباترین کلام:لااله الاالله زیباترین آواز:اذان زیباترین شهید:امام حسین(ع( زیباترین بنا:حضرت ابراهیم زیباترین پرچم دار:حضرت عباس زیباترین پیرمرد:حبیب ابن مظاهر زیباترین آواره:سلمان زیباترین شب:قدر زیباترین خاک:تربت زیباترین رحمت:باران زیباترین کلمه:محبت زیباترین لحظه:پیروزی زیباترین سوره:حمد زیباترین سلسله:انبیاء زیباترین بانگ:تکبیر زیباترین صابر:حضرت ایوب زیباترین مهاجر:هاجر زیباترین عمل:عبادت زیباترین چشمه:زمزم زیباترین نیکی:نیکی به پدرومادر زیباترین عهد:وفا زیباترین ناله:نیایش زیباترین جنگ:جنگ با نفس زیباترین انسان:پیامبر (ص) زیباترین ستون:دین زیباترین منتقم:حضرت مهدی(عج)زیباترین سخن گو:حضرت زینب زیباترین کوشش:فی سبیل الله زیباترین سنگ:حجرالاسود زیباترین سرمایه:زمان زیباترین ابزار:قلم زیباترین 

شعار:صلوات برمحمد وآل محمد(اللهم صل علی محمد و آل محمدوعجل فرجهم) 


[ جمعه یکم فروردین 1393 ] [ 1:29 قبل از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
دبستان شهیدباقرپورنیار

دفترچه ی سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی     سال تحصیلی 92 /93      

مدت پاسخگویی:  90 دقیقه تعداد سوال :75 شماره داوطلب : نام ونام خانوادگی داوطلب :                           

قرآن و هدیه ی آسمان      ازشماره             تاشماره           تعداد سوال  ماده امتحانی                                                                   1                     10                 10                                                مطالعات اجتماعی                11                    30                  20

   فارسی ( بنویسیم )          31                    45                  15

 علوم                               46                   60                  15  

ریاضی                              61                   75                  15

توجه : به پاسخ های غلط نمره منفی تعلق نمی گیرد.

فارسی: متن زیررابخوان وبه سوالات زیرپاسخ دهید همکاری درجنگلی سرسبز،حیوانات زیادی زندگی می کردند .هریک ازآنها مشغول کار ی بودند.لاک پشتی آرام آرام می رفت تاخودرابه یک تخته سنگ نزدیک آب برساند. خرس قهوه ای کمی آن طرف تردنبال کندوی عسل می گشت .سنجابی زیباازشاخه ای به شاخه دیگر         می پرید.دراین میان ،دارکوبی بامنقارش محکم به تنه درخت ضربه می زدکه صدایش به گوش می رسید. ناگهان دارکوب متوجه شدکه لاک پشت به پشت افتاده وهرچه تلاش می کندنمی تواندخودرابه روی شکم برگرداند.ازخرس که درنزدیکی اش بود کمک خواست ،امّا خرس کفت : « وقت ندارم » . دراین هنگام سنجاب ازراه رسیدوبه لاک پشت کمک کرد تا بلندشود. روزهایکی پس از دیگری گذشت تا این که روزی خرس درجنگل موردحمله زنبورهای عسل قرارگرفت . خرس قهوه ای دنبال   برکه ی آبی بودتابارفتن درآن ، خودراازدست زنبورهانجات دهد . دربین راه لاک پشت رادید وگفت : « لاک پشت ، می دانی  برکه ی آب کجاست ؟ » لاک پشت با مهربانی برکه را نشانش دادوبه راه خودادامه داد . خرس باسرعت خودرابه برکه رساندوباپریدن درآب ازدست زنبورهانجات یافت .سپس به یادضرب المثل « کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد » افتاد . به همین خاطر برگشت وازلاک پشت تشکّر کرد . بچه های عزیز ، این راهم بدانیدکه حدود هشت صدسال پیش ، سعدی شیرازی ، شاعربزرگ ایرانی،مارابه همکاری ، همدلی وهمدردی بادیگران دعوت کرده واین سروده ی او ، اکنون زینت بخش سازمان ملل متّحداست :

بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که درآفرینش زیک گوهرند

چوعضوی به دردآوردروزگار                      دگرعضوها رانماندقرار 

1 » کدام یک ازجمله های زیر صحیح است؟

1 ) خرگوش کوچولوی جنگل دربین سبزه ها جست وخیز می کرد .

2 ) لاک پشت کمی آن طرف تردنبال کندوی عسل می گشت .

  3) دارکوب با منقارش محکم به تنه ی درخت ضربه می زد .

4 ) سنجاب متوجّه شدلاک پشت به پشت افتاده است.             

    2 »   لاک پشت ازچه کسی درخواست کمک کرد ؟

1 ) خرس          2 ) سنجاب       3 ) دارکوب       4 ) خرگوش

3 » خرس چگونه می خواست خودراازدست زنبورها نجات دهد ؟

1 ) بادویدن          2 ) پریدن درآب      3 ) بالا رفتن ازدرخت         4 ) پنهان شدن پشت بوته ها

4 »   پیام اصلی داستان چه بود ه است ؟

1) زندگی گروهی درجنگل                          2 ) کمک کردن ویاری رساندن به دیگران

3 ) فرارکردن ازمشکلات                                      4 ) تلافی کردن

5 »کدام دسته ازکلمات زیربایکدیگرارتباط ندارند ؟      

     1)  خرس – لاک پشت- زنبور          2 ) جنگل – درخت – سرسبز

3 ) کمک – همدلی  - همکاری          4 ) قهوه ای – مهربانی – دانایی

6 » دربند سوم کلمه ی منادا کدام است؟

1 ) خرس قهوه ای     2 ) لاک پشت      3 ) برکه آب       4 ) زنبورهای عسل

7 » درکدام گزینه ، معنی کلمه مشخص شده نادرست است ؟

1 ) به همین خاطر برگشت .     ( دلیل )                  

  2 ) بنی آدم اعضای یک پیکرند .     ( عضوهای )

3 ) دارکوب با منقارش  محکم به تنه ی درخت ضربه می زد  ( نوکش )

  4 ) ازخرس که درنزدیکی اش بود ، کمک خواست .    ( بلند شد )

8 » کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد ؟ 

1 ) خدا حافظ        2 )  یک دیگر     3 ) ناگهان     4 ) زینت بخش

9 » ویرگول یا « درنگ نما » درجمله نشانه ی چیست ؟

1 ) پایان جمله   2 ) ناتمام ماندن جمله     3 ) تعجّب    4 ) مکث کوتاه

10» جمع کدام یک ازکلمه های زیربابقیه تفاوت دارد؟

1 ) حیوانات      2 ) اعضا          3 ) زنبورها       4 ) دیگران

11 » شکل گفتاری با شکل نوشتاری کدام یک ازکلمات زیرمتاوت است ؟

1 ) سنجاب             2 ) منقار             3 ) می دانی         4 ) جنگل

12 » دربند اول متن چند فعل گذشته وجود دارد ؟

1)  4                     2 ) 5                         3 ) 6               4 ) 7

13 » قافیه دربیت دوّم شعرسعدی ،کدام یک ازگزینه های زیراست ؟

1 ) پیکرند – گوهرند     2 ) آورد – نماند       3 ) روزگار – قرار     4 ) یک – یک

14 ) درکدام یک ازگزینه های زیرصفت وجود دارد ؟

  1 ) درخت کاج        2 ) خرس قهوه ای      3 ) کندوی عسل         4 ) تنه ی درخت

15 ) کدام دسته ازکلمات زیرازنظراملایی صحیح می باشد ؟

1 ) نوازش – قریّد – صبحگاه           2 ) می جوستم  - مقصود – نصیحت

3 ) لحجه – عادت  - تحمّل               4 ) بیعت  - محروم – صدمهعلوم:

16» دانش آموزی مشاهدات خودراازیک قطعه سنگ به صورت زیرنوشت . کدام گزینه جزء مشاهدات اونیست ؟

1 ) جرم قطعه سنگ ، تقریباً 2 کیلو گرم است .        2 ) سطح قطعه سنگ پستی وبلندی دارد.

3 ) رنگ قطعه سنگ تیره است .                           4 ) احتمالاً قطعه سنگ ، شیشه رامی شکند.

17 » کدام گزینه درموردفرضیه درست است ؟

1) فرضیه جواب قطعی است که به پرسش خودمی دهیم .     2 ) فرضیه رانمی توان آزمایش کرد.

3 )فرضیهیک عقیده است که باید آزمایش شود.          4 ) بعدازآزمایش فرضیه می دهیم .

18 » مهّم ترین تفاوت دو موجودزنده مقابل درچیست ؟

1) تنفس                  2 ) نیازبه آب وغذا             3 ) رشد              4 ) غذاسازی

19 » یک ورزشکار هنگام تمرین ، استخوان پایش شکست . پزشک بعدازگچ گرفتن پای شکسته اش ، توضیحی درمورد سلول های استخوانی داد. شماکدام گزینه راتوضیح علمی پزشک می دانید ؟

1 ) درقسمت شکستگی استخوان ، سلول فقط رشد می کند .     

   2 ) درقسمت شکستگی ، سلول ها فقط تقسیم می شوند.

3 ) سلول های استخوانی ابتدارشد کرده وتقسیم می شوند .    

    4 ) سلول استخوانی آن قدرسخت است که تقسیم نمی شود.

20 » گیاه گوجه فرنگی نسبت به درخت گردوفعال تر است ،زیرا  ......................... .

1 ) اندازه ی میوه ی آن بزرگتر است .             2 ) درمدت کوتاهی میوه ی فراوان می دهد .

3 ) بوته ی گوجه فرنگی کوچک تراست .           4 ) هرسه گزینه صحیح است .

21 ) دلیل کاشت محصول ،درکدام گزینه به درستی بیان شده است ؟

1 )پسته درکرمان به دلیل آب وهوای گرم وحشک .        2 ) گردودرهمدان به دلیل رطوبت فراوان .

3 ) برنج درمازندران به دلیل گرمای هوا .                     4 ) خرما درخوزستان به دلیل خاک مرغوب .

22 » دانشمند کرم هاوحلزون هارادریک گروه بزرگ جانوران طبقه بندی کرده اند . دلیل قراردادن این موجودات دریک گروه چه چیزی می باشد ؟

1 ) مکان زندگی مشابهی دارند .                    2 ) اسکلت استخوانی ندارند .

3 ) هردوباشٌش تنفس می کنند                      4 ) هردوازیک نوع غذااستفاده می کنند .

23 » کدام گزینه درمورد کرم ها درست است ؟

1 ) کرم آسکاریس درروده ی گاوزندگی می کندوبعدبه ماهیچه ی گاو می رود .

2 ) کرمک درابتدای لوله ی گوارش انسان به خصوص کودکان زندگی می کند .

3) تخم کرم آسکاریس همراه گوشت به انسان منتقل می شود .

4 ) نوزادکرم کدودرماهیچه ی گاوزندگی می کند .

24 » لوله کشی آب ساختمان شما مانند این قسمت گیاه عمل می کتد؟

1)ریشه   š           2)برگ   š                3)آوند   š                 4)شاخهš

25 » کدام گزینه درموردآوندها  صحیح نیست ؟

1 ) درساقه وبرگ ،لوله های باریکی به نام آوند وجوددارد .

2 ) بعضی آوندهاغذای ساخته شده دربرگ رابه قسمت های دیگر انتقال می دهند .

3 ) درهمه ی آوندها آب واملاح بالا می رودوغذای ساخته شده برمی گردد.

4 ) آوندهادرگیاهان مانند رگ های خونی دربدن انسان عمل می کنند.

26 » کدام مخلوط باسایرمخلوط ها تفاوت بیشتری دارد؟

  1 ) مخلوط روغن درآب       2 ) مخلوط آب درالکل      

  3 ) مخلوط شکردرآب        4 ) مخلوط نفت دربنزین

27 » برای دیدن افرادی که دراتاق شماهستند ، کدام موردضروری نیست ؟

  1 ) وجود منبع نور       2 ) بازتابش نور       3 ) وجود نور    4 ) چشم سالم 

28 » کاربردکدام یک ازآینه ها به درستی نوشته شده است ؟

1 ) استفاده ازآینه ی برآمده درساخت کوره ی آفتابی        

2 ) ) استفاده ازآینه ی برآمده درآینه بغل اتومبیل
3 ) ) استفاده ازآینه ی فرورفته برای ساخت زیبابین   
  4 ) ) استفاده ازآینه ی تخت درپیچ جاده ها
29 »کدام یک از موارد زیر داروی گیاهی است؟

1)دارچین š       2)به دانهš           3)فلفل  š               4)زردچوبهš

30 )  دانش آموزی مدار مطابق شکل ساخته امّالامپ روشن نشد . اشکال کاردرچیست ؟ ( همه ی وسایل سالم است )

1 ) وجود میخ درمسیر سیم     2 ) کوتاه بودن سیم  

3 ) به هم بستن باطری ها    4 ) قرارنگرفتن لامپ  درجای مناسب    

    ریاضی:

31»  هرگاه به دهگان هزارعددی شش رقمی ، 5 تا اضافه کنیم ، آن عدد چه تغیری می کند ؟

1 ) 5 برابر می شود  .                2 )50  برابرمی شود    

  3 ) 500تا  به آن اضافه می شود .      4 ) 50000 تا به آن اضافه می شود

  32 »  اگریک ضلع زاویه ای رانصف وضلع دیگرراسه برابرکنیم ، اندازه ی زاویه چه تعییری می کند ؟

1 ) 3 برابر می شود .        2 )   نصف می شود . 3 ) 5 برابر می شود .       4 ) تغییری نمی کند .                                               

33 » حاصل عبارت روبرو کدام گزینه است؟                2403×
                                                                      245                       
1)578853 š          2)587853š                   

3)578835 š        4)588735  š                                                 

  34 »کدام یک ازجمله های زیردرست است ؟

1 ) برای خواندن زاویه فقط ازدو حرف استفاده می کنیم .           

  2 ) اگر نیمساز زاویه ی راست را رسم کنیم دوزاویه ی بازبه وجود می آید .

3 ) دوزاویه ی راست همیشه باهم برابرنیستند .                         

     4 ) برای رسم نیمساز، سه بارازسوزن پرگار استفاده می کنیم .

  35 » اگر اختلاف بزرگ ترین وکوچک ترین عدد 5 رقمی غیرتکراری که همه ی رقم های آن زوج باشد رابه دست آوریم ، پاسخ ما کدام گزینه ی زیر خواهد بود ؟   

   1 )  66952                 2 ) 65962                      3 ) 65952             4 ) 66852 

36 » اگر حاصل ضرب 500 × 204 رابه دست آوریم ، پاسخ ماچندصفر درسمت راست خود دارد ؟

1 ) دو صفر           2 ) سه صفر                   3) چهار صفر            4 ) پنج صفر  

37 » مجموع سن علی ، حسن واکبر اکنون 42 سال است . 6 سال قبل مجموع سن آن هاچند سال بوده است ؟  1 ) 60 سال                2 ) 18 سال           3 ) 24 سال            4 ) 36 سال 

38 » کوچک ترین عددسه رقمی که ارقام تکراری ندارد رادرطبقه ی یکی ها  ی عدد 696966 ضرب می کنیم ، حاصل چه عددی می شود ؟

1 ) 98532                  2 ) 97532               3 ) 98352              4 )  118818

39 » اگر عددی راباسه برابر خودش جمع کنیم ، حاصل چندبرابرعدد اولیه می شود ؟
1 ) 3             2 ) 4                         3 ) 5                                4 ) 6

40 »به سه برابر عددی 6  تا اضافه کردیم عدد 30 به دست آمد . خود عدد کدام است ؟
  1)3    ™   2 )   8     ™          3) 6    ™       4)  9  
41 » چهارنفرازدانش آموزان کلاس چهارم روی هم 8 مداد ، دونفر دیگرروی هم 4 مداددارند . اگرمدادهارابه طورمساوی بین آن ها تقسیم کنیم به هرنفرچندمداد می رسد ؟
1 ) 2 مداد              2 ) 3مداد           3) 6مداد             4) 8 مداد
42 » سارا وکبری ازدوراه مختلف پاسخ مسئله ای رابه درستی بدست آورده اند، اگرعبارت زیر نشان دهنده ی راه حل سارا باشد ، پاسخ کبری کدام است ؟
 
1 ) (100 – 250) – 400            2 ) ( 100 + 250 ) – 400
3 ) 250 – 100 + 400               4 ) 250 – 100 – 400             
                                                                                     ؟    100 -  (  250- 400   )
43 » مهدی برای خریدن یک توپ 2300 تومانی ویک دفتر650 تومانی ، 250 تومان کم دارد . پول مهدی چندتومان است ؟
1 ) 2950 تومان            2 ) 2900 تومان               3 ) مثلث قائم الزاویه           4 ) هیچ کدام
44 » - دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ......................... بر هم نامیده می شود ؟
1 ) موازی         2 ) عمود        3 )   عمود منصف            4 ) نیمساز
45 ) کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟
1 )زاویه تند          2  ) زاویه راست      3 ) زاویه باز             4 ) زاویه قائمه
قرآن وهدیه های آسمانی :
46- کدام یک جزو علائم وقف هستند ؟    
 1) ج                2) ط                      3) لا                         4) همه ی موارد
47- کدامیک جزو آداب قرآن خواندن نمی با شد ؟
1) حرف زدن        2) وضو گرفتن   
  3) گفتن استعاذه و بسم ا...    4) رعایت قواعد و اصول قرائت قرآن
48- حروف « الف » و « لام » در کلمه ی « یوم الدّین » چه نامیده می شود ؟
    1) تشدید       2) تنوین                3) حروف والی                 4) مَد
49- چه کسی بیشتر از همه به فکر بچّه خرگوش هاست ؟ 
  1) آهو             2) مادرشان            3) خدا                         4) صیّاد
50- نام همسر فرعون چه بود ؟   
  1) آمنه            2) آسیه                  3) مریم                       4) زهرا
51- « ربّنا عَلَیکَ تَوَکَّلنا »  یعنی چه ؟
    1) خدایا ما را یاری نما                    2) خدایا تنها از تو یاری می جوییم
    3) خدایا تنها به تو تکّیه می کنیم       4) خدایا تنها بر توانایی تو تکّیه می کنیم .
52- اقتدا کردن یعنی ....   
 1) رفتن             2) پیروی کردن            3) آمدن                  4) رهبری
53- کدام یک ، جزو تفاوت های نماز فرادی با نماز جماعت است ؟
    1) خواندن حمد و سوره توسّط شخص      2) خواندن حمد و سوره توسّط امام جماعت
 3) قنوت گرفتن                               4) خواندن تشهّد و سلام نماز
54- اوّلین مسجدی که پیامبر با یارانش ساختند چه نام داشت ؟ 
 1) مسجدالحرام       2) مسجد کوفه        3) مسجد قبا          4 )مسجد النبی              

55- در کدام موقع نماز آیات خوانده می شود ؟

  1 )کسوف           2) خسوف                   3) زلزله         4) همه ی موارد   

 اجتماعی :
56- رنگ سبز در نقشه ، نشانه ی چیست ؟   
  1) جنگل             2) کوه                  3) دریا             4) بیابان 
57- کدام گزینه ، جهت اصلی می باشد ؟  
  1) شمال             2) جنوب غربی             3) شمال غربی           4) جنوب شرقی
58- کدام رشته کوه در شمال ایران قرار گرفته است ؟  
   1) دنا                2) تفتان                   3) البرز                      4) زاگرس
59- لقب فروان روایان مصر چه بود ؟   
  1) پادشاه               2) فرمان روا                3) نمرود             4) فرعون
60- اوّلین جامعه ای که در آن زندگی می نماییم چه نام دارد ؟   
 1) مدرسه              2) خانواده                    3) جامعه               4) شهر
61- تأمین نیازهای خانواده بر عهده ی کیست ؟   
1) پدر                  2) مادر               3) فرزندان                      4) 1 و 2
62- روز جمعه ، مخصوص انجام دادن چه کارهایی است ؟ 
1) نظافت            2) دیدار اقوام         3) شرکت در نماز جمعه      4) همه ی موارد
63- مردم برای انجام دادن چه کارهایی به مسجد می روند ؟   
 1) عبادت             2) مشورت            3) دعا               4) همه ی موارد
64- کدام یک از افراد ، در مدرسه نقش مهّم تری را دارند ؟  
   1) مدیر             2) ناظم                3) معلّم              4) دفتردار 
65- پهناورترین جلگه ایران چه نام دارد ؟
1) جلگه کنار دریا ی خزر       2) جلگه مغان            
  3) جلگه خلیج فارس            4) جلگه گرگان
66- از به هم پیوستن جویبارها ................... تشکیل می شود.
1) رشته کوه             2) جلگه                 3) رود               4) آبرفت
67- در کدام قسمت جمعیت زیادی وجود دارد ؟
  1)  رشته کوه           2)زمین های پایین کوه          3) قله          4) ناهمواری
68- کدام یک از استان های زیر با مرکز آن هم نام است ؟
1)سیستان و بلوچستان          2)مازندران       3) لرستان        4) کرمان
69- به شن وماسه و گل و لایی که رود ها با خود می آورند چه می گویند ؟
1) آ برفت               2) جلگه             3) رود                   4) جویبار
70- پارت ها از کدام قسمت وارد ایران شدند ؟
1) جنوب               2) جنوب شرقی               3) شمال شرقی         4) مغرب
71- حضرت موسی در کدام سرزمین به دنیا آمد ؟
  1) بین النهرین           2) مصر                  3) بابل                4) هیچ کدام
72- فرمان روایان برای بر قراری و اداره ی بهتر شهر چه چیزی را بوجود آورند ؟
  1) چاپارخانه            2) پول          3) فرمانروا           4) قانون
73- مادها با کدام قوم همسایه بودند ؟
1) پارس ها           2) آریایی ها       3) آشوری ها           4) پارت ها
74- شغل آریا یی ها چه بود ؟
1) کشاورزی      2) خانه سازی       3) ساختن ابزار       4) دامداری و کشاورزی
75- کدام پیامبر از طرف خدا مأموریت یافت تا خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

  1)حضرت ابراهیم(ع)              2) حضرت محمد(ص)       

   3) حضرت عیسی(ع)     4 ) حضرت موسی(ع )                                         

                                    
[ جمعه شانزدهم اسفند 1392 ] [ 9:0 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]

 دهه فجر:
قلب‏ها، کهکشانی است از عشق به خمینی 
و جامی لبریز از شراب طهور پیروزی

این ایام بر شما مبارک


[ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 ] [ 5:50 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
ردیف            نام ونام خانوادگی             رتبه
1
رضاپوراصلان خیلی خوب
2 امیرحسین جوادی خیلی خوب
3 علی شامی خیلی خوب
4 محمد کاظمی خیلی خوب
5 مهدی محمد حسینی خیلی خوب
6 امیررضاقدیرنژاد خیلی خوب
7 علی عزیزی خیلی خوب
[ سه شنبه هشتم بهمن 1392 ] [ 3:41 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
    تعداد سؤال :40         تعداد صفحه:  4        زمان پاسخگویی :70  دقیقه

 تاریخ و مدنی

1) مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

 الف ) ساختن مسکن        ب) ارتباط با دیگران           ج) فراهم کردن غذا       د) حمله ی حیوانات

2) چه عاملی باعث شد تا انسان ها برای خود خانه بسازند و در یک جا ساکن شوند؟

 الف ) اهلی کردن حیوانات       ب) رواج کشاورزی         ج) کشف آتش          د)  ساختن ابزار

3) کدام پیامبر از طرف خدا مأموریت یافت تا خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف)حضرت ابراهیم(ع)       ب) حضرت محمد(ص)       ج) حضرت عیسی(ع)      د) حضرت موسی(ع)

4)چه عاملی باعث اختراع خط شد؟

 الف)  بر قراری قانون برای اداره ی شهر ها            ب) رسیدگی به کار مالیات      

ج)  مبادله ی کالا به کالا                                           د) نیاز به ارتباط با دیگران

5) اگر در منزل هرچیزی را در جای معیّنی قرار دهیم نشانه ی چیست؟

الف)  عادت         ب)  کمک به پدر و مادر           ج) دقّت          د) نظم   

6)بهترین راهنمای دانش آموزان در مدرسه کیست؟

 الف)  مدیر          ب) معلّم             ج) ناظم             د) مربّی پرورشی

7) دین اسلام به .................. اهمیت زیادی داده است .

الف ) مدرسه          ب) خانواده           ج) مسجد         د) روستا

جغرافیا

8)در جغرافیا به شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد چه می گویند؟

الف)  کره جغرافیایی          ب) قطب نما           ج) نقشه             د) فیلم  

9) به پستی ها و بلندی های زمین .................. می گویند.

الف) کوهپایه          ب) دشت            ج) رشته کوه           د) ناهمواری

10) رشته کوه زاگرس در کدام قسمت ایران قرار دارد؟

  الف)  شمال       ب) جنوب و جنوب شرقی         ج) غرب و جنوب غربی        د)  شمال شرقی                      

11) به کمک ..... معنای رنگ ها و علامت ها یی را که در نقشه به کار رفته است ،می فهمیم.

    الف)  قطب نما          ب)راهنمای نقشه           ج) جهت های فرعی          د)  جهت های اصلی   

   12)بین شمال و غرب چه جهت فرعی قرار گرفته است؟

 الف) شمال شرقی      ب) جنوب شرقی              ج) شمال غربی         د) جنوب غربی

13) کدام قلّه در رشته کوه البرز قرار دارد؟

الف) زردکوه            ب) علم کوه           ج) دنا               د) سبلان 

فارسی       

14)در کدام یک از عبارت های زیر منادا به کار رفته است؟

   الف) خدا از همه داناتر است.                 ب)  خداوندا دلم را شاد گردان                

    ج)خدا را یاد کن تا می توانی                  د)  من خدا را از همه مهربان تر یافتم .

15)کدام مورد با بقیه فرق دارد؟

   الف) درگاه         ب) سحر گاه         ج) شامگاه            د) صبحگاه                         

16)در کدام جمله کلمه ی «گرفت» به معنای پوشیده شدن است؟

    الف)  علی توپ را گرفت.              ب) لوله ی آب گرفت.

    ج) خورشید گرفت.                        د) دلم گرفت.

17)به کدام یک از کلمه های زیر می توان نشانه ی «ترین » اضافه کرد؟

   الف)  بخشیده           ب) بزرگوار           ج) نوشته           د) آدم برفی

18)هم معنی کلمه ی «شیوه » کدام است؟

    الف)  گوشه             ب) دانش                ج)  فعّال                 د) روش                

19) کدام عبارت یک جمله  نیست؟

الف) خود را از بازی کنار کشید.   ب)  روز جهانی کودک، چه روز زیبایی است!         

    ج) هنگام حوادث بزرگی مانند سیل و زلزله                د) آمدم 

20) جمع کدام یک از کلمه های زیر درست نوشته شده است؟

 الف) ولی :اوایل       ب) فکر : افکار     ج) مدرسه : مدرّس   د) عمل : علوم

علوم تجربی

21)فرضیه ای که از راههای مختلف درست در آید ............. نامیده می شود.

   الف)  تفسیر          ب)   پیش بینی          ج) نظریه           د) طبقه بندی

22)کدام سلول وظیفه ی انتقال پیام را در بدن به عهده دارد؟

 الف) عصب             ب) روده               ج) استخوان            د) ماهیچه

23)یک سلول پس از سه بار تقسیم شدن به چند سلول تبدیل می شود؟

 الف) 6 سلول            ب) 8 سلول         ج) 4 سلول            د) 3 سلول                 

24)عمل غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود؟

الف)  برگ                ب)  ریشه             ج) ساقه               د)  میوه

25) کدام یک از جانوران زیر جزء «خار تنان » می باشد؟

الف) عروس در یایی     ب) هشت پا        ج) ستاره در یایی     د) حلزون

26)کدام گیاه استفاده ی غذایی ،رنگرزی و صنعتی دارد؟

  الف) حنا           ب)زیتون                ج) گردو                  د) بلوط

27)فراوان ترین بند پایان کدامند؟

 الف ) عنکبوت ها       ب) خرچنگ ها         ج) هزار پا      د) حشرات              

28)بهترین زمان سم پاشی برای از بین بردن آفت ها چه مر حله ای است؟

الف)حشره بالغ        ب) تخم          ج) نوزاد کرمی شکل       د) پیله

29) کدام یک از کرم ها برای زمین های کشاورزی مفیدند؟

 الف) کرم کدو        ب) کرم خاکی          ج) کرم آسکاریس        د) کرمک

30)دیروز دوستان علی به عیادت او آمدند . آن ها یک دسته گل قشنگ برای او هدیه آوردند .علی امروز این دسته گل را روی صندلی اتاق ،جلوی پنجره دید که پژ مرده شده بود .  به نظر شما چرا این گل ها پژ مرده شده است؟

الف) نرسیدن نور آفتاب به گل ها          ب) نرسیدن هوا به گل ها

 ج) نرسیدن آب به گل ها                      د) جدا شدن گل ها از محیط باغ  .

   ریاضی

31 )پاسخ عبارت مقابل کدام است؟           ? = (69+147 )- 275

      الف)  216             ب) 59             ج) 57                  د) 128   

32)اگر اندازه ی ضلع های  زاویه بیشتر شود ، اندازه ی زاویه :

الف)  کوچک تر می شود      ب)  بزرگ تر می شود     ج) تغییری نمی کند    د)  زاویه باز تر می شود

33)در شکل زیر چند پاره خط می بینید؟

  الف)  4 پاره خط                ب)  5 پاره خط                

   ج)  10 پاره خط                  د)  7 پاره خط                                   

34 )کدام یک از تساوی های زیر مربوط به شکل روبرومی باشد؟                                 ôôôô  ÅÅ

     الف) (4×2)×3                   ب) (4+2)+3                                         ôôôô   ÅÅ

     ج) (4+2)×3                     د) (3×4)×2                                         ôôôô   ÅÅ                                                                                                     

35)در شکل زیر اگر خط (م د) عمود منصف باشد و اندازه ی پاره خط (ن س) 4 سانتی متر باشد  اندازه ی پاره خط (ن و) چندسانتمتراست؟                                                                                                                                                              

    الف)  6 سانتی متر    ب) 8 سانتی متر                                     

   ج) 4 سانتی متر          د)12 سانتی متر                                                                                                                                                                      

36) در داخل مربع چه عددی قرار دهیم تا تساوی برقرار شود؟      

                      (4× o )+ (4×200) = 4×( 50+ 200)

    الف) 200             ب) 4               ج) 250               د)50

37)صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود 340 متر طی می کند. در 45 ثانیه چه مسافتی را طی    می کند؟

    الف)  51300متر          ب) 15300        ج) 7500متر            د) 13500

38) عدد« سه میلیاردو سی میلیون و سیزده »  کدام است؟

الف) 3300000013   ب) 303000013   ج) 3030000013    د)330000013

39) علي 19 سال دارد و اختلاف سنّ او با برادر كوچكترش 3 سال است . مجموع سنّ علي و برادرش چند سال است ؟

  الف) 41 سال            ب)  32  سال        ج) 35 سال        د)  22 سال      

 40) دو خط که زاویه ی بین آن ها قائمه باشد ،دو خط ................ نامیده می شود.

    الف)  موازی            ب) متقاطع            ج) عمود بر هم        د) مساوی   

 

[ پنجشنبه سوم بهمن 1392 ] [ 12:9 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
  وقتی والدین به تکلیف شب بچه ها علاقه و توجه فعالانه ای نشان دهند، بچه ها در مدرسه موفق تر خواهند بود. تکالیف  کودک در سالهای ابتدایی به تدریج آغاز می شود که شامل پاراگراف نویسی و مقالات کوتاه است وبتدریج که به کلاسهای بالاتر می رود تکالیفش سخت تر می شود. بچه ها نباید از  اولین سالهای درس خواندن از این  تکالیف غافل شوند وقتی والدین به تکلیف شب بچه ها علاقه و توجه فعالانه ای نشان دهند، بچه ها در مدرسه موفق تر خواهند بود. این به بچه ها نشان می دهد که آنچه انجام می دهند مهم است.   البته کمک به تکلیف شب نباید بدین معنا باشد که بچه چندین و چند ساعت روی میز خود خمیده بماند. والدین می توانند با کمک به مهارت های مطالعه و سازماندهی و توضیح یک مسئله سخت یا تشویق بچه به کمی استراحت، از او حمایت کنند. در این میان، شاید والدین هم چند چیز از کتاب های او یاد بگیرند! در اینجا چند توصیه و راهنمایی برای هدایت بچه ها در انجام تکلیف شب آورده ایم:

1- معلم ها را بشناسید و بدانید دنبال چه چیزی هستند: در جلسات مدرسه، جلسات اولیا و مربیان و … شرکت کنید و با معلمین بچه ملاقات کنید. در مورد روش های تدریس و روش های تکلیف شب دادن و نحوه کمک خودتان به بچه سوال کنید.

2 - مشوق و ناظر باشید: در مورد تکالیف، امتحانات و تست ها از او سوال کنید. او را تشویق کنید و تکالیف تمام شده او را چک کنید و اگر سوالی داشت به او جواب دهید.

3 - زمان درسی مشخصی را برنامه ریزی کنید: بعضی بچه ها عصرها و بعد از عصرانه و بازی بهتر درس می خوانند. بعضی بچه ها هم ترجیح می دهند اول شام بخورند و بعد تکالیفشان را انجام دهند. اگر فرزندتان در مورد تکالیف خود مشکلات دائمی دارد، با معلم بچه در مورد این موضوع حرف بزنید. بعضی بچه ها چشمشان ضعیف است و خوب تخته را نمی بینند و باید عینک بزنند. بعضی دیگر نیز بخاطر مشکل یادگیری یا اختلال حواس باید معاینه بشوند

4 - به آنها کمک کنید تا برنامه ریزی کنند: شب هایی که تکالیف سنگین است یا وقتی تکلیف داده شده دشوار است، فرزندتان را تشویق کنید که کارهایش را تقسیم بندی کند. اگر لازم شد برایش برنامه ریزی کنید و هر یک ساعت به او 15 دقیقه استراحت بدهید.

5 - چیزهایی که حواسش را پرت می کنند به حداقل برسانید: این یعنی تلویزیون روشن نباشد، موسیقی با صدای بلند نباشد، یا تماس تلفنی نباشد. البته تماس با همکلاسی در مورد تکلیف شب اشکالی ندارد.

6 - باید بچه ها خودشان تکلیفشان را انجام دهند: اگر بچه ها خودشان فکر نکنند و اشتباه نکنند، چیزی یاد نمی گیرند. والدین می توانند پیشنهاداتی بدهند و در مسیرها به آنها کمک کنند. ولی این وظیفه خود بچه است که تکالیفش را انجام دهد.

7 - محیطی مناسب انجام تکلیف شب مهیا کنید: سعی کنید محلی که بچه تکلیفش را انجام می دهد نور کافی داشته باشد. وسایلی مانند دفتر، مداد،پاک کن و تراش را در دسترس او بگذارید.

8 - الگو و نمونه خوبی برای او درست کنید: آیا بچه ها شما را به عنوان فردی که در بودجه اش تعادل ایجاد کرده یا کتاب و … مطالعه می کند می بینند و می شناسند؟ بچه ها نه به توصیه ها و پندهای شما، بلکه به کارهای شما نگاه می کنند و تقلید می کنند.

9 - کار و تلاش او را تحسین کنید: امتحانی که خوب از پس آن برآمده یا پروژه هنری او را روی در یخچال بچسبانید. موفقیت ها و دستاوردهای درسی او را جلوی اقوام و آشنایان بگویید.

10 - اگر فرزندتان در مورد تکالیف خود مشکلات دائمی دارد، حتماً کمک بخواهید: با معلم بچه در مورد این موضوع حرف بزنید. بعضی بچه ها چشمشان ضعیف است و خوب تخته را نمی بینند و باید عینک بزنند. بعضی دیگر نیز بخاطر مشکل یادگیری یا اختلال حواس باید معاینه بشوند. 

[ پنجشنبه سوم بهمن 1392 ] [ 11:50 قبل از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
  از کودک مدرسه ای خود می خواهید که بساط خانه سازی اش را جمع کند، اما او همچنان به ساخت تونل، جاده و پل ادامه می دهد. یا به او می گویید که حوله اش را پس از حمام آویزان کند، اما او در عوض آن را بر لباس های نشسته در کف حمام جا می گذارد. چرا او شما را نادیده می گیرد؟ کودکان مدرسه ای ممکن است چنان غرقِ بازی شوند که نتوانند به درخواست شما عمل کنند.از طرف دیگر، کودکان در این سن وسال به مراتب آسان تر است که شما را نادیده بگیرند تا در برابرتان مقاومت کرده یا تسلیم تان شوند. تنها نکته راهگشا آن است که کودک مدرسه ای خود را به مشارکت دعوت کنید و در عین حال به او این امکان را بدهید که استقلال را تجربه کند. وقتی کودک مدرسه ای تان به شما بی توجهی می کند، چه بایدکرد؟  منظورتان را واضح بیان کنید و سعی کنید درخواست هایتان واقع بینانه باشد. اطمینان حاصل کنید که درخواستتان مشخص و قابل انجام دادن است. اگر بگویید پارکینگ رو تمیز کن، کودکتان ممکن است خرت و پرت ها را کمی مرتب کند. اما اگر بگویید « پارکینگ رو جارو بزن و روزنامه ها رو مرتب یک جا بچین »، در آن صورت فرزندتان می داند که دقیقاً چه کار باید بکند. همچنین سعی کنید چیزی را که می خواهید، از نظر زمانی هم واضح و مشخص باشد. بهتر است به او بگویید که ساعت 9 در رختخواب باشد تا اینکه به او هشدار دهید که تا دیروقت بیدار نماند. از آنجایی که برخی کارها هنوز برای کودکان در این سن و سال ترسناک به نظر می رسند، بهتر این است که کودکتان را بار اول در انجام کارهای بزرگ راهنمایی کنید. اگر او قبلاً هرگز باغچه را آب نداده است، به او نشان دهید چگونه دقیقا این کار را انجام دهد. این کار نه تنها باعث نزدیکی بیشتر شما به فرزندتان می شود، بلکه دفعه بعد که از او می خواهید باغچه را آب دهد، دیگر نگران این که چطور انجامش دهد نخواهد بود.

۱- درخواست های خود را به صورت ساده و قابل فهم بیان کنید. فرزندتان ممکن است شما را نادیده بگیرد، به این دلیل که نمی فهمد از او چه چیزی می خواهید. سعی کنید دستوراتتان تا حد ممکن ساده باشد و بیشتر از سه یا چهار مرحله نباشد.

۲- همچنین می توانید به فرزندتان برای انجام آنچه که از او می خواهید، انگیزه بدهید: «وقتی قطعات پازل رو در جعبه اش گذاشتی، می ریم پارک بازی می کنیم» (نکته: نگویید «اگه قطعات پازل رو در جعبه بگذاری»). همچنین کودکان در این سن و سال ممکن است از نوشتن قرارداد خوششان بیاید. به طور مثال قراردادی که می گوید: سارا هر بار که دوش می گیرد حوله اش را آویزان می کند و لباس هایش را در سبد می گذارد. وقتی او این کار را به مدت یک هفته به طور مرتب انجام داد، مامان او را همراه یک دوست به استخر می برد. قرارداد را امضا کنید و اجازه دهید که کودک نیز آن را رنگ آمیزی کند. سپس آن را در جایی قرار دهید که در معرض دید او نیز باشد. فرزندتان نه تنها احساس می کند که او در این ماجرا دخیل است، بلکه از آن میزان مسئولیتی که قرارداد به او محول کرده است نیز راضی و خوشنود است.

۳- از کلمات دیگری به جای (نه) استفاده کنید. اگر وقتی به فرزندتان نه می گویید توجهی نمی کند، شاید به این خاطر باشد که آن را به کرات شنیده است. راه های دیگری را برای نه گفتن امتحان کنید. به جای این که فریاد بزنید، «نه! با توپ تو آشپزخونه بازی نکن»، به طور مثال بگویید، «لطفاً برو تو حیاط توپ بازی کن». و به جای این که به کودک بگویید، «نه، نمی تونی الان آب نبات بخوری»، بگویید، «می تونی از یخچال میوه برداری بخوری» یا «می تونی بعد از ناهار میوه بخوری». هنگامی که به کودک حق انتخاب می دهید، در حقیقت به او این فرصت را می دهید که به شیوه ای قابل قبول به ابراز وجود بپردازد. همچنین در صورت امکان به جای «نه» ، «بله» بگویید و از هر فرصتی برای تشویق کودک به جای منصرف کردنش استفاده کنید. به طور مثال، اگر کودک از ایده نقاشی کردن اتاقش به وجد آمده است، با جمله «حتماً می تونی امتحان کنی!» یا «بابا کمکت می کنه» به او پاسخ دهید که به نظر می رسد به مراتب مثبت تر از عبارت «این طور فکر نمی کنم» باشد. طبیعتاً بسیاری اوقات لازم است با قاطعیت کودک را از خوردن شیرینی قبل از شام یا بازی کردن با کامپیوتر تا نیمه شب منع کنید. نکته این است که فقط هنگامی که مجبور هستید، این کار را بکنید. اگر محیطی را ایجاد بکنید که هم امن و هم مهیج باشد، فرزندتان می تواند استقلال فردی اش را تجربه کند در حالی که بسیار کم از انجام کاری منع می شود.

۴- سعی کنید قابل فهم باشید. تصور کنید که در حال خواندن یک رمان هستید یا با دوستی صحبت می کنید که یکدفعه کسی از شما می خواهد از کاری که انجام می دهید دست بکشید، چون که همین الان باید کار دیگری را انجام دهید. واقعیت این است که همیشه فرصت نداریم فرزندانمان را برای سوار شدن به اتومبیل یا آماده شدن برای مدرسه تشویق کنیم. اما هروقت امکان داشت، قبل از این که ناگهان به فرزندتان بگویید کاری را انجام دهد، او را مطلع کنید؛ این می تواند بسیار مفید باشد. همچنین می توانید بگویید: «عزیزم تا 10 دقیقه دیگه میریم، پس کارت رو تموم کن.» اگر فرزندتان مثل اکثر کودکان باشد در صورتی که به او بگویید بساط اسباب بازی را جمع کند یا مهمانی را ترک کند، بر آشفته نمی شود. اما لا اقل به او گفته شده که وقت رفتن است. اگر فرزندتان به جای اینکه به حرفتان گوش دهد غالباً به شما بی توجهی می کند، راجع به این مشکل با پزشک کودک صحبت کنید. پزشک ممکن است که تست شنوایی یا آزمونهای رشد را توصیه کند.

  منبع : آفتاب

[ پنجشنبه سوم بهمن 1392 ] [ 11:44 قبل از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
  زمانی عملکرد دستگاه گوارش و هضم به خوبی انجام می‌شود که بچه‌ها پس از مصرف غذا احساس نشاط، شادمانی و افزایش انرژی را تجربه کنند. اگر شما هم در جمع خانواده‌تان دانش‌آموزی دارید که این روزها بخشی از ساعات روز را در مدرسه می‌گذراند و بیشتر وقتش را به درس‌خواندن اختصاص می‌دهد این مطلب را از دست ندهید. به اعتقاد درمانگران طب سنتی خانواده‌ها با شروع فصل درس و مدرسه باید توجه بیشتری به تغذیه دانش‌آموزان داشته باشند و چه بهتر که انتخاب خوراکی‌ها و موادغذایی را باتوجه به مزاج و عادت‌های غذایی آنها در خانواده درنظر بگیرند و علاوه بر ۳ وعده غذایی برای آنها ۲ میان وعده از خوراکی‌ها و مواد طبیعی مغذی درنظر بگیرند تا بتوانند مواد لازم و مفید برای تمرکز و درس‌ خواندن دانش‌آموزان را فراهم کنند. برای صبحانه مربای بالنگ را فراموش نکنید از دیدگاه درمانگران طب سنتی صبحانه از مهم‌ترین وعده‌های غذایی است که می‌تواند توان و قابلیت دانش‌آموز را برای یادگیری مباحث درسی افزایش دهد. به گفته این درمانگران گنجاندن برخی خوراکی‌های طبیعی مانند عسل، تخم‌مرغ، شیر و پنیر تازه می‌تواند توانمندی مغز و کارایی آن را در دوران مدرسه افزایش دهد. مربای بالنگ که از گوشت میوه بالنگ یا اترج تهیه می‌شود یکی از بهترین خوراکی‌های طبیعی است که می‌تواند توانایی مغز دانش‌آموزان را افزایش دهد. مصرف مربای بالنگ علاوه بر افزایش کارایی مغز می‌تواند بدن دانش‌آموزان را که گهگاه بدون نظارت والدین سراغ خوراکی‌های ناسالم می‌روند و دستگاه گوارش آنها را در برابر میکروب‌های گوارشی و مسمومیت‌های احتمالی تقویت کند. ضمن آنکه مربای بالنگ بهترین و مفیدترین خوراکی طبیعی برای از بین بردن علائم گلودرد و سرماخوردگی در فصل پاییز است که احتمال ابتلا به سرماخوردگی در میان دانش‌آموزان بیشتر از دیگر روزهای سال است. اگر راهکاری برای دانش‌آموز بدغذا می‌خواهید چاشت درمانی اگر شما هم در خانه فرزندی دارید که با بی‌میلی و بی‌اشتهایی سراغ خوراکی‌ها می‌رود و از خوردن غذا و وعده‌های غذایی طفره می‌رود، می‌توانید با کمک تدابیر درمانگران طب سنتی این مشکل را پشت‌سر بگذارید. برای این منظور باید به توصیه قدیمی‌ها که اهمیت زیادی برای میان‌وعده‌های غذایی قائل بودند و از آن با نام «چاشت» یاد می‌کردند، بیشتر توجه کنیم. دانش‌آموزی که در فاصله وعده‌های غذایی چاشت می‌خورد صفرای کافی در بدنش تولید می‌شود. این صفرا وارد روده‌ها و سیستم گوارشی او می‌شود و به این ترتیب دیواره روده‌ها شست‌وشو داده می‌شود و سنگینی غذاها و خوراکی‌هایی که دانش‌آموز در وعده‌های غذایی قبلی مصرف کرده، کمتر می‌شود. به این ترتیب بدن او آمادگی بیشتری برای خوردن وعده غذای اصلی پیدا می‌کند. میوه‌های تازه، نان، پنیر، یکی دو عدد مغز گردو و خشکبار مانند نخودچی، کشمش، برنجک، گندم، عدس برشته، توت خشک و برگه انواع میوه‌ها که به‌صورت طبیعی تهیه شده بهترین چاشت از دیدگاه درمانگران طب سنتی برای درمان بدغذایی دانش‌آموزان در ایام مدرسه است. میزان تمرکز و یادگیری‌اش را بیشتر کنید بخور این گیاه چاره مناسبی است بسیاری از والدین با شروع ماه مهر به‌دنبال راهی برای افزایش تمرکز و هوشیاری فرزندا‌ن‌شان هنگام درس خواندن هستند. آنها هر روشی را تجربه می‌کنند تا بتوانند تمرکز فرزندان‌شان را هنگام مرور درس‌ها اندکی افزایش دهند. در این زمینه درمانگران طب سنتی راهکاری بسیار موثر دارند که نه تنها به افزایش تمرکز و بهبود عملکرد مغز و تحریک حافظه کمک می‌کند بلکه دستگاه تنفسی به‌ویژه ریه‌ها را هم پاکسازی و آماده مقابله با برخی ویروس‌ها مثل ویروس سرماخوردگی می‌کند و این روش استنشاق بخور برگ‌های گیاه اکالیپتوس است که می‌تواند به بهبود عملکرد و اکسیژن رسانی به سلول‌های مغزی کمک کند و در عین حال تمرکز فرد را بالا ببرد و توان یادگیری را در او چند برابر کند. برای این منظور کافی است شرایطی را فراهم کنید تا دانش‌آموزان به مدت ۲۰ دقیقه بخور اکالیپتوس استنشاق کند. از درس خواندن زود خسته می‌شود؟ چای انرژی‌زا دم کنید حتما تا به حال با بچه‌هایی که خیلی زود از درس خواندن خسته می‌شوند روبه‌رو شده‌اید. این گروه از دانش‌آموزان فرقی نمی‌کند در کدام مقطع تحصیلی باشند، ویژگی مشترک همه آنها این است که از درس خواندن خیلی زود خسته می‌شوند و شب امتحان با شب‌های دیگر برای‌شان هیچ فرقی ندارد.  اگر چنین فردی را در میان اعضای خانواده دارید به شما توصیه می‌کنیم نوشیدن چای‌های گیاهی مانند دمنوش بهارنارنج، اسطوخودوس، سنبل‌الطیب و بادرنجبویه را به برنامه روزانه خود بگنجانید. نوشیدن این چای‌های گیاهی موجب تقویت حافظه می‌شود و توانایی مغز را برای یادگیری و ذخیره اطلاعات بیشتر می‌کند، به‌گونه‌ای که فرد در مدت زمان کوتاه‌تری می‌تواند داده‌های بیشتری را در ذهن خود ثبت کند. برای تهیه این دمنوش‌ها کافی است یک قاشق غذاخوری از برگ‌های خشک شده هر یک از این گیاهان را در یک لیوان آب جوش بریزید و سر آن را ببندید و اجازه دهید که در مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه دم بیاید. استرس امتحان نگرانش می‌کند؟ این چای را به برنامه‌ روزانه‌اش اضافه کنید استرس و اضطراب شب امتحان از آن دست حال و هوایی است که تمرکز را برای مطالعه و خواندن درس‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد اما گروهی از دانش‌آموزان هستند که حتی در پرسش و پاسخ‌های معمولی سر کلاس نیز دچار دلشوره و استرس می‌شوند و این دلشوره مانع از تمرکز و پاسخگویی صحیح آنها به پرسش‌ها می‌شود. برای غلبه بر این اضطراب نسخه‌ای گیاهی وجود دارد و آن نوشیدن ۲ تا ۳ فنجان دمنوش چای سبز در شب‌های امتحان است. چای سبز به این دلیل که سرشار از فنول‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ است موجب برقراری آرامش روانی می‌شود و در عین حال می‌تواند حافظه فرد را تقویت کند. شاید بهتر باشد همزمان با شروع امتحانات یا در روز پرسش و پاسخ کلاسی نوشیدن ۲ فنجان چای سبز را به برنامه غذایی روزانه‌شان اضافه کنید. برای پیشگیری از سنگینی و بی‌حوصلگی به چگونگی هضم غذا توجه کنید اگرچه بررسی روند هضم غذا در بچه‌ها با مشاوره با متخصص طب سنتی دقیق‌تر و بهتر انجام می‌شود اما شما در منزل نیز می‌توانید با مرور حالت‌های بچه‌ها به ویژه بعد از وعده غذایی ناهار به چگونگی عملکرد نیروی هاضمه آنها پی ببرید و بر همین اساس بهترین غذا را برای وعده ناهار آنها درنظر بگیرید تا در طول روزهای مدرسه علاوه بر دریافت مواد مغذی بتوانند با انرژی بیشتری به درس و مشق‌شان رسیدگی کنند. زمانی عملکرد دستگاه گوارش و هضم به خوبی انجام می‌شود که بچه‌ها پس از مصرف غذا احساس نشاط، شادمانی و افزایش انرژی را تجربه کنند. در این شرایط می‌توان گفت غذایی که دانش‌آموز در وعده ناهار مصرف کرده با وضعیت هاضمه او سازگار بوده است. پس مهم است که دانش‌آموز پس از مصرف غذا احساس کند که انرژی‌‌اش بیشتر شده است. اگر او بعد از خوردن وعده ناهار احساس سنگینی کند و این سنگینی با خواب‌آلودگی همراه باشد قطعا در یادگیری و درک مفاهیم و مرور درس‌ها برای این کودک مشکل ایجاد می‌کند. در این صورت اگر در طول هفته دانش‌آموز غذایی ناسازگار با وضعیت گوارش‌ خود مصرف کند توانایی او برای یادگیری مفاهیم و درس‌هایش کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند به افت تحصیلی او منجر شود.
منبع :مجله سیب سبز
[ پنجشنبه سوم بهمن 1392 ] [ 11:37 قبل از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
  با توجه به دیدگاه و مطالعات انجام شده چندین راه برای فعال شدن و علاقه نشان دادن دانش آموزانی كه در درس انشا پیشنهاد شده است: در كلاس صورت بگیرد حتی اگر 3 الی 4 سطر هم نباشد.  با یدمعلم كلیه انشاها را بررسی نماید و با قید تاریخ و امضا تا تغییر متن به حداقل برسد.  اگر زمانی بعد از نوشتن متن های انشا می باشد، یكی یكی از دانش آموزان را می خواهیم تا انشا خود را بخوانند.  چون پرورش تخیل در كودكان خیلی عالی است بنابراین سعی شود به داستانهای خیالی و فضایی علاقه فراوان دارند موضوعات انشا به صورت داستانی انتخاب می شود.  معلم مربوطه می تواند به دانش آموزان داستانی (فیلم – كارتون و یا كتاب های داستان ) یا هر آنچه در ذهن اوست را انتخاب كرده و چند كلمه ای از آن را روی تخته سیاه می نویسد و از دانش آموزان می خواهد دنباله داستان خود را به میل خود ادامه دهند. كه این امر در پرورش تخیل كودكان موثر        می باشد.  شیوه داستان گویی می تواند به چند شكل صورت بگیرد، به صورت نوشتاری یعنی كلماتی را در روی تخته سیاه كه همدیگر را در حول محور موضوع مورد نظر، تداعی نماید و خود دانش آموزان ادامه دهند، یا این به صورت تصویری ( تصویر خوانی ) تصویری كه حاوی یك موضوع و مفهوم باشد و دانش آموزان بتوانند از روی این تصویر مطالبی را بنویسند یا به روش دیگری كه می تواند در پرورش خلاقیت كودكانی موثر افتد، این كه یك قسمت داستان در تخته سیاه نوشته شود و در ادامه بچه ها خودشان با قوه و خلاقیت خود جملات و انشا را ادامه دهند. این روش در مناسبت ها كاربرد بهتری دارد، مثلاً در ماه رمضان می توانیم روی تخته سیاه مطلب را این گونه آغاز كنیم: (( در یكی از روزهای ماه رمضان علی در مدرسه می خواست آب بخورد و یك دفعه یادش افتاد كه....  برای دانش آموزان قصه ای بخوانیم یا بعد از آنها بخواهیم دوست دارند به جای كدام یك از شخصیت های قصه خوشش آمد خود را به جای آن شخصیت قرار داده و برای ما قصه شنیده را خلاصه نویسی نماید.  تمامی موضوعات فصل ها را می توانیم در قالب داستان و به زبان بسیار ساده و كودكانه شروع و ادامه دهیم.  معلمان نیز باید با روش داستان نویسی و ساخت داستان، طولانی نبودن انشا آشنا شوند، هدف داستان و توالی مطلب را بدانند.  نتایج  با توجه به موارد ذكر شده می توان به نتایج زیر اشاره كرد با اجرای این روش ها:  دانش آموزان خود قادر به نوشتن انشا شدند هر چند در حد چند سطر  اكثریت دانش آموزان به خاطر تخیلی بودن داستان ها علاقمند به نوشتن شده بودند.   دانش آموزان اعتماد به نفس لازم را در نوشتن پیدا كرده بودند.   با این روش ها بهتر می توانیم از زمینه های روانی و علایق آنها پی ببریم.  دانش آموزان مستعد در نگارش شناسایی و هدایت می شدند.  مهارت های گـوش دادن و صحبت كـردن آنها در كنار مهارت نوشتن تقویت می شود.  با توجه به روند صعودی پیشرفت، در مقایسه انشاها – توالی مطالب، گنجینه لغات و تنوع مطلب بهتر می شود.   دانش آموزان با قرار دادن خود به جای قهرمان علاقمند می شوند و روحیه شادابی در این رنگ دارند.    چون خود را قهرمان داستان می دانند در مواجه شدن با مشكلات خلاقانه تصمیم می گیرند و از مواجه با شكست هراس نداشته و آثار مطلوبی در زندگی آینده آنها خواهد داشت. نتیجه گیری نكته مهمی كه معلمان در زنگ انشا باید مدنظر قرار بدهند،

نوشتن انشا در سر كلاس و در حضور معلم است نه در منزل، اگر این روند در مدارس پیگیری شود، دانش آموزان در پایه های بالاتر نوشته های قوی خواهند داشت و این قدرت نوشتاری باعث پیشرفت تحصیلی نیز خواهد شد. شیوه داستان نویسی و داستان گویی از بهترین روش می تواند باشد كه توام با علاقه و دقت دانش آموزان مناسب ترین شیوه بوده و قوه تخیل و گنجینه لغات آنها را بالا برد و در جهت پیشرفت تحصیلی نیز در بلند مدت موثر خواهد افتاد.

راه هایی پیشنهادی برای نگارش انشا علل ناتوانی دانش آموزان در نگارش انشا بدین شرح می باشد

1- عدم آشنایی دانش آموزان با طرز و چگونگی انشا كه دلایل آن در وضعیت موجود نوشته شد، كه در دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان فقط با جمله بندی بوده  است.

  2- دانش آموزان نمی دانند كه در مورد چه بنویسند، كدام موضوعات و مطالب در نوشتن آن ها كمك خواهد كرد.

3- انشا در سر كلاس نوشته نمی شود، محول كردن نگارش به محوطه خارج از كلاس كه لاجرم دانش آموزان از اولیای دانش آموزان استفاده نماید.

  4- عدم علاقه و رغبت معلمان و همچنین عدم آشنایی با قواعد موضوعات مناسب هر پایه مطابق با اصول روان شناسی، و توانایی ذهنی، حدود سنی 10  الی  11 سال.

 5- تقویت نكردن مهارت گوش دادن دانش آموزان به انشاهای خوانده شده در كلاس درس. 

6- عـدم فضـای آزاد، و فضـای پـرسـش و پـاسـخ و نقـد و بـررسـی نوشته های دانش آموزان در كلاس. 

7- مناسب نبودن موضوعات انتخاب شده با توجه به گروه سنی و همچنین تكراری بودن موضوعات.

8- عدم مطابقت مطالب كتاب های قصه و داستان پروری ذهن های دانش آموزان در مدرسه و بیرون از مدرسه.

  9- معلمان معیارهای مشخص در ارزشیابی انشا در دست ندارند.

 چگونه انشا بنویسید دانش آموزان پایه سوم ابتدایی برای اولین بار با درس انشا آشنا می شوند، پس باید تناسب، اندازه و كیفیت استفاده از لغات مطابق گنجینه لغات و سایر مسایل رعایت و مدنظر قرار گیرد و حتی چند جلسه آغاز سال با روند نگارش مخصوصاً با توجه به گروه سنی شان آموزش داده شوند، حتی چندین مورد از انشاهای سوم ابتدایی های سال قبل خوانده شود این آموزش ها با توجه به توانایی و ذوق و سلیقه هـر معلـم و دیـدگاه وی می تـواند گوناگون باشد اما از نظر ما می تواند بدین گونه باشد:

1- موضوعی برای انشا انتخاب می شود باید كاملاً واضح و محدود و توضیحات را در خصوص آن موضوع را ارایه داد. 2- چگونگی ربط دادن جملات و گسترش حوزه واژگان و افزایش كمیت جمله ها آموزش داده شود.

3- تصاویری كه در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و از آن ها بخواهیم در مورد تصاویر چند سطری برای ما بنویسند. 4- جملات درهم ریخته را با اندازه های متفاوت در اختیار آن ها قرار داد تا آن ها كامل نمایند.

5- پاكیزه نویسی، رعایت اصول نگارش و علایم سجاوندی در پایه ابتدایی، چگونگی تنظیم ساختار انشا و پیش نویس و پاكنویس نیز مورد تایید و پیگیری قرار گیرد.

6- با تعریف یك كارتون یا داستان می توانند یك انشا خوب بنویسند، البته بهتر است این كارتون نمایش داده شود یا داستان را خودشان بخوانند.

7- در مناطق دو زبانه بهتر است از ابتدا دانش آموزان علاوه بر زبان مادری از زبان فارسی كه زبان نوشتاری و معیار و ملاك ارزیابی ما می باشد مدنظر همكاران بوده تا حوزه گنجینه ی لغات آن ها افزایش یابد.

  انواع انشا (پایه سوم)

1- انشای توصیفی

2- داستان نویسی

3- خاطره نویسی 

4- انشا شفاهی

5- نامه نگاری 

نحوه ارزش یابی در مقطع ابتـدایـی به خصوص در پایه سوم چون اولین سالی است كه انشا تدریس می گردد، معلم دلایل برتری انشاهای دانش آموزان را برای آنان بیان كند و نقاط قوت آن ها را در این خصوص بیان نماید. تا از این طریق دانش آموزان دیگر این نقاط را در نوشته های هفته های بعدی خود مورد توجه قرار گیرد. و این نمونه برخی از معیارها و برتری انشاها را می توان بدین عناوین بیان كرد:

1- جمله بندی صحیح

2- ربط داشتن جمله ها با توجه به موضوع

3- رعایت توالی زمانی و مكانی و عدم تكراری بودن آن

4- رعایت جمله بندی و علائم سجاوندی، نوع جمله ها

5- طولانی نبودن داستان

[ پنجشنبه سوم بهمن 1392 ] [ 11:0 قبل از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
  شاید شنیده‌اید که نوشیدنی‌های ترش، گلو درد را تشدید می‌کند، اما این گونه نیست. در این مطلب، به چند نوشیدنی مفید برای رفع گلو درد اشاره شده است. با سرد شدن هوا، بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و عفونت گلو، شیوع می‌یابد. با داشتن این دو ناراحتی، تب نیز بروز می‌کند. برای از بین بردن این احساس ناراحتی باید دارو مصرف کنید تا مانع از بروز علایم سرماخوردگی از جمله گلو درد شوید. این نوشیدنی‌های طبیعی در عرض 3 روز گلو درد را درمان می‌کند به شرطی که آب، شیر یخ یا یخ به آن افزوده نشود.

آب لیمو این نوشیدنی به صورت ولرم، در رفع عفونت موثر است و گلو درد را التیام می‌بخشد.

زنجبیل برای رفع خارش گلو، نصف پیمانه از این نوشیدنی را مصرف کنید. خاصیت ضد باکتری این نوشیدنی، هر نوع باکتری موجود در گلو را از بین می‌برد.

آب هویج هویج، سرشار از ویتامین C است که هر نوع عفونت گلو را از بین می‌برد.

آب زغال اخته گفته شده اگر گلو درد در مرحله اول باشد، آب زغال اخته از راه‌های درمان آن است.

آب پرتقال ویتامین C موجود در آن، برای گلو درد مفید است.

آب آلوئه‌ورا برای رفع گلو درد و هر نوع عفونت، آب آلوئه‌ورا با کمی میخک مصرف شود.

آب گوجه‌فرنگی مصرف روزی 2 بار آب گوجه‌فرنگی با مقداری نمک، درمان مناسبی برای گلو درد است. ویتامین C موجود در آب پرتقال، برای گلو درد مفید است.

آب نعناع همانند سیر و زنجبیل، خاصیت ضد باکتری دارد که عفونت گلو را از بین می‌برد.

آب آناناس آنزیم موجود در آن به نام برملین، خاصیت ضد التهابی دارد که ناراحتی گلو را کاهش می‌دهد.

آب کیوی پروتئین موجود در آن، سرفه‌های خشک را از بین می‌برد.

آب موز پتاسیم موجود در آن، درمان طبیعی گلو درد است. برای پیشگیری از سرماخوردگی و سرفه، روزانه موز بخورید.

آب هندوانه با آب‌رسانی به بدن، خشکی گلو را رفع می‌کند و آن را التیام می‌بخشد.

[ پنجشنبه سوم بهمن 1392 ] [ 10:53 قبل از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
  نخوردن صبحانه ضریب هوشی و قدرت یادگیری كودكان و دانش آموزان را كاهش داده و به خستگی زودهنگام آنان منجر می‌شود. دكتر"مهدی سالك" فوق تخصص غدد می گوید: خوردن صبحانه نقش مهم و اساسی درافزایش قدرت یادگیری، خلاقیت و ابتكار كودكان دارد، بنابراین والدین باید نسبت به صرف صبحانه فرزندان، بیش از دیگر وعده های غذایی دقت كنند. وی اظهار داشت: كودكان هفت تا هشت ساعت بعد از خوردن شام، در ناشتایی بسر می ‌برند و با صرف صبحانه مغز از قند كافی به عنوان غذا و منبع انرژی استفاده می ‌كند. سالك افزود: برای این كه كودك و دانش‌آموز اشتهای كافی برای خوردن صبحانه داشته باشند، باید شام را در ساعات ابتدایی شب صرف كنند و شب ها در ساعت معینی بخوابند تا صبح زود بیدار شوند و وقت كافی برای خوردن صبحانه داشته باشند.       وی با اشاره به این كه برخی از آنان علاقه مند به ‌خوردن صبحانه نیستند گفت: در این موضوع والدین می ‌توانند با دادن تنقلات سنتی مانند گردو، بادام و نیز یك عدد كیك، صبحانه مقطعی فرزند خود را تامین و برای بردن لقمه نان و پنیر به عنوان صبحانه كامل به مدرسه ترغیب شوند. وی افزود: اگر مدت زمان نخوردن صبحانه طولانی تر باشد، نگهداری قندخون در سطحی كه مغز قادر به فعالیت طبیعی خودباشد، دشوارتر و یادگیری ، تمركز حواس و تعادل حركتی آن ها مختل می ‌شود. وی با بیان این كه نخوردن صبحانه درصورتی كه تداوم یابد تبدیل به عادت می ‌شود، گفت: این امر موجب دریافت كم مواد مغذی روزانه مورد نیاز فرد را می ‌شود كه در وعده‌ های دیگر جایگزین نخواهد شد. وی آگاهی دادن كودكان و دانش آموزان از سوی والدین و مسئولان مدارس، از تاثیرات بد نخوردن صبحانه امری ضروری دانست و گفت: غذاهایی مثل فرنی، شیربرنج، حلیم و عدسی كه اغلب مورد علاقه كودكان هستند، از ارزش غذایی بالایی برخوردارند، كه می‌تواند كودكان را به خوردن صبحانه علاقه مند كند.   این متخصص غدد نان، پنیر و گردو، نان و تخم مرغ، نان ، كره ، مربا و نان ، كره و خرما همراه با یك لیوان شیر را صبحانه ‌هایی سالم و مغذی برای رشد و تنظیم فعالیت غدد كودكان سنین مدرسه دانست. دكتر"علی رنجبران" كارشناس علوم تغذیه دانشگاه اصفهان نیز گفت:   مهمترین وعده غذایی برای كودكان و نوجوانان به دلیل داشتن پروتئین و فیبر صبحانه است. وی افزود: میل كردن "صبحانه سالم" كاملا ضروری است به‌ طوری كه حذف آن برای سلامت جسمی و روحی بسیار مضر است و در درازمدت باعث بروز بیماری ‌های تغذیه، خونی و استخوانی می ‌شود.       این كارشناس علوم تغذیه گفت: بررسی‌ ها نشان داده‌است كه خوردن صبحانه حتی یك "لقمه ساده" نان و پنیر ، خرما، گردو و تخم مرغ، توانایی ذهنی و روانی را در افراد بخصوص كودكان كه درحال رشد هستند و نیاز به مواد مغذی دارند، افزایش می ‌دهد. وی، بابیان این كه اغلب كودكان در نخوردن صبحانه ‌ازوالدین خود الگوبرداری می كنند، افزود: به ‌دلیل این كه زندگی ماشینی فرصت خوردن صبحانه را از مردم گرفته است بهتر است آن ها از شب قبل ،صبحانه خود و كودك را به شكل لقمه ‌یی آماده كنند و در زمان مناسب ساعات اولیه روز میل نمایند.   وی با تاكید براین كه می ‌توان هر وعده غذایی را به جزء صبحانه ‌ازسبد تغذیه روزانه حذف كرد، گفت: خانواده ‌ها باید عادت غلط نخوردن صبحانه را ترك كنند زیرا در درازمدت به بیماری های سوء تغذیه، پوكی استخوان و كند ذهنی دچار می شوند
[ چهارشنبه دوم بهمن 1392 ] [ 7:38 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]

آموزش وپرورش ناحیه 2 اردبیل
دفترچه ی سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی
دبستان شهیدباقرپورنیار
پایه چهارم ابتدایی
  سال تحصیلی 92/93
 
مدت پاسخگویی:  60 دقیقه
تعداد سوال :60
شماره داوطلب :
نام ونام خانوادگی داوطلب :                                    
  تعداد سوال ماده امتحانی

                             از شماره تا شماره

 قرآن و هدیه ی آسمان        1          10

.    مطالعات اجتماعی        11        20
.    فارسی ( بنویسیم )      21        30 
        علوم                      31        45
.         ریاضی                  46        60

توجه :
به پاسخ های غلط نمره منفی تعلق نمی گیرد.
 
آزمون پیشرفت تحصیلی :
قرآن وهدیه ی آسمانی

1)  معنی کلمه اَ رض کدا م است ؟
1) زمین     2) آسمان        3) کوه ها     4) چشمه
2) در حالت وقف ((ـة و ة)) به چه چیز تبدیل می شوند؟
ا) خودش را به همان وضع می خوانیم   2 ) به ((ـه و  ه  تبدیل می شود))
3) هیچ تغییری نمی کند    3) جز حروف ناخوانا است و خوانده نمی شود
3) چند حرف ناخوانا در کلمه ((وَ اَن اَقیمُوا الصَّلاةَ وَا تّقوهُ)) وجود دارد؟
1) سه حرف       2 ) چهار حرف         3  ) پنج حرف         4 )  ندارد
4) معنای صحیح آیه ((واللهُ بَصیرُ بما تَعمَلون))کدام است ؟
1) خداوند هر کاری که می داند شما هم می دانید        
 2  ) خداند می داند شما هم می دانید
3) همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید    
4  ) خدا هر کاری را که می کنید می بیند
5)آیه ((وَاعتَصموا بحَبل الله جَمیعا و لا تفرقوا))چه چیزی را برای ما بیان می کند؟
1 ) نیکی به پدر و مادر      2 ) انفاق        3 ) وحدت        4) احسان و نیکوکاری
6) چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟   
 1  )  چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد  .    
  2  ) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود .
 3  )  چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد .
4   ) چون خواهر موسی مراقب اوبود .   
7) در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟
1) 17 رکعت    2) 16 رکعت        3) 15 رکعت     4) 14 رکعت
8)    بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است؟
1)  مسجد کوفه    2) مسجد الحرام         3 ) مسجد الاقصی      4) مسجدالنبی
9) نماز آیات در چه هنگام خوانده نمیشود؟                                                  
1) خورشید گرفتگی   2) ماه گرفتگی   3) باران تند       4) زلزله
10) در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟
1) آب نبود                       2) نداشتن وقت کافی برای وضو  
3) درگیری با دشمن     4) همه موارد
 مطالعات اجتماعی
جغرافیا
11) برای شناخت محیط های دیگر باید .....................  .
1)به همه جا سفرکرد    2) تاریخ رامطالعه کرد     3) جغرافیا رامطالعه کرد   4) عکس های مختلف رادید
12)برای استفاده از نقشه باید به .......................... توجه کرد.
1) کتاب جغرافیا     2 ) راهنمای نقشه     3) کره زمین     4 ) هیچ کدام
13)کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟
1 ) جنوب شرقی        2 ) جنوب        3 )  مشرق       4 ) شمال
14) بلندترین قله ایران ........................ نام دارد .

1 ) علم کوه           2 ) دماوند         3 )  سبلان        4 )  زردکوه   تاریخ ومدنی

تاریخ

   اوّلین حیوانی که اهلی شد   ................... بود .
1) گاو               2) گوسفند               3)  سگ               4) اسب
16) چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟
1)جریان داشتن رودها در دامنه کوه ها      2) بدست آوردن غذا
3) گرسنه ماندن انسان ها             4) حفاظت از زمینهاکشاورزی                               
17) اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد ؟
1) دجله       2) فرات    3) کارون     4) نیل
18) به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد ؟
1) حضرت عیسی (ع)       2) حضرت ابراهیم (ع)       
   3) حضرت موسی(ع)    4) حضرت نوح (ع)                                                 
19) دوّمین جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم چه نام دارد ؟
1) مدرسه       2  ) مسجد       3)خانه      4) هیچ کدام
20)کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟
1) دیدن اقوام                2) شرکت درنماز جمعه
  3 ) گردش                             4) نظافت
فارسی بنویسیم 
21) در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است ؟
1 ) ما         2  ) داده ای            3  ) ای توانایی       4 ) توانا
22 ) معنای درست کلمات ((فعال ،  شیوه ، ایثار ))کدام  مورد می باشد ؟
1 ) کار، روش، سرگذشت         2 ) فعالیت ،شیون،گذشت 
3 ) کوشش، روش، گذشت      4 ) پٌرکار، رَوش ، گذشت          
23 )  کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی -  جمع))می باشد                                                               
1 )  (طفیل ،   اولیا ، جامع    )      2 )  (طفیل ، اولیا ، مجموع)                                                                        3 ) ( اطفال ، اولیا ،  مجموع)         4 )  ( اطفال، اولیا  ، جامع )
24 )به کلماتی که پس ازاسم می آیندتا ویژگی آن رابیان کنندچه می گویند ؟
1) موصوف      2) صفت               3) مضاف          4) مضافُ الیه
25 )  جمله((نظامی شاعر بزرگ ایرانی است)) چه نوع جمله ای است ؟
1 ) خبری      2 ) پرسشی      3 ) امری        4 ) 1 و 3 درست است
26 ) کلمات ((تشویق-  استقلال-  مقدمه -  حفظ)) را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید .
1 ) مقدمه ، حفظ ، استقلال ، تشویق    2 ) استقلال ،  تشویق ، حفظ،مقدمه                  
3 ) تشویق، حفظ، مقدمه ، استقلال        4 )  استقلال ، تشویق، مقدمه ، حفظ
27 )شعر « خدا » سروده ی کیست؟
1) احمدشاملو   2)  سهراب سپهری  3) پروین دولت آبادی   4) پروین اعتصامی
28 )  پنج حلقه المپیک نشانه چیست ؟
1 ) پنج رشته فعال ورزشی       2 ) پنج کشور قدرتمند ورزشی 
  3 ) پنج تیم ورزشی       4 ) پنج قاره جهان                                                      
29 )  ((دمُ به تَله ندادن)) کنایه از چیست ؟
1 ) در تله افتادن    2 ) زیر بار نرفتن 
  3)  کنایه از دردام نیفتادن واسیر نشدن  است   4 قسمت 2 و 3 درست است
30 ) املای کدام کلمه نادرست است ؟
1) انتقال           2 ) انظباط       3 ) انتظار            4 ) ارتباط
- علوم
31 ) مایع غلیظی که تمام سلّول راپر می کند چه نام دارد ؟
1 ) سیتوپلاسم      2 ) غشاء هسته       3 ) هسته             4 ) پوسته
32 ) سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟
1 ) جوانه زدن   2 ) تقسیم شدن      3 ) خرد شدن 4 ) بزرگ شدن
33)کار سلول عصب چیست ؟
1 ) حرکت  2 ) استحکام     3 ) انتقال پیا م   4 ) جذب غذا
34 ) درخت آلبالو وانسان درکدام مورد زیر اشتراک ندارند ؟
1 ) داشتن سلّول     2 ) رشدکردن    3 ) توانای تولید مثل  4 ) غذاسازی
35) محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟
1) ریشه     2 ) ساقه    3 ) برگ    4 ) گل
36 ) سم پاشی در کدام یک از زمان های زیر مفید است ؟
1 ) مرحله تخم گذاری   2 ) مرحله نوزاد ی   3 )   مرحله پیله  4 ) مرحله حشره بالغ
37 ) چه نوع آب وهوایی برای رشد خرما مناسب است ؟
1 ) گرم وخشک  2 ) گرم ومرطوب  3 ) معتدل    4 ) سرد وکوهستانی
38 )  پرورش دادن کدام یک از جانوران زیر برای از بین بردن آفت ها مفید است ؟
1 )  ملخ      2 ) عنکبوت        3 )   پروانه        4 ) گوسفند
39 ) کدام کرم از راه سبزی ها و میوه های خوب شسته نشده وارد بدن انسان می شود ؟
1 )  کرم کدو      2 ) کرمک        3 ) کرم آسکاریس       4 ) کرم خاکی
40 ) بیش تربی مهره ها درکجازندگی می کنند ؟
1) جنگل ها     2 )  بیا بان ها      3 )  کنار رودخانه ها      4 ) آب ها                    
41 )  ستاره در یایی مربوط به کدام گروه از جانوران است ؟
1 )  نرم تنان      2 ) کیسه تنان  3 ) خار تنا ن     4 ) اسفنج ها
42) کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند ؟                                                      
1 )کرم ها    2 ) بند پایان   3 ) اسفنج ها    4 )خار تنان 
43 )  هوا ی اطراف ما کدام حالت مواد را دارد ؟ 
1 ) گاز     2 ) مایع     3 ) جامد       4 ) محلول
44 )  کدام یک از حالت های زیر محلول می باشد ؟
1 ) مخلوط آ ب و روغن          2 ) مخلوط آب و شکر  
3 )  مخلوط آب و نشاسته     4 ) هیچکدام
45 ) کدام مخلوط یکنواخت است ؟
1 ) لوبیا و عدس      2 ) سالاد      3 ) نمک درآب      4 ) روغن وآب
 
ریاضی
46 ) در عدد  69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟
1 ) یکان میلیونها     2 )  دهگان صدگان   3 )   صدگان صدگان   4 ) یکان هزار
47 ) برای رسم یک خط کافی است ........... ازآن داشته باشیم .
1 ) یک نقطه          2 ) سه نقطه      3 ) دونقطه    4 )  چهار نقطه
48 ) در شکل مقابل چندزاویه می بینید ؟  (نیمسازیک زاویه )

        1 ) یک زاویه       2 )  سه زاویه       3 )  دو زاویه     4 ) چهارزاویه

49)  نیمساز ............... است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند .
1 ) نیم خطی    2 )   خط خمیده ای   3 ) پاره خطی     4 ) ضلعی
50) اگر طول ضلع های زاویه را بیش تر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری می کند ؟
1 ) باز می شود    2 ) تغییر نمی کند  3 ) کوچکتر می شود  4 ) بزرگتر می شود
51 )  کدام جواب برای تساوی   …..   =(78×209) + ( 236×54  ) صحیح می باشد؟
1 ) 12744         2 ) 16302           3 )  29046          4 ) 27604
52 ) کدام جواب برای تقسیم 7 :63  صحیح می باشد ؟
1 )   6          2 ) 7         3 )  8            4 ) 9
53 )حسین 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر حسین چند کیلو گرم وزن دارد ؟            1 ) 232     2 ) 116      3 ) 108     4 )  32
54 ) کدام گزینه عدد« دویست وپنج هزار و پنجاه و دو »را نشان می دهد ؟
1) 20052        2 ) 205052      3) 20552         4) 200502
55 )کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟
1 ) 10234       2 ) 12345       3 ) 12340    4 ) 01234
56 ) کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟
 1 )زاویه راست    2)زاویه تند     3)زاویه  باز     4)زاویه قائمه 
57 ) پاسخ ضرب .........  =300×504  کدام گزینه است ؟
1 )150012      2 ) 150120      3 ) 151200      4) 151300
58 ) جمع« 350+42 » با کدام ضرب زیر برابر است ؟
1) 5×56       2 )  55 × 8        3 ) 65 ×7       4 ) 56 ×7
59 ) دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ............. بر هم نامیده می شود ؟
1 )موازی     2 ) عمود منصف   3 )  عمود     4 )نیمساز
60)قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب اودرهریک ساعت چند بار می زند ؟
1) 690   بار   2 ) 0 690  بار     3 ) 6009 بار       4 ) 6090  بار
 


                                                 خسته نباشی فرزند گلم : مددی حور
 
 
 
[ دوشنبه دوم دی 1392 ] [ 1:28 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
بنام خدا
 اداره آموزش و پرورش شهرستان اردبیل
دبستان شهید باقرپورنیار . نام آزمون : ریاضی
 پایه تحصیلی : چهارم ابتدایی۲
۲/ 9 / ۹۲  : تاریخ آزمون
 آزمون مداد کاغذي آبان ماه سال۹۲
 نام و نام خانوادگی:........................................... 
 با توجه به عدد داده شده ي روبرو به سئوالات پاسخ دهید     ۷۸۰۵۶۷                                               الف ) عدد چند رقمی است ؟ .......... ب) رقم دهگان هزار آن چند است ؟ ...........
ج ) عدد را به حروف بنویسید ................................................................................
 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد پنج رقمی را بنویسی که ارقام آن  (  و ۷ ، ۹ ، ۰ ، ۴ )  باشد .                کوچکترین :                                      بزرگ ترین :
عد مربوط به شکل را در جدول ارزش مکانی قرار دهید ؟( ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ) ( ۱۰۰۰ )  (۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ )       (۱و۱و۱و۱ )
یکی ها              هزارها
نام خط هاي زیر را  رسم کن ب. -   
(  خط راست                     )   ( نیم خط                    )   (پاره خط                          )
جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید .
الف ) براي رسم یک خط کافی است ....................... از آن را داشته باشیم .
ب ) زاویه اي است که از زاویه ي راست ( قائمه ) بزرگ تر است ؟ .......................
ج ) یک پاره خط ................. نقطه وسط دارد .
د ) براي تشخیص زاویه ي راست از .................... استفاده می کنیم .
و ) همیشه در ضرب عدد اول ، تعداد ........................... را نشان می دهد .
  در داخل علامت ( × ) بگذارید .                                                                                              ( ۸۰۳۰۱۲    )    ( ۸۳۰۱۰۲     )      ( ۵۳۷۸          )      پنج هزار و سی صدو هفتاد وهشت
در کدام شکل ، سه نوع زاویه ي ( راست ، تند و باز ) وجود دارد ؟ -
الف )  لوزی       ب )  مثلث           ج ) ذوزنقه قایم الزاویه
آیا نیم خط (( م ن )) نیمساز زاویه ي (( ب م د ) نامیده می شود ؟......... -
چرا ؟ دلیلتان چیست ؟.                                     ب

.                                                      ن                             م
.                                                                   د
  کتاب داستان میکی موش -۲۰۷ صفحه دارد .اگر او بار اوّل ۵۴ صفحه و بار دوّم ۶۱صفحه 
خوانده باشد ، چند صفحه خوانده نشده است ؟
جمع و تفریه هاي زیر را انجام دهید ؟ -
                           ۶۴۱۸۷                  ۴۶۰۳۷                            ۹۸۴۳ 
                           ۷۰۶۲ -                   ۶۹۵۴۸  +                     ۲۷۰۹۶  -                            


   در جاي خالی عدد مناسب بنویسید . 
        .....................  = ۲۵۶+ .................  =۲۵۶ + ( ۵۸۴ + ۷۴۲ )                                               
حاصل عبارت هاي زیر را بدست آورید . -      

    ...........  = ۲۸  - (۱۵۰ - ۳۷۸)      ...................... =۱۰- ( ۷۵ + ۱۵ )

 . فاصله ي لاهیجان تا رشت - ۴۷کیلومتراست  احمد تصمیم گرفته است که با ،دوچرخه از رشت به لاهیجان برود  او در ساعت اول ۱۲ کیلومتردر ساعت دوّم ۱۰کیلومتر  و درساعت سوم ۸ کیلومتردوچرخه سواري کرده است
 .چند کیلومتر دیگر باید برود تا به لاهیجان برسد ؟                                                                              
. براي شکل زیر یک تساوي ضرب بنویسید  ( ۰۰۰۰ )  (۰۰۰۰)  (۰۰۰۰ )

توصیه هاي آموزگار           تاریخ تصحیح :             نظر ولی دانش آموز

نظر آموزگار:
 بسیارخوب                  امضاي آموزگار :         امضاي ولی دانش آموز
 خوب
 قابل قبول
 نیاز به تلاش بیشتر

[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 ] [ 3:42 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
بنام خدا
دبستان شهید باقرپورنیار
 آزمون مداد کاغذي آبان ماه سال۹۲
نام و نام خانوادگی :........................
نام آزمون : آئین نگارش
پایه تحصیلی : چهارم بتدایی۲

۶ /9 / ۹۲ : تاریخ آزمون

این تصویر تو را به یا دچه کلمه هایی می اندازد ؟    ( جبّارباغچه بان)
کلمات زیر را طبقه بندي کن .       نوع  کلمه
جنگل - گرم – صحرا – کتابخانه – سفید – بااراده
اسم :                                                        صفت :
نامه اي در دو سطر براي باران بنویس . از جمله هاي زیبا و ادبی استفاده کن .
هر یک از واژه هاي زیر را با چند پسوند ترکیب کن و کلمه هاي جدید بنویس
(( انه ، مند ، مان ، وار ، ي ، گار ))      ( برادر :               ساز:               سال :                  دانش :                      مجنون :                       خوشبخت :                  )
مخالف کلمه هاي زیر را بنویس ..
زشت :                       سیراب:
براي هر تصویر، یک کلمه با صفت بنویس  ( قطار :                       ) ( اسب :                   )
جمع هر کلمه را بنویس .
خانه :                   ولی :
یک کلمه بنویس که شکل گفتاري و نوشتاري آن با هم تفاوت داشته باشد مثل: ( خانه : خونه )
.............................. و ...................................
با کلمه ي(( خانواده )) یک جمله ي پرسشی بنویس و به آن پاسخ بده.

جمله ي پرسشی : ..................................................................     9

   پاسخ : ...........................................................................................

به جاي دانش آموزان کلمه ي ( ما ) بگذار و متن را پس از تغییرات در فعل با خط زیبا بنویس .
چه جالب است که در ابتداي هر سال از دانش آموزان بخواهیم به طور جمعی قوانین مربوط به کلاس را
تنظیم و اجرا کنند. اگر دانش آموزان در نوشتن قوانین کلاس شرکت داشته باشند بهتر به قوانین احترام
می گذارند .
متن تغییر داده شده
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
براي هر کلمه، دو کلمه ي هم خانوادهي بنویس .
شعر :  ۱ -                 ۲-                       جمع : ۱-                  ۲-
توصیه هاي آموزگار              تاریخ تصحیح :             نظر ولی دانش آموز
نظر آموزگار:                     امضاي آموزگار :            امضاي ولی دانش آموز :
 بسیارخوب
 خوب
 قابل قبول
 نیاز به تلاش بیشتر
 

[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 ] [ 2:48 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
آموزش و پرورش شهرستان اردبیل
بنام خدا
دبستان شهید باقرپورنیار
 آزمون مداد کاغذي آبان ماه سال۹۲
نام آزمون : جغرافی
 پایه تحصیلی :چهارم ابتدایی۲
 ۵/ 9 /۹۲ : تاریخ آزمون
نام : ................................ نام خانوادگی : ..............................
مشخص کنید . جملات صحیح و غلط را با علامت× ص   غ
الف ) براي شناخت محیط زندگی خود از دانش جغرافیا استفاده می کنیم .   ص       غ
.........................................................................................................................
ب ) رنگ آبی روي نقشه ي کره ي زمین ، کوه را نشان می دهد .              ص      غ
........................................................................................................................
ج ) خورشید هر روز از جهت مشرق طلوع می کند .                                ص      غ
.......................................................................................................................
د ) قطب نما وسیله اي است که قبله را به ما نشان می دهد .                  ص     غ
در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید .
الف ) یکی از راه هاي شناخت محیط زندگی خود و دیگران مطالعه .................... است 
ب ) جسمی که مانند یک  توپ کاملاً گِرد باشد ................... نامیده می شود .
ج ) دریاي ................... در شمال ایران قرار دارد .
د ) براي استفاده از نقشه باید به ....................... توجّه کنیم .
و ) اگر طوري بایستیم که دست راست ما به طرف مشرق و دست چپ ما به سمت مغرب باشد رو به روي
ما ................... و پشت سرمان ....................خواهد بود .
ز ) رنگ سبز در روي نقشه نشان دهنده ي ........................ است .
جواب سئوالات سمت راست را از جدول سمت چپ پیدا کنید و بنویسید -
مرکز استان خراسان رضوي .....................         ا لف) تبریز
مرکز استان کردستان .....................                ب ) مشهد
مرکز استان آذربایجان شرقی ................             ج ) سنندج
مشخص کنید . × صحیح را با علامت                                                                                                شکلی است که زمین یا قسمتی از زمین را نشان می دهد ؟ -                                                         الف ) کتاب        ب ) نقشه        ج ) فیلم
اگر از بالاي تپه ي بلند به شهر نگاه کنیم ، خانه ها را چگونه می بینیم ؟
الف ) به اندازه ي اصلی            ب ) بزرگ تر             ج ) کوچکتر
چه قسمت هایی از زمین وسعت بیشتري دارند ؟
الف ) آب ها ( دریاها )             ب ) جنگل ها            ج ) خشکی ها
در نقشه جهت شمال همیشه در کدام طرف قرار دارد ؟                                                                 الف ) پایین        ب ) بالا           ج ) راست
پاسخ کامل سئوالات را بنویسید .
الف ) وسیله اي است جهت قطب شمال و قطب جنوب زمین را نشان می دهد ؟ .................                  ب ) جهت هاي اصلی را نام ببرید ؟
...................................................................................................
ج ) از بین وسایل روبرو ، دو وسیله ي آموزش جغرافیا را مشخص کنید ؟ ( نوار کاست ، بخاری ، نقشه ،آبخوری )
د ) کشور عزیز ما ایران داراي چند استان است ؟ .........................
و ) بالاترین نقطه ي کره ي زمین چه نام دارد ؟ .......................
ذ ) به کمک راهنماي نقشه چه چیزهایی را می فهمیم ..............................................................
.................................................................................................................................................................................
 ط ) جغرافیا چگونه دانشی است ؟ ..................................................................................
......................................................................................................................................................................................
توصیه هاي آموزگار                تاریخ تصحیح :            نظر ولی دانش آموز
نظر آموزگار:                         امضاي آموزگار :          امضاي ولی دانش آموز :
 بسیارخوب
 خوب
 قابل قبول
 نیاز به تلاش بیشتر

[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 ] [ 2:35 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
بنام خدا   دبستان شهید باقرپورنیار  آموزش و پرورش شهرستان اردبیل

آبان ماه سال ۱۳۹۲ آزمون مداد کاغذي ماهانه 
نام و نام خانوادگی : ....................................... مواد درسی : تاریخ و مدنی
 ۴ / 9/ ۹۲ : تاریخ  پایه ي چهارم ابتدایی۲
ردیف                 سئوالات آزمون
مشخص کنید × جملات صحیح و غلط را با علامت
اولین کشف انسان نخستین ، ساخت مسکن بود .             ص           غ
آیا مهم ترین مشکل انسان نخستین ، فراهم کردن غذا بود    بله         خیر
انسان هاي اولیه براي خانه سازي از سنگ و خشت استفاده می کردند .    ص        غ
یک خانواده ي شش نفره ، خانواده اي کم جمعیت به شمار می روند .         ص        غ
در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید
اولین ابزارهاي انسان نخستین از جنس ........................ بود .                                                       امروزه با دیدن ................... روي دیوار غارها به چگونگی زندگی انسان هاي غارنشین پی می بریم .
اولین جامعه اي که ما در آن زندگی می کنیم ............................. است .
روز جمعه مخصوص نظافت ، شرکت در.......................... و دیدارآشنایان است                                     مشخص کنید . × پاسخ صحیح را با علامت
اولین ابزارهاي ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود ؟
الف ) آهن                ب) سنگ          ج ) چوب
در زمان هاي قدیم ، انسان ها نیاز هاي خود را از چه راهی برطرف می کردند ؟                                         الف ) خریدن کالا       ب )مبادله کالا به کالا          ج ) به زور تصاحب کردن
شما عضو کدام خانواده اي هستید ؟
الف ) کم جمعیت      ب ) پرجمعیت       ج ) هیچکدام
پایه ي زندگی خانوادگی چگونه محکم تر می شود ؟
الف ) با شادي         ب) با همکاري       ج) با تولد فرزندان
به سئوالات زیر ، پاسخ کوتاه بدهید .
خداوند چه کسانی را براي هدایت انسان ها فرستاد ؟                                                                   اولین حیوانی راکه انسان نخستین اهلی نمود چه بود ؟
انسان هاي نخستین از پوست حیوانی که شکار می کردند چه چیزي درست می کردند ؟
پاسخ کامل سئوالات را بنویسید .
وظیفه ي زنان در دوره ي شکار چه بود ؟  
خانواده کدام نیازهاي ما را برطرف می کند؟
معناي نظم چیست ؟
انسان هاي نخستین در ابتدا غذاي خود را چگونه بدست می آوردند ؟
چند جمله در بارهي خانواده بنویس .
....................................... ................................................................... .............................................................................................................
توصیه هاي آموزگار                    تاریخ تصحیح           نظر ولی دانش آموز
نظر آموزگار:                            امضاي آموزگار          امضاي ولی دانش آموز 
 بسیارخوب
 خوب
 قابل قبول
 نیاز به تلاش بیشتر

[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 ] [ 2:20 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]

بنام خدا 
 آموزش و پرورش شهرستان اردبیل
دبستان شهید باقرپورنیار
 آزمون مداد کاغذي آبان ماه سال۹۲
نام آزمون : علوم تجربی
 پایه تحصیلی : چهارم ابتدایی۲
 تاریخ آزمون۳/ 9/ ۹۲

مشخص کنید . × جملات صحیح و غلط را با علامت
آیا شکل و اندازهي سلول ها با هم تفاوت دارد ؟         بله             خیر 
محل غذا سازي گیاهان ، ریشه است .                     صحیح         غلط
بهترین زمان براي کار سم پاشی و از بین بردن آفت ها ، مرحلهي نوزادي است .          صحیح         غلط
گردو بیشتر در نقاط سرد و کوهستانی به خوبی رشد می کند .                                 صحیح         غلط
جواب سئوالات سمت راست را از جدول داده شده در سمت چپ پیدا کنید و بنویسید.
در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید
رشد و تقسیم سلولها در بدن در ............................... ادامه دارد .
سبزي رنگ برگ به سبب وجود مادّه اي به نام .............................. است .
حشرات گیاه خوار به طور ........................... به مزرعه ها حمله می کنند.
به علف هاي زیادي که خود به خود در لابه لاي گیاهان کاشته شده می رویند ................... می گویند .
مشخص کنید . × پاسخ صحیح را با علامت
براي دیدن سلول از چه دستگاهی استفاده می شود ؟
الف ) ذرّه بین           ب) تلسکوپ          ج ) میکروسکوپ
گیاهان سبز در کدام یک از آب هاي زیر بهتر رشد می کنند؟
الف ) آب لوله کشی شده        ب ) آب نمک           ج ) آب مقطر
نام گیاه خاصیت نام گیاه خاصیت
زردچوبه چاي و قهوه                           ادویه            نوشیدنی
خاکشیر برگ درخت گردو                 دارویی               رنگرزي
کدام یک از موجودات زیر ، غذا سازي می کنند ؟
الف ) جانوران         ب ) انسان ها            ج ) گیاهان سبز
قراراست شما زمینی را شخم بزنید تراکتور را ترجیح می دهید یا گاو آهن را چرا؟
وظیفهي این سلول ، انتقال پیام به اعضاي بدن است ؟
گیاهان سبز براي تنفس به آن احتیاج دارند ؟
به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید ؟
سلول چیست ؟
گیاهان سبز براي غذا سازي به چه چیزهایی نیاز دارند ؟
هر یک از محصولات زیر در چه نوع آب وهوایی بهتر رشد می کنند؟
الف ) خرما :                              ب ) برنج :
مشاهده کن و نظر خود را بنویس .
بنظر شما کدام یک از دو کشاورز ( پدر علی یا پدر حسن ) بهتر است از کشت
دیم ( آب باران وبرف ) استفاده کنند ؟ چرا ؟
با توجه به شکل هاي زیر، این موجودات را می توانید به چند دسته طبقه بندي کنید ؟    (دوچرخه   و   سگ )
الف ) نام دسته ها :
 ب ) حداقل سه تفاوت بین این دوموجود را بنویس . 
توصیه هاي آموزگار
نظر آموزگار:                                        تاریخ تصحیح :                          نظر ولی دانش آموز
 بسیارخوب                                      امضاي آموزگار :                   امضاي ولی دانش آموز :
 خوب
 قابل قبول
 نیاز به تلاش بیشتر

 

[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 ] [ 2:2 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
آزمون بنویسیم ویژه مھرماه 92
 نام پایھ : چھارم ابتدایی 2  تاریخ : 8  / 8 /92
تعداد سئوال : 10 تعداد صفحھ : 2
مدیریت آموزش و پرورش ناحیھ 2 اردبیل
دبستان شھید باقرپور نیار
 سالتحصیلی 93 /92
بسمھ تعالی
نام و نام خانوادگی :
.......................................
مخالف کلمھ ھای زیر را بنویس . نتیجھ پاسخ
الف ) کوتاه : ................................ ب ) زشت :............................    ص      غ
جمع کلمھ ھای زیر را بنویس .
الف ) طفل : ..............................   ب ) فکر : ................................. ص       غ
ھم معنی کلمھ ھای زیر را بنویس .                                                     ص       غ
الف ) فعّال : ..............................   ب ) شیوه : .....................................
برای کلمھ ھای داده شده ، دو صفت مناسب بنویس .                              ص       غ
الف ) ھوا : ........................ و ..........................                             ص       غ
ب ) پدر : ................................ و ........................
منادا را مشخص کن .
الف ) خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار                   ص      غ
.............................................................
ب ) سعد یا مرد نکو نام نمیرد ھرگز مرده آن است کھ نامش بھ نکویی نبرند     ص      غ
..........................................................
یک مثل در مورد ( آب و قطره ) بنویس .                                                 ص      غ
.....................................................................................................................................................
نقطھ چین ھای داده شده زیر را با کلمات مناسب کامل کن .
الف) اگر ........ ومحبّت خدا نبود،ھیچ ابری نمی بارید .

 ب ) درختان با برگ ھای سبز و............... بلند ایستاده بودند .                   ص     غ
بھ کلمھی زیر ( کار ) اضافھ کرده و با آن جملھ بساز .                                  ص     غ
خود + ........................................ = ..............................................
با اضافھ کردن ( ستان ) بھ کدام یک از کلمھ ھای زیر ، می توانی یک کلمھی مناسب بسازی ؟ ص    غ
دیوار ، بیمار ، چای ، گل. .....................................................................................
از دو موضوع زیر یکی را بھ دلخواه انتخاب کن و برای آن انشا بنویس . نام و نام خانوادگی : ...................................
الف ) فصل ( پاییز ) را توصیف کن و بنویس
ب ) نامھ ای بھ یکی ازھمکلاسی خود کھ در مدرسھ دیگردرس می خواند بنویس وازحال اوباخبر شوید .
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
  آرزوی موفقیت برایت می کنم : مددی

توصیھ ھای آموزگار نظر آموزگار: بسیارخوب   خوب   قابل قبول  نیاز بھ تلاش بیشتر  
تاریخ تصحیح : امضای آموزگار : مددی نظر ولی دانش آموز امضای ولی دانش آموز :

[ جمعه بیست و چهارم آبان 1392 ] [ 10:21 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]

آزمون ریاضیات ویژه مھرماه 92

 نام پایھ : چھارم 2 تاریخ : 4 /۸ /۹۲

تعداد سئوال : 11 تعداد صفحھ : 2

مدیریت آموزش و پرورش ناحیھ 2 ارد بیل

دبستان شھید باقرپور نیار

سالتحصیلی 93/ 92

بسمھ تعالی

نام و نام خانوادگی :

.......................................

نتیجھ پاسخ

عددھای زیر را بھ رقم و بھ حروف بنویسید.                         درست غلط

: الف ) 631547

.........................................................................................................................................................................

ب ) چھارصد و نود وپنج ھزارو پانصد و دو:

1

با توجھ بھ عدد 47960 بھ سئوالات زیر پاسخ دھید ؟

این عدد چند رقمی است ؟ رقم دھگان آن چند است ؟ رقم یکان ھزار آن چند است ؟

2

در داخل علامت < = > بگذارید .

9875 54328 534 354 7839 7839 3

 می توان نوشت را بنویسید بزرگ ترین و کوچکترین عدد چھار رقمی را کھ با ارقام ( 5و۷و۳و 0 )

بزرگ ترین                    کوچکترین

4

در جاھای خالی کلمھ ھای مناسب بنویسید .

الف : زاویھ ای کھ از زوایھی راست کوچکتر باشد زاویھی ................. نامیده می شود .

ب : یک پاره خط ......................... نقطھی وسط دارد .

پ : برای تشخیص این کھ زاویھ ای راست است یا نھ ، از ............ استفاده می کنیم .

ج : نیم خطی است کھ زاویھ را بھ دو قسمت مساوی تقسیم می کند ............ نام دارد

5

پاره خط را تعریف کرده ، شکل آن را رسم کنید .

تعریف :

شکل :

6

جمع و تفریق ھای زیر را انجام دھید ؟ درست غلط

2 3 7 5                0  7 2 6 5

+ 8 3 7 8                - 8 2 4

7

در جاھای خالی عدد مناسب بنویسید .

( 67 + 38 ) + 23 = + 23 =

( 584 + 742 ) + 256 = + 256 =

8

در شکل مقابل ، چند زاویھ می بینید ؟ آ نھا را نام ببرید ؟

                                        د

                             ر

                 س

                                                              م

9

نیمساز زاویھی شکل مقابل را با کمک خط کش و پرگار رسم کنید .

10

دبستان ملا صدرا 351 دانش آموز دارد . این دبستان 78 نفر بیشتر از دبستان سعدی دانش آموز دارد .

11 تعداد دانش آموز ان سعدی چند نفر است ؟ این دو دبستان روی ھم چند نفر دانش آموز دارد ؟

 

توصیھ ھای آموزگار

نظر آموزگار:

بسیارخوب

خوب

قابل قبول

نیاز بھ تلاش بیشتر

تاریخ تصحیح :

امضای آموزگار :

نظر ولی دانش آموز

امضای ولی دانش آموز :

آزمون علوم تجربی ویژه مھرماه 92

نام پایھ : چھارم 2 تاریخ : 5  / 8 / ۹۲

تعداد سئوال : 22 تعداد صفحھ : 2

مدیریت آموزش و پرورش ناحیھ 2 اردبیل

دبستان شھید باقرپور نیار

 سالتحصیلی 93/ 92

بسمھ تعالی

نام و نام خانوادگی :

.......................................

مشخص کنید . نتیجھ پاسخ ( × ) جملات صحیح و غلط را با علامت

1 بدن انسان از یک سلّول ساختھ شده است . ص غ درست غلط

2 شکل و اندازهی سلّولھا با ھم تفاوت دارد. ص غ

3 سلول ھا تا اندازهی معینی رشد می کنند ص غ

4 برای دیدن سلول ھا از دستگاھی بھ نام میکروسکوپ استفاده می شود . ص غ

جواب سئوالات سمت راست را از جدول داده شده در سمت چپ پیدا کنید و بنویسید

الف ) کار این سلّول انتقال پیام بھ اعضای بدن است ؟ ....................................

ب ) وظیفھی این سلّول جذب غذا است ؟ ......................................

ج) این سلّول استخوان ھا را استحکام می بخشد؟ ........................................

1

در جاھای خالی کلمات مناسب بنویسید

1 با میکروسکوپ می توان ھر چیز را .................برابر بزرگ کرد .

قسمت مایع مانند و غلیظی بھ نام ...................... تمام سلول را پر می کند و تا

اندازه ای شبیھ سفیدهی تخم مرغ است .

2

3 رشد و تقسیم سلول در بدن در ....................................... ادامھ دارد .

4 سلول ھا با ........................................ زیاد می شوند .

پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید .

ھمھی سلول ھای بدن از چھ نظر با ھم شباھت دارند ؟

1 الف ) شکل ب ) داشتن سیتو پلاسم ج ) تعداد

رشد بدن انسان بھ سبب چیست ؟

2 الف ) استراحت کردن ب ) تقسیم سلولھا ج ) کش آمدن سلولھا

اندام حس چشایی چھ نام دارد ؟

3 الف ) بینی     ب) چشم      ج ) زبان

سلّول عصبی

سلّول روده

سلّول استخوانی

ساختمان بدن کدام موجود زیر از تعداد سلول بیشتری تشکیل شده است ؟ درست غلط

4 الف )   شتر   ب )      سگ     ج ) مورچه

ھستھ ی کدامیک از سلول ھای زیر نسبت بھ سلول ھای دیگر کوچکتر است ؟

5 الف ) سلول ماھیچھ ب) سلول عصب ج ) سلول روده

چرا سلول را نمی توان با چشم یا ذره بین معمولی دید ؟

6 الف )چون بسیار معمولی است ب )چون بسیار کوچک است ج )چون بسیار بزرگ است

پاسخ کامل سئوالات را بنویسید

1 موجودات بھ چند گروه طبقھ بندی می شوند؟ برای ھر کدام یک مثال بزنید .

2 پوستھ را تعریف کنید ؟

3 سلّول ھا از چھ نظر با ھم فرق دارند ؟

چھار تفاوت بین و رابنویسید ؟ (کالسکھ و سگ )

4

5 سلّول چیست ؟

6 میکروسکوپ چیست ؟

7 نظریھ چیست ؟

توصیھ ھای آموزگار

نظر آموزگار:

بسیارخوب

خوب

قابل قبول

نیاز بھ تلاش بیشتر

تاریخ تصحیح :

امضای آموزگار :

نظر ولی دانش آموز

امضای ولی دانش آموز :

آزمون تاریخ مدنی ویژه مھرماه 92
نام پایھ : چھارم 2 تاریخ : 6  / 8 /92
تعداد سئوال : 21 تعداد صفحھ : 2
مدیریت آموزش و پرورش ناحیھ 2 اردبیل
دبستان شھید باقرپور نیار
 سالتحصیلی 93/ 92
بسمھ تعالی
نام و نام خانوادگی :
...................................... .
مشخص کنید نتیجھ پاسخ ( × ) جملات صحیح و غلط را با علامت
1 مھمترین مشکل انسان نخستین ، فراھم کردن مسکن بود.    ص        غ                                        درست غلط
2 اوّلین ابزارھای ساختھ شده بھ دست انسان نخستین از جنس خشت بود ص      غ
3 زندگی انسان نخستین بھ زندگی انسان امروزی شبیھ نیست . ص          غ
4 با تولد فرزندان تعداد افراد خانواده بیشتر می شود . ص          غ
در جاھای خالی کلمات مناسب بنویسید
1 آتش در ابتدا بھ صورت ........................... و ........................... بود .
2 انسان بھ تدریج یاد گرفت با کمک .................... ابزار بسازد .
3 پدر و مادر با محبّت و فداکاری برای ...................... و .................... ما تلاش می کنند .
4 وجود فرزند بھ زندگی شادی و .................................... می بخشد .
پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید .
مھمترین مشکل انسان نخستین چھ بود ؟
الف ) ساختن خانھ ب ) نداشتن ابزار ج ) فراھم کردن غذا
1
اوّلین ابزارھای ساختھ شده بدست انسان نخستین از چھ جنسی بود ؟
الف ) آھن   ب) سنگ    ج ) چوب
2
اوّلین و کوچکترین جامعھ ای کھ ما در آن زندگی می کنیم کدام است؟
الف ) مدرسھ    ب ) مسجد    ج ) خانواده
3
پایھی زندگی خانوادگی چگونھ محکم تر می شود ؟
الف ) با تولد فرزندان    ب ) با شادی    ج ) با ھمکاری
4
پاسخ کامل سئوالات را بنویسید
خداوند بھ انسان در مقایسھ با بقیھی جانوران چھ نعمت بزرگی عطا فرموده است ؟ نام ببرید ؟        درست  غلط
1
خانواده چگونھ بوجود می آید؟
2
خانوادهی پرجمعیت را تعریف کنید ؟
3
خانوادهی کم جمعیت را تعریف کنید ؟
4
ما چگونھ بھ زندگی انسان ھای غارنشین پی می بریم ؟
5
کشف آتش چھ کمکی ھایی بھ انسان کرد ؟
6
7 انسان ھای نخستین در ابتدا غذای خود را چگونھ بھ دست می آوردند ؟
8 چرا در گذشتھ ھای دور بعضی از انسان ھا در غارھا زندگی می کردند ؟
9 خانواده کدام نیازھای ما را برطرف می کند ؟
توصیھ ھای آموزگار
نظر آموزگار:
 بسیارخوب
 خوب
 قابل قبول
نیاز بھ تلاش بیشتر
تاریخ تصحیح :
امضای آموزگار :
نظر ولی دانش آموز
امضای ولی دانش آموز :

آزمون جغرافی ویژه مھر ماه 92
نام پایھ : چھارم 2 تاریخ : 7  / 8 / 92
تعداد سئوال : 12 تعداد صفحھ : 2
مدیریت آموزش و پرورش ناحیھ 2 اردبیل
دبستان شھید باقر پور نیار
 سالتحصیلی 93 /92 

بسمھ تعالی
نام و نام خانوادگی :
.......................................
مشخص کنید . نتیجھ پاسخ ( × ) جملات صحیح و غلط را با علامت
1 ھمھی محیط ھا شبیھ یکدیگر ھستند ؟ ص غ درست غلط
2 رنگ آبی روی کره ، دریاھا را نشان می دھد ؟ ص غ
در جاھای خالی کلمات مناسب بنویسید
1 جسمی کھ مانند یک توپ کاملاً گرد باشد ................... نامیده می شود
2 دریای ................. در شمال ایران قرار گرفتھ است .
پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید .
برای آگاھی از شرایط زندگی مردم و آب وھوا بھ چھ دانشی نیازداریم ؟
الف ) مدنی ب ) تاریخ ج ) جغرافیا
1
چھ قسمت ھایی از زمین وسعت بیشتری دارد ؟
الف ) خشکی ھا ب ) آب ھا ج ) جنگل ھا
2
پاسخ کامل سئوالات را بنویسید
1 کشور عزیز ما ایران دارای چند استان می باشد ؟
2 دانش جغرافیا چھ کمکی بھ ما می کند ؟
3 برای این کھ با محیط ھای دیگر آشنا شویم باید چھ کنیم ؟
4 عکس ھا برای شناخت مکانھای دیگر چھ کمکی بھ ما می کنند ؟
با توجھ بھ تصاویر زیر ، چھار مورد از وسایل آموزش جغرافیا را نام ببرید ؟ درست غلط
نوار قلم مو ساعت رایانھ ( کامپیوتر )
ضبط صوت کُره نردبان کتاب
5
مرکز این استان ھا را بنویسید؟
6
مرکزاستان کردستان : مرکزاستان همدان :
مرکزاستان خراسان رضوی :
مرکز استان اردبیل : مرکزاستان خوزستان:

توصیھ ھای آموزگار
نظر آموزگار:
 بسیارخوب
 خوب
 قابل قبول
نیاز بھ تلاش بیشتر
تاریخ تصحیح :
امضای آموزگار :
نظر ولی دانش آموز
امضای ولی دانش آموز

 

[ جمعه بیست و چهارم آبان 1392 ] [ 10:19 بعد از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]

نكات دستوري بخوانيم وبنويسيم چهارم و پنجم
صفت:
واژه يا گروهي از واژه ها ست كه درباره ي اسم توضيح مي دهد و يكي از خصوصيات اسم را از قبيل حالت مقدار شماره و مانند آن بيان مي كند. اسمي كه صفت درباره ي آن توضيح مي دهدموصوف ناميده مي شود.
مثال: گل زيبا
موصوف صفت
صفت هاي مركب به شكل زير ساخته مي شود:
مثال:الف-اسم + اسم = صفت مركب مثل:شيرزن
ب-صفت + اسم =صفت مركب مثل نيك مرد
صفت فاعلي:
صفتي است كه بركننده ي كار دلالت كند.
مانند:دختر كوشا - حاكم ستمگر
صفت صفت
اقسام صفت فاعلي:
1 بن مضارع+ نده =گير+ نده=گيرنده
2 بن مضارع +ان =خند +ان =خندان
3بن مضارع +الف(ا) =دان+ا = دانا
4 بن ماضي و بن مضارع+ار=خريد+ار= خريدار
5 بن ماضي يا بن مضارع+گار=آموز+گار= آموزگار
6 اسم معني و به ندرت صفت يا بن فعل + گر =كار+گر = كارگر
7اسم معني وصفت يا بن فعل يا ساخت امر + كار = جوان تراشكار
صفت فاعلي مركب:
از تركيب بن مضارع با اسم يا كلمه ديگر صفت فاعلي بدست مي آيد.
مثال: دانشجو = دانش جوينده
صفت جامد:
صفتي است كه از بن فعل فارسي گرفته نشده باشد.
مثال: بزرگ ـــ سفيد
صفت مشتق:
صفتي است كه از بن فعل فارسي جدا شده باشد.
مثال: داننده =دان(بن مضارع) + نده ــ (ابله + انه =ابلهانه ==> ساخت صفت مشتق با پسوند«انه»)
صفت فاعلي مفعولي و لياقت جزء صفات مشتقند.
صفت مفعولي مشتق – مثل غم آلود- خسته – دلداده
صفت مفعولي:
صفتي است كه معني مفعوليت دارد يعني كار برآن واقع مي شود معمولاً از بن ماضي+ كسره و برخي فتحه ساخته مي شود.مثال:آورده – برده – گرفته
صفت نسبي:
صفتي است كه به كسي يا جايي يا جانوري يا چيزي نسبت داده مي شود وآن بيشتر با افزودن پسوند هاي(ي – ين – ينه – هاي بيان حركت- گان- انه اني چيي) به آخر اسم يا صفت ساخته مي شود.
مثال: ( ي ) تهراني – انه سالانه چي-پستچي،اني- روحاني
ساخت صفت غير ساده:
اسم + بن مضارع صحرا + گرد = صحراگرد – شنو + نده = شنونده
صفت برتر:
صفت ساده + تر مثال: خوب + تر = خوب تر
صفت برترين: صفت ساده + ترين مثال: بد+ترين = بدترين
صفت پسين – صفت پيشين
صفت پسين:
اگرصفت بعد از موصوف بيايد صفت پسين است.
مثال: مادر خوب خط خوانا
صفت پيشين:
اگرصفت قبل از موصوف بيايد به آن صفت پيشين مي گويند.
مثال: بلند كوه نيك مرد
صفت لياقت:
صفتي كه شايستگي و قابليت موصوف را مي رساند وآن با افزودن (ي) به آخر مصدر ساخته مي شود.
خوردن+ي-خوردني
 
صفت شمارشي ترتيبي :
كه ترتيب موصوف را مي رساند. به آخر صفت شمارشي ضمه اي مي افزايند و پس از آن لفظ «م» يا«مين» مي آيد مثال:پنج+ضمه+م=پنجم
پنج+ضمه+مين=پنجمين
مصدر:
مصدر كلمه اي است كه مفهوم اصلي فعل را مي رساند بي آنكه زمان و شخص آن معلوم باشد مصدر از بن ماضي فعل و پسوند-ن ساخته مانند خوردن.
اسم مصدر(حاصل مصدر):
اسمهايي در فارسي است كه نشانه ي مصدر ندارد ولي حاصل معني ومفهوم مصدر را مي رساند.
مثال:داشتن- ستايش- خنده- آزادگي- توانا+يي =توانايي
دانش – دانستن ستايش – ستودن
مفعول:
اسمي كه همراه فعل متعدي مي آيد و كار بر آن واقع مي شودو معني جمله راتمام مي كند
مانند:علي راديدم . كتابي را خريدم
مفعول در زمان فارسي به چهار صورت است :
1 همراه (را) وآن در صورتي كه مفعول شناخته شده باشد.
مثال:علي را ديدم.(يعني آن علي مورد نظر)
2 همراه(ي)وآن وقتي است كه مفعول معين نباشد
مثال: مردي ديدم باغي خريدم (مردي و باغي آشنا نيست)
3 با(را) و ( ي)
مثال:من كتابي را كه مي خرم مي خوانم.
4 بدون(را) و (ي) كه مفعول بيان جنس مي كند.
مثال مجيد داستان مي خواند محمد كتاب خريده است.
اگر نمي داني مفعول كجاي جمله است مي گوييم «چه كسي را» يا«چه چيزي را»
مثال:علي نامه مي نويسد –علي چه چيز را مي نويسد-نامه- نامه مفعول است
مفعول هميشه در قسمت گذاره است توجه:
 
مصدر:
مصدر چون زمان و شخص ندارد فعل بشمار نمي آيد بلكه يعني يكي از اقسام اسم است.
مصدر جعلي:
دراصل مصدر نيست و با افزودنن (يدن) به آخر كلمه بصورت مصدر در مي آيد:
مثل فهميدن –هراسيدن-(تابعيت-مضلوميت-مصدر جعلي در زبان عربي است)
{توجه اضافه كردن (يت) به آخر كلمات فارسي نادرست است مثال خوب=خوبيت}
جمله پايه:
جمله اي است كه همراه جمله ي مركب مي آيد و غالباً منظور اصلي گوينده يا نويسنده را دربر دارد.
جمله ي پيرو :
جمله اي كه در جمله ي مركب همراه جمله ي پايه مي آيد و مفهومي مانند شرط – زبان- علت ونتيجه به مفهوم جمله ي پايه مي افزايد و جمله ي پايه معني آنرا كامل مي كند.
اگر در جمله پيرو مفهوم شرط را برساند آنرا جمله ي شرط و جمله ي پايه اي را كه همراه آن مي آيد جمله ي جزاي شرط يا جواب شرط را مي نامند.
در جمله ي پيرو براي بيان معني كه وقوع آن در آينده باشد همراه است
اگر درس بخواني در امتحان موفق مي شوي
جمله شرط جزاي شرط (جواب شرط)
مفهوم شخص در فعل:
در مفهوم شخص نيز وجود دارد . مفهوم شخص يعني اينكه گوينده فعل را به خود نسبت دهد يا به مخاطب خود يا افراد ديگري . فعل را به خود نسبت دهد آنرا اول شخص يا متكم مي گويند.مثل رفتم اگر گوينده ي فعل را به مخاطب نسبت دهد دوم شخص مثل رفته اي اگر گوينده فعل را به فرد ديگري نسبت دهد سوم شخص مثل رفت
اول شخص مفرد من رفتم اول شخص جمع ما رفتيم
دوم شخص مفرد تو رفتي دوم شخص جمع شما رفتيد
سوم شخص مفرد او رفت سوم شخص جمع آنان رفتند
فعل هاي پيشوندي :
فعل پيشوندي آن است كه از يك پيشوند و از يك فعل ساده ساخته مي شود:برداشتن – فروختن – وارفتن- بازداشتن
فعل هاي پيشوندي مركب:كه از تركيب يك اسم ويك پيشوند ويك فعل ساخته شده است مثال:سرباز زدن- تن در دادن – سر در آوردن – تن+ در+ دادن= تن در دادن
 
 
حرفهاي ربط:
حرف ربط كلمه هايي هستند كه دوكلمه يا دو جمله را به هم ربط مي دهند وآنها را هم نقش و هم پايه يكديگر مي سازند يا جمله اي را به جمله اي ديگر ربط مي دهند و يكي را وابسته ديگري قرار مي دهند:
مثال:مجيد وبهروز را در خيابان ديدم . در اين جمله(و) حرف ربط است و مجيد وبهروز هردو مفعول است.
حرفهاي ربط ساده:
اگر- اما- خواه-نه-ليكن
حرفهاي ربط مركب:
همينكه- به هر حال – هرگاه كه – همان طور
جمع مكسر:
اسمهاي عربي كه هيچ يك از نشانه هاي جمع را نداردبلكه گاهي با تغيير حركت و گاهي با افزودن وكم كردن حرف يا حروفي بصورت جمع در مي آيند و در عربي آنها جمع مكسر يعني شكسته مي نامند. زيرا صورت مفرد آنها مي شكند . جمع مكسر مخصوص كلمات عربي است.
مثال:كتب – مجالس – اخلاق – وسايل – ادوار
بيت:
هرسطر از شعر را يك بيت مي گويند،هربيت از دو مصراع يا(مصرع)تشكيل مي شود.
رديف:
كلمه يا كلمات مكرري است كه در آخر هر بيت شعر مي آيد يا در آخر مصراع هاي بيت تكرار مي شود.
قافيه:
حرفي يا حروفي مشترك در پايان مصراع هاي شعر را مي گويند.
مثال:بخور تا تواني به بازوي خويش/ كه سعيت بود در ترازوي خويش
قافيه رديف قافيه رديف
نهاد:
قسمتي از جمله است كه درباره ي آن خبري مي دهيم.
گزاره:
خبري كه درباره ي نهاد داده مي شود.
مثال:علي كتاب مي خواند
نهاد گزاره
توجه:
امكان دارد نهاد يك كلمه و گزاره چند كلمه باشد و بالعكس.
او بازي مي كند.
نهاد گزاره
دانش آموزان كلاس پنجم دبستان سعدي آمدند
نهاد گزاره
چه وقت نهاد فاعل است ؟ وقتي كه نهاد بر كننده ي كار دلالت كند.
مثال: علي نامه مي نويسد.
نهاد
فاعل
نهاد دو گونه است نهاد جدا وپيوسته
نهاد جدا:گروه اسمي است كه معمولاً در ابتداي جمله مي آيد واغلب مي توان آنرا حذف كرد.
مثال:غذا مي خوريم= ما غذا مي خوريم ما در جمله حذف شده و از طريق فعل مي توان فهميد.
مفعول:
كلمه اي است كه فعل بر آن واقع شده است مفعول در قسمت گزاره است
محمد غذا را آورد. توجه:«را» يكي از علامت مفعول مي باشد.
مفعول
تفاوت گزار و گذاره:
(1)گزاردن به معني ادا كردن – به معني آوردن- انجام دادن و گزار به معني امر گزاردن (بگزار) و نيز به معني گزارنده در تركيب يا كلمه اي ديگر است .مثال:خدمت گزار- سپاسگزار- نمازگزار – خواب گزار
(2)گزارده يعني نهادن وچيزي را در جايي قرار دادن و گذارنده يعني كسي كه چيزي را در جايي مي گذارد گذرا به معني امر به گذاردن (بگذار) و نيز معني گذارنده در تركيب يا كلمه اي ديگر است .مثال:تخم گذار- قانون گذار
حرف نشانه ي ندا:
حرفهاي نشانه حرفهايي هستند كه براي تعيين نقش كلمه در جمله مي آيند.
(الف):كه به عنوان نشانه ي ندابكارمي روند.مثال:خدايا- دلا- پروردگارا.
(اي):مانند الف نشانه ي نداست و در اول كلمه مي آيد وآنرامنادا ميكند.
مثال:اي رفيق-اي برادر-اي خدا-اي آقا.
(يا):مانند-«الف»- و «اي» نشانه ي نداست. مثال:يا رب-ياعلي-ياحسين.
مترادف-متشابه-متضاد:
كلمات از حيث مناسب و ارتباط با هم سه گونه اند.
(1) از حيث لفظ جدا ولي از حيث معني يكي هستند.
مثال :علم و دانش –جامه ولباس-صلح وآشتي كه به اين كلمات مترادف هم مي گويند.
(2)كلمات متشابه سه دسته هستند:
الف:كلماتي كه در نوشتن يكي اما در لفظ و معني جدا هستند مثال:كرم-كرم
ب:كلماتي كه در نوشتن ولفظ يكي اما در معني جدا مثال:كلمه شير وكلمه ي پروانه
ج:كلماتي كه در لفظ يكي اما در نوشتن و معني جدا مثال:خاروخوار
(3)نه تنها از جهت لفظ يا معني يكي نيستند بلكه از حيث معني ضد هم نيز هستند.
مثال:دانش و ناداني –روشن وتاريك به اينگونه كلمه ها متضاد مي گويند.
معادل سازي :
يعني كلمه اي كه به زبان فارسي جايگزين كلمه اي به زبان بيگانه مي شود.
مثال:مدال:گردن آويز سايز=اندازه ترمينال= پايانه
تفاوت صفت وموصوف با مضاف و مضاف اليه:
الف:مضاف اليه را مي توان جمع بست اما صفت جمع بسته نمي شود .
ب:مضاف اليه هميشه اسم يا جانشين اسم است اما در تركيب وصفي يك جزء حتماً صفت است .
*براي تشخيص صفت موصوف و مضاف و مضاف اليه يا به آخر آنها «تر» يا بين آنها كلمه بسيار مي گذاريم.مثال:دانش آموز دانا = دانش آموز داناتر يا دانش آموز بسيار دانا –موصوف وصفت
مثال:كفش علي-كفش علي تر يا كفش بسيار علي-معني ندارد پس مضاف و مضاف اليه است.
فعل لازم:
فعلي كه بدون مفعول معني جمله را تمام كند.مثال:علي آمد.
فعل متعدي:
فعلي كه علاوه بر فاعل به مفعول نياز دارد .مثال: سعيد مداد را آورد.
ديالگ چيست؟
گفتگوي دونفر باهم راديالگ مي گويند.
ساختن اسم موصوف:
اسم + صفت مثال: گل زيبا
موصوف صفت
ساخت مضاف و مضاف اليه :
اسم+اسم=مثال: لانه زنبور
مضاف مضاف اليه
كنايه:
به معني پوشيده سخن گفتن درباره امري و دريافت معني از راه استدلال است و باعث درنگ خواننده مي شود و ذهن او را براي تلاش واميدارد.
مثال:آب در هاون كوبيدن - توپ و تشر زدن
اغراق:
سبب زيبايي وتخيلي شدن مي گردد و ذهن انسان را به تكاپو واميدارد و سبب كسب لذت مي شود.
مثال:از تعجب شاخ در مي آوردند.
علامت هاي دو نقطه ( : ) و گيومه( «» ) وقتي مورد استفاده قرار مي گيردكه دو جمله پشت سر هم مي آيدو جمله ي دوم حالت نقل قول دارد.
مثال:انسان بايد پاكيزه باشد همانطور كه خدا در قرآن مي فرمايد:«پاكيزگي نشانه ي ايمان است».
جمع هاي عربي متداول در فارسي پنج گروه است:
1 جمع هايي كه با (ين)پايان مي پذيرد مانند:معلمين- محترمين
2 جمع هايي كه با(ي)مثبت عربي پايان مي پذيرد و با(ون) جمع بسته مي شود مانند:انقلابي- انقلابيون
3 اسم هاي عربي كه با (ات)جمع بسته مي شود مانند:حشرات – خطرات
4 اسم هايي كه بدون نشانه ي جمع و با تغيير حركت وافزودن يا كم كردن حرف يا حروفي به صورت جمع در مي آيد«جمع مكسر» مي گويند مانند:اصول – اعماق
قيد:
واژه اي است كه به مفهوم «فعل» اضافه مي كند و توضيحي درباره ي آن مي دهد. مانند:محمد تند مي رود.
توجه:
قيد گاهي به مفهوم صفت – مسند – قيد- مصدر چيزي مي افزايد و درباره ي آن توضيحي مي دهد.
• قيد براي صفت مانند : شاگرد بسيار كوشا
قيد صفت
• قيد براي قيد ديگر مانند:علي خيلي خوب مي نويسد.
قيد قيد
• قيد براي مصدر مانند:تند رفتن جواد را ديدم.
قيد مصدر
قيد از هفت معني اقسام بسيار دارد:
1 قيد زمان مانند:شب هوا تاريك است.
2 قيد مكان مانند:جواد آنجا نشست.
3 قيد مقدار مانند:امروز زياد گرم بود.
4 قيد كيفيت مانند:احمد خوب كار مي كند.
5 قيد حالت مانند: كودكان را گريان كرد.
6 قيد تأسف مانند:متأسفانه نتوانستم تو راببينم.
7 قيد تعجب مانند:عجب هواي گرمي.
8 قيد تصديق مانند:حتماً به خانه ي شما مي آيم.
9 قيد پرسش مانند: چگونه اين كار را كردي؟
10 قيد شك و ترديد مانند: شايد فردا به خانه بروم.
اسم از حيث شماره برسه قسم است:
• اسم اگر بر يك فرد يا چيز يا مفهوم دلالت كند آنرا مفرد گويند واگر بيشتر از يكي را برساند جمع ناميده مي شود.
• اسمهاي مفرد علامت ندارد ولي اسمهاي جمع در فارسي با افزودن يكي از نشانه هاي «ان» و «ها» ساخته مي شود.
مانند: پسر= پسران كتاب = كتابها
• گروهي از اسمها در فارسي «ها» و گروهي با«ان» وبرخي با هردو جمع بسته مي شود. 1- سنگها كوهها 2-زنان مردان 3-درختها درختان
• اسماي معني با «ها» جمه بسته مي شود:مانند گفتارها- خوبيها
• اسم جمادات را معمولاًبا«ها» جمع مي بندند: مانند قلم –قلم ها
• اسم رستينها را با هردو نشانه جمع «ها» و« ان» جمع مي بندند:مانند درخت – درختان(درختها)
اسم جمع چيست ؟
اسمي كه در صورت مفرد و در معني جمع باشند را اسم جمع مي گويند.مانند:گروه – مردم – طايفه – گله – لشكر
اسم مصغر چيست: اسمي كه كفهوم كوچكي را مي رساند و نشانه ي آن در فارسي «چه» و «ك» كه در آخر اسم افزوده مي شود مثال : باغچه و مرغك
ضمير:
واژه هايي هستند كه بجاي اسم مي نشينند. مانند:تو – خود – آن
انواع ضمير عبارتند از:
1 شخصي:من-تو- او-ما-شما-ايشان
2مشترك:خودت- خودم
3تعجبي: به به
4 اشاره: آن -اين
5:مبهم: يكي-ديگري
6 پرسشي:كدام – كو
اسم مشتق:
اسمي را گويند كه با بن ماضي يا مضارع فعل فارسي ساخته مي شود و يا يكي از اجزاي آن بن فعل باشد. مثال:گفتار=گفت(بن ماضي گفتن)+ار
تخلص:
در لغت به معني رهايي جستن و در اصطلاح نام يا لقبي كه براي خود انتخاب مي كند و در بيت آخر شعر مي آيد مانند:
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج/فكر معقول بفرما گل بي خاركجاست
غزل :
در لغت به معني سخن گفتن با معشوق است. در اصطلاح شعري كه از پنج تا چهارده بيت هم وزن هم قافيه تشكيل شده است و دو مصراع آن داراي يك قافيه باشد.
جمله:
كلمه و كلماتي كه بر روي هم معني كامل را برساند جمله مي گويند.
جمله از حيث طرز بيان و چگونگي رساندن پيام به چهار دسته تقسيم مي شود.
1 جمله خبري:
جمله اي كه بوسيله ي آن از واقع شدن كاري يا بودن و پذيرفتن حالتي بصورت مثلت يا منفي خب مي دهيم در پايان جمله ي خبري نقطه مي گذاريم.
مثال: جواد آمد= علي نيامد = هوا گرم است
2 جمله ي پرسشي:
جمله اي كه بوسيله ي آن درباره ي امري پرسش به عمل مي آيد در پايان جمله ي پرسشي علامت(؟) مي گذاريم.
مثال: محسن كجاست؟ شما كجا مي رويد؟
3 جمله ي عاطفي يا تعجبي:
جمله اي است كه يكي از عواطف انساني مانند شادي- اندوه- تعجب- تحسين را برساند و در پايان جمله عاطفي و تعجبي علامت«!» مي گذاريم مثال:عجب گل زيبايي! آفرين بر دست او!
4 جمله امري :
جمله اي ست كه با آن لانجام دادن كاري يا داشتن و پذيرفتن صفت و حالتي بصورت مثبت يا منفي خوانده مي شود.مثال:آرام باش-مؤدب باشيد. در پايان جمله ي امري نقطه مي گذاريم.
حذف يا كوتاه كردن جمله:
گاهي يك يا چند جز از اجزاي جمله حذف شدويا زياد است.
حذف در جمله معمولا يا بنا بر عرف زبان است يا به قرينه لفظي يا معنوي.
عرف زبان:
يعني بنا بر رسم اصل زبان براي رعايت اختصار خبر چند جز را حذف مي كند.مثال:خداحافظ
يعني خداحافظ بر شما باد(باشد)
1 جمله اي كه در تعاريف دعا و نفرين به كار مي رود:
مثال: درود برشما-آفرين- مرحمت زياد
2 اصطلاحات نظامي و ورزشي و علايم رانندگي:
مثال:خبردار- دستها بالا- ورود ممنوع- احتياط
3جمله هاي كه با ضمير پرسشي كو مي آيد.
مثال:حسين كو
4 برخي جمله هاي تعجبي:
مثال:چه عجب؟ چه حرفا؟
دوم حذف به قرينه لفظي:
كه درخود جمله يا جمله پشين و پسين لفظي مي آيد كه گوينده يا نويسنده به سبب آمدن
آن لفظ آوردن كلمه را لازم نمي بيند. و آن را حذف مي كند.
ناهار بياوريد
در جمله كه ضمير«شما» است حذف گرديده است
دراصل جمله اين چنين بوده = شما ناهار بياوريد
سوم حذف به قرينه معنوي:
يعني مفهوم كلي جمله ها و عبارات باعث مي شود كه وازه ها حذف گردد.
وقتي دانش آموزي وارد كلاس مي شود و در را مي بندد ومعلم مي گويد.
نبند بگذار باز بماند
در اين جا منظور در كلاس است.
پسوند(گين وناك)
صفت مي سازد و مبالغه را مي رساند.
مثال:خشم+گين = خشمگين – اندوهگين – شرمگين
مثال:خشم+ ناك =خشمناك – دردناك- ترسناك
پسوند سار بيشتر به صورت مكان به كار مي رود(سار را به معني فراواني)
مثال:چشمه + سار = چشمه سار- كوهسار
زمان حال- گذشته – آينده:
فعل انجام دادن كاري يا واقع شدن حالتي را در زمان گذشته يا حال يا آينده را نشان مي دهد.
حال(مضارع):
زماني است كه سخن مي گوييم.مثال:علي نامه مي نويسد.
گذشته(ماضي):
زماني پيش از سخن گفتن است مثال:من ديروز به پارك رفته بودم.
آينده(مستقل):
آينده زمان پس از سخن گفتن ماست مثال:من فردا به مسافرت خواهم رفت
ماضي مطلق(ساده):
ماضي ساده از بن ماضي +شناسه ماضي ساخته مي شود.
جز سوم شخص مفرد كه شناسه ندارد.
بن ماضي+ شناسه = نوشتم
اول شخص مفرد نوشت + م = نوشتم اول شخص مفرد جمع نوشت +يم = نوشتيم
دوم شخص مفرد نوشت + ي = نوشتي دوم شخص مفرد جمع نوشت +يد نوشتيد
سوم شخص مفرد نوشت = نوشت =نوشت سوم شخص مفرد جمع نوشت +ند = نوشتند
ماضي نقلي:
ماضي نقلي از ساخت صفت مفعولي فعل اصلي (بن ماضي به اضافه هاي بيان حركت)به اضافه فعلهلي معين
ام- اي- ايم-ايد-اند ساخته مي شود.
(بن ماضي)+ه= صفت مفعولي+ ام=خورده ام
خورده ام خورده ايم
خورده اي خورده ايد
خورده است خورده اند
ماضي استمراري:
ماضي استمراري از ماضي مطلق (ساده) ساخته مي شود
به اين ترتيب كه به اول ماضي ساده جز پيشين(مي) مي افزايند:
جز پيشين+ ماضي مطلق(ساده)= ماضي استمراري
مثال:مي + خوردم = مي خوردم
ماضي بعيد:
ماضي بعيد از صفت مفعولي فعل اصلي(بن ماضي به اضافه(ه)و ماضيساده فعل معين(بودن) ساخته مي شود:
بن ماضي +ه+ فعل معين(ماضي نقلي بودن) =ماضي بعيد
مثال خورد +ه + بودم = خورده بودم
ماضي التزامي:
از صفت مفعولي فعل اصلي(بن ماضي +ه(ه)ومضارع (ساده باشيدن) ساخته مي شود :
بن ماضي+ شناسه صفت مفعولي + مضارع ساده(باشيدن) +ماضي التزامي
مثال:شايد خورده باشم.
مضارع اخباري:
مضارع اخباري از مضارع ساده+پيشين ساخته مي شود.
جز پيشين + مضارع ساده = مضارع اخباري مثال:مي+خوردم = مي خوردم
مضارع التزامي:
مضارع التزامي از مضارع ساده + جز پيشين ساخته مي شود.
جز پيشين +مضارع ساده=مضارع التزامي مثال:ب+ خورم=بخورم
مسند:
صفت يا كلمه اي است كه به وسيله فعل ربطي به نهاد نسبت داده مي شد
مثال هوا سرد است.
مسند
متمم:
پس از نهاد و پيش از فعل و مسند مي آيد مثال محمد از علي كوچكتر است.
متمم
نشانه ويرگول «،»:هرگاه ايجاد مكث كوتاه بين دو جمله يا عبارت باشد
از ويرگول«،» استفاده مي شود.مثال:در آغاز اسلام، عده مسلمانان كم بود.
نشانه ي ويرگول- نقطه(؛):
هر گاه هدف ايجاد مكث طولاني بين دو جمله ياعبارت باشد از اين علامت استفاده مي شود
مثال:علي دانست كه كوشش او در امتحان كنكور بي فايده است؛پس در كنكور شركت نكرد.
هم مفهومي:
خواندن يك گروه از وازه گان كه ارتباط معنايي با يكديگر دارند
مانند وازه هاي(رعد-برق-ابر- باد باران ) كه به معني باران است
كلمه هاي «ابن» و«بن»:
در زبان عربي كلمه هاي «ابن» و«بن» بين نام پدر و پسر نوشته مي شود تا باعث معرفي هر چه بيشتر آنها گردد.مثال:علي بن محمد طوسي
كلمات هم خانواده
 
مخصوص كلمات عربي است وداراي ريشه مشترك و معني آنها نزديك به هم مي باشد
مثال:كلمه حافظ – محفوظ – حفظ – حفاظت كه ريشه آنها حفظ مي باشد
و حروف اصلي به ترتيب وپشت سر هم مي باشد. حرف اول«ح» حرف دوم«ف» حرف سوم«ظ» مي باشد. – كلماتي كه ريشه فعلي ندارد با اضافه كردن وند ها و تكواژ هاي آزاد به اول و آخر آن هم خانواده مي سازيم. مثل:زميني- زمين خوار-زمين دار
[ پنجشنبه یازدهم مهر 1392 ] [ 11:41 قبل از ظهر ] [ جلیل مددی حور ]
درباره وبلاگ

با سلام و خوش آمد گویی به شما بازدیدکنندگان عزیز از این که این وبلاگ را انتخاب کردید خوشحالم اگر نظر یا پیشنهادی دارید ما را از نظرات خود بی نصیب نگذارید .آرزوی اوقات خوشی را برایتان داریم اینجانب:جلیل مددی حور بامدرک لیسانس آموزش ابتدایی،آموزگارپایه چهارم دبستان شهید باقرپورنیار شهرستان اردبیل ناحیه2
امکانات وبتعبیر خوابفال حافظ