معلم یعنی ایثار

آزمون علوم

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 0:0 قبل از ظهر - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393

آزمون علوم تجربی ویژه آذرماه 93

نام پایه : چهارم   تاریخ :   25/ 9 / 93

تعداد سئوال :   26   تعداد صفحه :2

مدیریت آموزش  و پرورش ناحیه 2 اردبیل

دبستان شهید بارقرپور نیار

سال تحصیلی 94-93

بسمه تعالی

:نام و نام خانوادگی  

.......................................

جملات صحیح و غلط را با علامت  (  ×  )  مشخص کنید .                                                                                                                                   امتیاز

 

برای دیدن سلول از دستگاهی بنام ذره بین استفاده می شود                                    ص                    غ                                                                                       

1

 

                                     شکل و اندازه ­ی سلّولها  با هم تفاوت  دارد  

ص          غ     

2

 

همه ­ی عنکبوت ها سمی هستند.                                                                                                                              ص            غ

3

 

فراوان ترین گروه بند پایان حشرات هستند .                                                                                                       ص                  غ   

4

جواب سئوالات سمت راست را از جدول داده شده در سمت چپ پیدا کنید و بنویسید

 

میگو

کرم خاکی

خرچنگ

ملخ

 

 الف ) جانور بی مهره ای که در خشکی زندگی می کند و برای باغچه ها و زمین کشاورزی مفید است ؟     

........................ب )جانور بی مهره ای که در آب زندگی می کند و پوشش بدن سختی دارد ؟.

ج) جانور بی مهره ای که به صورت دسته جمعی به مزارع حمله می کند و قسمتی

از محصول را می خورد ؟   ...............

 

1

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید

 

سبزی رنگ برگ به سبب وجود مادهّ ای به نام .......................................    است 

1

 

بند پایانی که     .......................................   دارند در گروه عنکبوت ها قرار می گیرند 

2

 

رشد و تقسیم سلول در بدن در     ..........................................  ادامه دارد

3

 

به جانوری که اسکلت استخوانی دارند ..............................................   می گویند 

4

پاسخ صحیح را با علامت       ×             مشخص کنید .

 

میگو جزو کدام گروه از بندپایان است؟

الف ) حشرات                             ب ) خرچنگها                                    ج ) عنکبوت ها

 

1

 

گیاهان از چه راهی آب اضافی خود را از دست می دهند ؟

الف ) ریشه                             ب ) سوراخهای بزرگ برگ                 ج ) ساقه

 

2

 

کدامیک از این کرم ها از نوع کرم های پهن هستند  ؟

الف )کدو                              ب) لوله ای                                   ج )حلقوی

 

3

 

ساختمان بدن کدام موجود زیر از تعداد سلول بیشتری تشکیل شده است .                                                       سگ        الف )  مورچه                ب)  لک لک                  ج )سگ        

 

4

 

هسته ­ی کدامیک از سلول های زیر نسبت به سلول های دیگر کوچکتر است ؟

الف ) سلول ماهیچه                                   ب) سلول عصب                        ج ) سلول روده

 

5

                                                                             پاسخ کامل سئوالات را بنویسید

 

شخم زدن یعنی چه ؟

 

1

 

 می دانید که آب دریا شور است . حلال و حل شونده را در این محلول تعیین کنید ؟  

: حلال :                                     حل شونده 

2

 

گیاهان سبز برای غذا  سازی به چه چیزهایی نیاز دارند ؟

 

 

3

 

کار سلول عصبی چیست ؟

 

4

 

انگل را تعریف کنید ؟

5

 

 

                                                           ؟   هر سلول مانند یکتخم مرغچند بخش دارد؟آنها را نام ببرید  

6

 

                                                                                                              مخلوط را تعریف کرده و یک مثال بیاورید ؟

7

 

 

 

جانوران به چند گروه طبقه بندی می شوند ؟ وبرای هر کدام مثالی بیاورید  

 

8

 

دو روش برای از بین بردن آفت ها را بنویسید؟   

 

9

 

انرژی حرکتی چیست ؟    

 

10

 

وسایل برقی ما چه نوع انرژ ی هایی تولید می کنند؟   

 

 11

         

  خسته نباشی پسرگلم  : مددی

 

 

 

 


دسته بندی :


 

واژه نامه های فارسی ( خوانداری )

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 5:13 بعد از ظهر - پنجشنبه سیزدهم آذر 1393

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

دبستان شهیدباقرپورنیار سال تحصیلی 94/93

فارسی(  خوانداری )                                        آ فریدگار زیبایی    ( درس 1 )

واژه نامه

نیلی : رنگ آبی تیره ، کبودرنگ

نخست : اوّل

جهان افروز : روشن کننده ی جهان

برکه : آبگیر ،آبی که درقسمتی اززمین جمع شود

غوک : قورباغه

پراکنده : پراکنده کرد ، پخش کرد

سراسر : همه ، دورتادور

دست به کار شد: شروع به کارکرد

از پسِ : ازپشت

گلگون : مانندگل  ، سرخ رنگ ، به رنگ گل سرخ

زینت داد:آراست ، تزیین کرد

انبوه : بسیار، زیاد ، فراوان

ارغوانی : رنگ قرمز مایل به بنفش

رنگ های آتشین : رنگ های گرم وپررنگ

تاب نیاوردند : تحمّل نکردند ، طاقت نیاوردند

نتوانست چشم ازآن بردارد: چشمانش کاملاً جذب آن شده بود/ به آن خیره شده بود

جلا دادن : شفّاف وپاکیزه کردن صاف وبرّاق کردن

صنوبر : نام درختی است

قِشر : لایه

نظر : نگاه

ضخیم : کُلفت

چیره دست : ماهر ، زبردست ، استاد

پُر مهر : پُرمحبّت

نگار : نقش

نظاره کننده : نگاه کننده ، تماشا کنند

دریغ : افسوس ، آه و حسرت

دریغ است : حیف است

خبرداغ : خبرجدید

بخوان وحفظ کن

دفتر : دراین جایعنی « کتاب »

پهنه : گستره

سار : نام پرند ه ای است

دوش : شانه

هوهو : صدای باد

رَمّه : گلّه

گریخت : فرارکرد

 

 

درس 2 ( کوچ پرستو)

 

دل نشین : جذّاب ، زیبا وقشنگ

لطیف : ملایم ، نرم

اوایل : جمع اوّل ، ابتدا

عهده : مسئولیّت ، وظیفه

ازنو : دوباره

جامه : لباس

کمیاب : آن چه کم است ، چیزی که به راحتی دردسترس نیست

آغاز : ابتدا ، اوّل

راه ورسم : روش

رفته رفته : کم کم ، اندک اندک

جنب وجوش :حرکت وفعّالیّت

معتدل : آب وهوایی که نه گرم است نه سرد

می ربایند : باچابکی می گیرند

نشان : نشانه ، علامت

برمی خیزیم :بلند می شویم

سپری شدن : گذشتن

شگفتی ها : چیزهای شگفت انگیز وعجیب

پی درپی : پشت سرهم ، پیوسته

بازمی گردند: بر می گردند

پیشین : گذشته ، قبلی ، مربوط به گذشته

پیمودن : طِی کردن ، پشت سرگذاشتن

 

نهاده است : قرارداده است

راه یابی : پیداکردن راه ومسیر

اعتراض کرد : ایراد گرفت

لابد : حتماً

بخوان وبیندیش

 

درس 3 ( رازِ نشانه ها

حاکم : پادشاه

می  لنگید :نمی توانست درست حرکت کنند

آسیاب : دستگاهی برای خُرد کردن وآرد کردن گندم ، جو ودانه های دیگر

 

بخوان وحفظ کن

لَنگ : انسان یاحیوانی که حرکتش دچارمشکل است

روبَه : روباه

برگرفت : گرفت ، برداشت

زاغ : پرنده ای ازخانواده ی کلاغ دراندازه ها ورنگ های مختلف

کرد آواز : آوازکرد باصدای بلند شروع به خواندن کرد

حیلت ساز : حیله گر مکّار

پُرفریب : سخت مکّار ، بسیارحیله گر، نیرنگ باز

طُعمه : خوردنی ، خوراک

چون : وقتی

دهان بگشود : دهانش راباز کرد

روبَهک : روباه کوچک

جَست : جهید ، پرید

بِرُبود : رُبود ، برداشت ، دزدید

گر : اگر

خوش خوان : خوش آواز

نَبُدی : نبودی ، وجود نداشت

مرغان : پرندگان

آوازش آشکارکند : آواز وصدایش رانشان بدهد

نیست بالاترازسیاهی رنگ : اشاره دارد به ضرب المثل معروف « رنگی بالاترازسیاهی رنگی نیست » یعنی اتّفاقی  بدترازاین نمی تواند بیفتد .دراین جا ، منظورروباه این است که زیباترازسیاهی رنگی وجودندارد

درس 4 ( ارزشِ علم

برافراشته : بالا برده ، بالاگرفته شد

قصدسفرکرد : تصمیم گرفت سفرکند

حکیم : دانشمند  ، فیلسوف ، طبیب ، ( پزشک )

دل به خدا سپرد : به خداتوکّل کرد

تخته پاره : تکّه چوب

چیزی نگذشت : مدّت زیادی نگذشت

نیک نامی : خوش نامی ، معروف بودن به خوبی

تعلیم : آموزش

آگاه : کسی که چیزهایی رامی داند

 

 

سرمایه : اندوخته ، آن چه ذخیره می کند

 

درس 5 ( رهایی ازقفس

غلام : نوکر ، خدمتکار

شیرین زبان : شیرین گفتار ، شیرین سخن

بازرگان : تاجر

ارمغان : هدیه ، سوغات

گران بها : قیمتی ، باارزش

سوغاتی :آن چه ازسفربه عنوان هدیه می آورند 

کان : که آن

خطّه  : سرزمین

کارَمَت : که برای توبیاورم

حبس : زندان ، بازداشت

قضا : تقدیر

مشتاق : دارا ی شوق ، آرزومند

اسیر : زندانی

چاره ی گرفتاری مرا بخواه : برای گرفتاری من (از آن ها ) چاره ای درخواست کن

هم زبان : هم سخن

شگفت زده  : کسی که تعجّب کرده ، متعجّب

لحظه ای : یک لحظه

پی درپی : پشت سرهم ، پیوسته

شادکام : خوشحال ، شادمان

گفتِ خام : سخن ناپخته ونسنجیده وبدون فکر

سوختم : سوزاندم (دراین جا یعنی : باعث نابودی اوشدم )

بازگو : بیان کن ، بگو

نشان : علامت ، نشانه

کنیزک : خدمتکار زن ، زنی که بَرده باشد

همتا : همانند ، مثل

شرمندگی : خجالت

خواجه : بزرگ ،  سرور ، تاجر

شکّر سخن : سخن خوش ، خوش بیان ، خوش زبان

زَهره اش بدرید : بسیارترسید

بوی بُرد : فهمید

 

بَند : طناب ، ریسمان

دریافت : فهمید

حکمت : علّت ودلیل عقلانی

خواجه : بزرگ  ، سرور

مثل

دستمزد : حقوق ، پولی که برای انجام کارپرداخت می شود

قاطر : چهارپایی که ازخربزرگ تروازاسب کوچک تراست

قافله : کاروان

 

درس 6 ( کمان گیر

توران : نژادایرانی درمنطقه ی آسیای میانه ( درشاهنامه، ایران وتوران مجزّاهستند وایرانیان و تورانیان پیوسته درحال جنگ با یکدیگرند )

کمان : ابزار تیراندازی

کمان گیر : کمان دار

خاور : مشرق ، ( متضادّ باختر : مغرب )

بُردبار ی : صبر ، شکیبایی

جیحون : نام رودی که ازافغانستان وتاجیکستان می گذرد وبه ازبکستان می رود

تحقیر : خوار کردن ، کوچک شمردن

زیرگوشی : دَرِ گوشی

فروآید : پایین آید

تاچند : تاگی

بپرّد : بپرّد ، پرواز کند (دراین جا: پرتاب شود)

سامان دادن : منظّم کردن ، به ترتیب چیدن

استوار : پایدار ، پابرجا ، محکم

رشید : ر است قامت ، دلاور

بی تابی : بی قراری ، ناآرامی

گام : قدم

سربلند ی : افتخار ، سرافرازی

نقص : عیب ، کمبود

تیز بال : سریع پرواز ، تیز پرواز

نگریست : نگاه کرد

یاری : کمک

تناور : تنومند ، درشت پیکر ، دارای  ساقه وتنه ی درشت وقوی

نیم روز : میان روز ، وسط روز ، ظهر

بامداد : صبح زود ، اوّل صبح

گُهر : گوهر ، مروارید

ترانه :  قطعه ی کوتاهِ خواندنی همراه باسازهای موسیقی ( دراین جا : باصدایی مانند موسیقی )

بخوان وحفظ کن

نرم ونازک : آهسته ولطیف

دیرین  : قدیمی

یادم آرد : به یادم می آورد

 

نهانی : پنهانی

چُست وچابک : چالاک ، فِرز

 

درس 7 ( مهمانِ شهرما

رخسار : چهره ، صورت ، روی ، سیما

تَپش : تَپیدن ، ضربان قلب

استقبال : به پیشواز کسی رفتن ، پیشواز

بی قرار : بی تابی ، ناآرام

نگار : محبوب

هین : بدان ، آگاه باش

جنبش : حرکت

ملایم : آرام

انبوه جمعیّت : جمعیّت زیاد وفشرده

همهمه : سروصدا ی آهسته

شور : شوق وشادی

غوغا : سروصدا

خروشان : پرسروصدا

مشتاق : دارای شوق ، آرزومند

پرتوان : باقدرت

می گریستند : گریه می کردند

امواج : جمع موج ، موج ها

پدیدآمده بود : به وجود آمده بود ، ایجادشده بود

محور : اسا س ، مبنا

اشعار : جمعِ شعر، شعرها

گلستان : اثرغیرشعری (نثر ) سعدی

 

بخوان بیندیش

 

دلگیر : ناراحت ، اندوهگین

می لغزد : سُرمی خورد

دلهره  : نگرانی ، اضطراب

خوش قلب : مهربان ودل پاک

رزمنده : جنگجو ، کسی که می جنگد

ضخامت : کُلُفتی

درس 10 ( باغچه ی اطفال

فعّال : پُرکار ، کوشا

کنجکاو : کاوش کننده ، جست وجوکننده

اطفال : جمع طفل ، خردسالان ، کودکان ِ انسان ، نوباوگان

کُرسی : وسیله ای گرم کننده که شامل یک منقل ، یک میز ولحاف برسرمیز است . درقدیم برای گرم شدن ، پاهایشان رازیرلحاف می بردند وازگرمای منقل استفاده می کردند

زیستن : زندگی کردن

افکار : جمع فکر ، فکرها ، اندیشه ها

گرداگرد : دور تا دور

مکتب : محل درس خواندن ، نام مدرسه درگذشته

دایرنشده بود : تشکیل نشده بود ، ایجادنشده بود

گچ بُری : تزییناتی که باگچ برسقف خانه ها یالبه دیوارها ایجاد می کنند

طاق : سقف هلالی ، طاقچه

حرفه : شغل ، کار،  پیشه

طبع : ذوق واستعداد

رونق داشتن : خوب بودن وضع کسب وکار

قفقاز : منطقه ای بین دریای سیاه ودریای خزر

برگزیده شدم : انتخاب شدم

بهره : سود ، منفعت ، فایده

جویا : کنجکاو ، جست وجو گر

فروزان : تابان، درخشان ، روشن

اقامت گزیدم : درجایی ساکن شدم ، ماندم

اجتماع : جامعه ، گرو ، گردهم آمدن دورهم جمع شدن جمعی ازگروه های انسانی

اختراع : پدید آوردن ، درست کردن ، ایجادکردن

عاجز بودند : ناتوان ودرمانده بودند

قریحه : ذوق ، استعداد

شرح حال : سرگذشت ، آن چه دراتّفاقات زندگی فردی نوشته می شود

لبریز : پُر ، سرشار ، لبالَب

مقصود : هدف ، خواسته ، آرزو ، نیّت

سرمشق : الگو ، نمونه

نوآور : خلاّ ق ، کسی که می تواندچیزهای جدیدایجادکند

سرگذشت : شرح حال ، اتّفاقات زندگی یک فرد

میهن : وطن ، سرزمین مادری

اراده : خواست ، میل ، تصمیم

پشتکار : تلا ش برای انجام کاری ، باعلاقه کاری راپیگیری کردن

 

بخوان وحفظ کن

خشنود : راضی ، خوشحال ، شادمان

آیت : نشانه ، علامت ، دلیل

رحمت : مهربانی ، دلسوزی ، بخشایش

هُما : پرنده ای افسانه ای که اگرسایه اش به سَرِکسی بیفتد ، آن شخص خوشبخت می شود

مسکین : فقیر ، تهی دست ، بیچاره

رُخ : صورت ، چهره

ماسِوا : موجودات ومخلوقات ، هرکسی غیرازخدا

قاتل : فردی که کسی رامی کُشد

کَرَم : بخشش ، لطف ، جوان مردی ، بزرگواری

نگین : سنگ قیمتی که روی انگشتر می گذارند (دراین جا خودانگشترمنظوراست )

ابوالعجائب : پدرشگفتی ها ، بسیار شگفت انگیز

آرَد : می آورد

مدارا : با نرمی وملایمت رفتارکردن

شُهدا : جمع شهید

عالَم : جهان ، دنیا

عَلَم کند : معرّفی کند ، برپاکند ، مشهورسازد

شَه : شاه

متحیّر : حیرت زده ، تعجّب کرده ، شگفت زده

بشر : انسان

 

لافَتی : اشاره به « لافَتی اِلاّ علی سیف اِلاّ ذوالفقار » ( هیچ جوانمردی به جزذوالفقار که شمشیر حضرت علی (ع ) است ، نیست

مُلک : سرزمین

درس 11 ( فرمانده ِ دل ها

جاری : آن چه جریان دارد

مانع شدن : جلوگیری کردن

مسئولیت : سرپرستی یک کار مهّم ، برعهده داشتن یک وظیفه

محتاج : نیازمند

رزمندگان : جنگجویان

اعتقاد : باور ، ایمان ، عقیده

تیپ : یک گروه

اشغال شدن : به تصرّ ف وتسخیردرآمدن

مظلوم : کسی که موردظلم وستم قرارگرفته ، کسی که به اوظلم می شود

تسخیر ناپذیر : مکان یاچیزی که به آسانی نتوان آن رابه دست آورد ، مکان یاچیزی که دسترسی به آن دشوار است

دِژ : قلعه ، حصار

محور : ( دراین جا : مسیر )

وصف ناپذیر: غیرقابل توصیف ، وصف نشدنی

خُردشان کنیم : شکستشان دهیم

آتشبار : وسیله یا وسایلی که به وسیله ی آن آتش به سپاه دشمن می اندازند ( مانند توپ و........

نفوذ : ( دراینجا : وارد شدن )

درنگ : صبر ، تامّل

هم رزم : دویاچندنفرکه درکنارهم بادشمن می جنگند

سقّا : کسی که به تشنگان آب می دهد

گذرگاه : محلّ عبور، جای گذر

گُردان : گروهی نظامی با تعدادمشخّص

بالگرد : هلی کوپتر

اراده کرد : تصمیم گرفته

پیک : نامه رسان

مسجد جامع : بزرگ ترین ومهم ترین مسجد شهرکه مردم در آن جمع می شوند

ترجیح دادن : برگزیدن ، کسی یا چیزی را بردیگری برتری دادن ، چیزی یاکسی رااز میان تعدادزیادی انتخاب کردن

مهلکه : جای هلاک شدن ، مکان خطرناک

 

 

نظاره می کرد : نگاه می کرد ، تماشامی کرد

درس 12 ( اتّفاق ساده 

سرایت کند : منتقل شود

سطر : خط

شوق : خوشحالی ، شادی

 

بخوان و بیندیش

 

مختصر : کم ، کوتاه ، گزیده

حومه : اطراف

صمیمی : یکدل ، همدل

لاشه : جسد

گمان : خیال

حسرت خوردن : آه وافسوس کردن

ناپسند : بد ، کاری که پسندیده وخوب نیست

حکایت

 

یادتودرنامه هست : درباره ی تودرنامه حرف زده ام

اسرار: جمع سِر ، رازها

ازگوشه ی چشم نگاه کردن : زیرچشمی نگاه کردن ، پنهانی نگاه کردن

 

درس 13 ( لطف حق

رَ بِّ جلیل  : خدای بلند مرتبه ، خدای بزرگ

در فِکَند : انداخت ، رها کرد ف افکند

چو : وقتی که

خُرد : کوچک ، کودک ، کم سنّ و سال

کای : (« کِی » خوانده می شود ) که ای

حسرت  : افسوس وآه ، اندوه

کاین : (« کین »خوانده می شود که این

رهی  : بِرَهی ، رها می شود

لطف : محبّت ، مهربانی

اینک : اکنون ، الان

رهرو : کسی که راهی را طی می کند

باطل : اشتباه ، نادرست

عدل : برابری ، انصاف ، عدالت

شیوه : روش

دست حق : دست قدرتِ خدا

دایه : پرورش دهنده ، پرستار کودک

گاهوار : گهواره

بنده پروری : رفتار دوستانه داشتن ، مهربانی ولطف کردن

بِه : بهتر

حُکم : دستور فرمان

طغیان : ازحدّ خود گذشتن ، بالا آمدن آب دریاکه گاهی باعث خرابی می شود

 

بخوان وحفظ کن

 

کهنسال  : پیر ، سالخورده

شهباز : نوعی پرنده ی شکاری سفیدرنگ باپنجه ومنقاری قوی

شنیدستم  : شنیده ام

تاخت : حمله کرد ، هجوم آورد

بیم جان : ترس جان ترس ازدست دادنِ جان

کبوتر بچّه : بچّه ( جوجه ) ی کبوتر

پرّان : درحال پریدن ، درحال  پرواز

از پی اش : درپی اش ، به دنبالش

تازان : باسرعت ، پرشتاب

شُست اززندگی دست : دست اززندگی شُست اززندگی ناامیدشد

اجل : پایان ، زندگی ، زمان مرگ

دربَرَدجان : جان به دربرد، رهاشود ، خلاص شود

به زه : ( زه : تسمه ای که روی چوب خمیده ی کمان قرارداده وتیررابرای پرتاب، برآن قرارمی دهند

برکف : دردست (کف : دست )

نگون اقبال : بدبخت ، تیره بخت ، (نگون : واژگون )

صلاح : درست ف شایسته ، مصلحت

بنشستن : نشستن

به سر : بالای سر

حیّ : ازصفات خدا به معنی« زنده »

حق : خدا

آن دَم : آن لحظه

 

قضا : تقدیر

داور : ازصفات خدا به معنی « عادل »

درس 14 ( ادب از کی آموختی؟

اندوخت : جمع کرد ، گردآوری کرد، پس انداز کرد ، ذحیره کرد

بی فایده : بدون سود ، بیهوده

بیهود ه : بی فایده

عالِم : دانشمند

چندان : هرچقدر، هرقدر

نَکرد : انجام نداد ، عمل نکرد

پرهیز کردن : دوری کردن ، خوداری کردن از انجام دادن کاری

ناپسند : نامناسب ، بد

به چه مانَد : به چه چیزی شبیه است

طبله: صندوقچه

عطار : عطرفروش

مُشک : مادّه ی روغنی بسیارمعطّروخوش بو

چون: مانند

هُنَرنمای : کسی که هُنَرش رانشان می دهد

خاموش : ساکت ، بدون حرف

 

میان تهی : آن چه درونش خالی باشد

طبل غازی : طبلی که پیشاپیش وجلولشکربه صدادرمی آید، طبل جنگی (« غازی » به معنی جنگجورابا« قاضی »به معنی داوراشتباه نگیرید)

 

میان تهی : آن چه درونش خالی باشد

طبل غازی : طبلی که پیشاپیش وجلولشکربه صدادرمی آید، طبل جنگی (« غازی » به معنی جنگجورابا« قاضی »به معنی داوراشتباه نگیرید)

  
(درس 15  ) شیر وموش 

موشک  : موش کوچک

 

خفته : خوابیده ، به خواب رفته

بیشه : جنگل

متغیّر : خشمگین ، عصبانی

 

گَه : گاه ، گاهی

آشفته : پریشان ، مضطرب

یک غازی : بی ارزش ،ناچیز

 

برزمین زَنَدش : اورابرزمین زند

لِه کُندَش : اورا لِه کند

خطاکار : کسی که اشتباه می کند

وُحوش : جانوران وحشی جانوران دشتی وکوهی ( متضّاد اهلی )

 

چار : چهار ( برای وزن شعربه صورت « چار» نوشته شده است

رحم حاصل کرد : دلش به رحم آمد ، براورحم کرد

لابه : گریه وزاری ، التماس

 

مغفرت : بخشش گناهان ، آمرزش

صیّاد  : شکارچی

ازپی : برای ، به منظور

 

هراس : ترس ، احساس نگرانی

عوضِ گرگ : به جای گرگ

دام نهاد : تله گذاشت

 

حول وحوش : اطراف ، گرداگرد ،دوروبَر

بشتافت : شتابانرفت ، تند رفت

خلاص : رهایی

 

دریافت : فهمید

تعلق داشتن : وابستگی داشتن ، مال کسی بودن

بخوان وبیندیش

 

 

علف هرز : گیاه بی فایده وبیهوده

 

جدّیت : تلاش وکوشش بسیاردرانجام کاری

ناهماهنگی : بی نظمی

 

 (درس 16  ) پُرسشگری

غریب  : عجیب ، ناآشنا

 

گویی : انگار ، مثل اینکه ،  مانند اینکه

پُرسشگری : سوال داشتن در ذهن

پروهشگران : محقّقان ، کسانی که در مورد موضوعات علمی تحقیق وبررسی می کنند

 

قهرمان داستان : شخصیّت اصلی داستان ، مهم ترین شخصیّت داستان

دانش اندوزی : علم آموزی ، یادگیر ی ، فراگیری دانش 

گسترش : رشددادن

 

معلّق : آویزان

یک مرتبه : یک دفعه ، ناگهان

جهل : نادانی

 

روی می داد  : اتّفاق می افتاد

سپری شد : گذشت

بالین : بَستَر ، جایی که می خوابند

 

واپسین : آخرین ، پایانی

گریزان : فراری ، شتابان ، گریزنده

درگذرم : بیمیرم

 

 

 

بخوان وحفظ کن

کلمه های بُریده : کلمه های جداجدا ( به علت بیماری ، نفس نفس می زده ونمی توانسته کلمات را پشت سرهم بیان کند

یزدان : خدا

فَزای : اضافه کن ،بیفزای

 

بُرنا : جوان

رهنمای : راهنما

باد : باشد ،خواهد بود

گرای : گرایش داشته باش  ، به سوی اوحرکت کن ، به اوروکُن

 

یک زمان : یک لحظه

بیابی : می یابی ، پیدامی کنی

رامش : آرامش ، آسودگی ، نشاط ،شادابی

 

بهره : سود

مَیفکن : نینداز

ناخوش : آن چه خوشایند ودوست داشتنی نیست

 

بی رامش : بی آرامش

مَرد : انسان

بیابد : باید

 

 

 (درس 17  )  مدرسه هوشمند  

پیچ : خمیدگی

منتقل شدن : جابه جا شدن

دلنشین : جذّاب ، زیبا وقشنگ ، دوست داشتنی

ریز نقش : کسی که اندام وجُثّه ی ریزی دارد

معرفت : شناخت

نمایان : آشکار ، مشخّص

رایانه : معادل فارسی کامپیوتر

ملایم : نرم وآرام

پیامک : معادل فارسی ( اس ، ام ، اس )  

کتابخانه وآزمایشکاه مجازی : کتابخانه وآزمایشکاه رایانه ای ( ونه واقعی )

نرم افزار آموزشی : برنامه ی رایانه ای برای آموزش

دلگرم کرد : آرام کرد ، به اواحساس امنیّت وشادمانی داد

 

فنّاوری : استفاده ا زعلم درکارهای مختلف مانند پزشکی ، بازرگانی ، کشاورزی وغیره

پایگاه رایانه ای : معادل فارسی وب سایت

دریا ی نعمت : نعمت های فراوان (زیادی آنها رابه دریا شبیه کرده است )

بخوان وبیندیش

 

پَکَر : غمگین ، ناراحت

یک مرتبه : یک دفعه ، ناگهان

علاف : بی کاری ومعطّل

 

مَثَل

 

باز آمد : باز گشت ، برگشت ، دوباره آمد

نزدِ : پیش ِ

طفل : کودک

رُطب : خرما

 

منع کردن : مانع شدن ، دورکردن ، بازداشتن

رسول اللّه : پیامبر خدا

می پناهیم : پناه می گیریم

بخوان وحفظ کن

 

رحمت : مهربانی ،  لطف

فضل : بخشش

الهی : خدایا

مستجاب : پذیرفته شده ، برآورده شده

نظر : نگاه

صواب : راست ، درست ( با « ثواب » به معنی پاداش نیک ، اشتباه نگیرید

کَژ گفتن : سخن نادرست وبدگفتن

کامران : پیروز ، موفق

حضرت : پیشگاه ، درگاه الهی

حمد : ستایش

توفیق : موفقیّت ، کامیابی

دراَمان دار : مافظت کن 

لفظ : زبان

ذات : وجود ، هستی

صفات : جمع صفت ، ویژگی ها

ثنا : ستایش ، ستودن

ناظر : نظرکننده ، بینا

حامی : نگهبان ، پشتیبان

ذکر : یاد

شرح : توضیح

می سُرایم : به شعرمی گویم ،باشعربیان می کنم

ازآن رو : به آن دلیل

الها : خدایا

زبان می گشایم : سخن می گویم

تهیه وتنظیم : جلیل مددی

آذر 93

 


دسته بندی :


 

نکات مهّم درباره ی کتاب بخوانیم وبنویسیم

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 6:35 بعد از ظهر - دوشنبه دهم آذر 1393

آموزشگاه      :  دبستان شهید باقرپورنیار 

 پایه تحصیلی  :  چهارم ابتدایی سال تحصیلی : 94  /  93

   نکات مهّم درباره ی کتاب بخوانیم وبنویسیم


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

نکته مهّم: درکلمات یک بخشی (( تر )) به کلمه می چسبد ولی درکلمات دو بخشی (( تر )) ازکلمه جدا می باشد .

موارد استثنا : دردو کلمه بزرگ وکوچک (( تر)) به کلمه می چسبد .

مثل : بزرگتر وکوچکتر

درکلمه های که آخرآنها ((ت)) است ( تر) به کلمه نمی چسبد .

مثل سخت وسفت که می شود سخت تر ، سفت تر

وقتی می خواهیم بگوییم صفتی دریک چیزبیشترازچیزدیگراست بعدازصفت ( تر) اضافه می کنیم  مانند : بلند تر – جالبترو...

1- بعضی ازاسم ها دو قسمتی هستندواگر آنها راجداکنیم هریک معنی جدا گانه ای دارند. مانند : خود نویس به این نوع اسمها ( اسم مرکب می گویند )

2- بااضافه کردن( با) و ( بی) می توان کلمه های مخالف ساخت مانند : با هنر   بی هنر

3- شامگاه ، سحر گاه  دراینجا (گاه) به معنی وقت وزمان است .

4- دانشگاه ، ورزشگاه دراینجا (گاه) به معنی جاومکان است . 

5 - صفت : کلمه ای که درباره اسم توضیح می دهدوحالت وچگونگی آن رابیان می کندصفت نامیده می شود .

6- تشبیه : یعنی چیزی رابه چیزی دیگرشبیه وما نند کردن .

7- بعضی ازفعل هاازیک کلمه تشکیل شده اند مانند :

گربه موش راگرفت                                                  

 ولی بعضی ازفعل هاازچند کلمه تشکیل شده اند مانند : من مادرم رادوست دارم .    

  8- جمله : یک یاچند کلمه است که معنی کامل رابرساند .

9- جمله خبری  : جمله ای که خبررابیان می کندجمله خبری است که درآخرجمله خبری نقطه می گذاریم .

10-جمله پرسشی : جمله ای که برای پرسش بکاررودجمله پرسشی است که درآخرجمله پرسشی علامت پرسشی (؟) می گذاریم .

11- کلمه  ( ربط ) : کلمه ای است که دوجمله رابهم وصل می کند مانند : ( و ، تا ، ولی ، سپس ، امّا و... )

12- فعل: جزاصلی جمله است وانجام گرفتن کاری یاروی دادن حالتی رانشان می دهد .

13-فا عل : کسی یاچیزی است که کارازاوسرزده است یعنی فاعل کننده کار است .

14-اسم : کلمه ای است که باآن کسی یاحیوانی یاچیزی را نام می بریم .

چراسعدی عالم بی عمل را به زنبوربی عسل تشبیه کرده است؟ زیراهمانطوری که مردم اززنبوربدون عسل نفعی نمی برند عالم بدون عمل هم منفعتی ندارد.

چگونه می توان ازبی ادبان ادب آموخت ؟ باانجام ندادن کارهای زشتی که آنان انجام می دهند.

کلمه های مخالف ( متضاد ) کلمه های ضدهم هستند

متضاد : اگردوکلمه درتلفظ مختلف ودرمعنی ضدهم باشند متضاد ( ضدهم )نامده می شوند مانند : خوب وبد – زشت وزیبا

متضاد

بهترین : بدترین

طولانی : کوتاه

ظلمت : روشنایی

عادل : ظالم

آغاز : پایان

سرد سیر : گرم سیر

جاهل :دانا

نرمی : زبری

سربالا : سرپایین

دلسرد : دلگرم

بیماری : تندرستی

نایاب : فراوان

خشنود: غمگین

غنی : فقیر

پخته : خام

نشاید : شایسته است

محکم : شل

پیشینیان : آیندگان

وحشی : اهلی

آشتی : قهر

پستی : بلندی

شک : یقین

اطاعت : سرپیچی

دلگیر : دلشاد

سیاهی : سپیدی

شلوغ : خلوت

اندوهگین : خوشحال

قوی : ضعیف

متاسفانه :خوشبختانه

خوش آهنگ : بدصدا

موقتی : دایمی

اکثریّت :اقلیّت

توقف : حرکت

جمع : فرد

برهنه :پوشیده

 

متشابه : اگر دو كلمه داراي  تلفظ يكسان باشند ولي معني آنها متفاوت باشد متشابه (شبيه هم) ناميده مي شوند . مانند صواب (كار درست) ثواب (پاداش آخرت) خوار (ذليل) ، خار (خار گل و درخت) ، علم (پرچم ) ، الم (درد)

کلمه های مترادف ( هم معنی )

مترادف : اگر دو كلمه داراي يك معني باشند ولي تلفظ آنها يكسان نباشد ، مترادف يا هم معني ناميده مي شوند مانند : وطن و ميهن . خورشيد و آفتاب . كشور و مملكت .

شرح دادن : بیان کردن

تغییر : دگرگونی

بردبار : صبور

آغاز : ابتداء

خدا : پرودگار

مراعات کردن : رعایت کردن

قصّه : داستان

پایداری : مقاومت

مجانی : رایگان

رهایی : آزادی

ناله وزاری : شیون وگریه

نیرو : انرژی

حادثه : اتفاق

مانند : مثل

نور : روشنایی

اسباب ووسایل :لوازم

منطقه : بخش

طرف : سو

فاصله : مسافت

کاروان : قافله

بلند مرتبه : عالی مقام

ناچار : مجبور

نتیجه : ثمره

جست وجو : پژوهش

لرزش : تکان

گمان کردن : حدس زدن

مقام : مرتبه

دلیری : شجاعت

فقیر : ندار ، بی چیز

زحمت : تلاش

شادی آور : نشاط انگیز

گذشتگان : پیشینیان

همیشگی : جاودانی

کندن : حفرکردن

درمان : معالجه

اصرار : پافشاری

تیز : برّنده

هم کیش : هم دین

تامّل : اندیشیدن

لطافت : نرمی

جدایی : دورازهم شدن

عبور : گذر

حوادث : اتفاق

آغوش : بغل

تهی دست : بی چیز

مخترع : اختراع کردن

غازی : طبل

مرمّت : بازسازی

همتا  :  نظیر

ماجرا : قصّه

مطیع : اطاعت کردن

محنت : رنج ودرد

تحمّل : طاعت

رایگان : مجانی

توضیح : شرح

کاشف : کشف کننده

نغمه : سرود

شعف : شا د ی

ناگزیر : ناچار

صلح : آرامش

پژوهیدن : جستجو کردن

محکم : سفت ، استوار

کیفر : جزا

پیکار : نبرد ، جنگ

مجازات : تنبیه

شگفت آور: تعجّب انگیز

دوست : یار

ضایع : خرا ب

محروم : بی بهره

تباه : پایمال

بزرگ : عظیم ، وسیع

همدم : مونس

زیادی : فراوانی

بی بهره : بی نتیجه

قصد : نیّت

بیرون آوردن : درآوردن

سرنگون : واژگون

قطعی : حتمی

لخت : عریان

گودیها : فرورفتگیها

ازبین بردن : نابودکردن

افراط : زیادی

گوشه : کنج

بی علاقه : بی میل

سراسیمه : هراسان

 

کلمات هم خانواده (( هم ریشه ))

نور : انوار ، نورانی

آشنا : شناس ، آشنایی

نام : نامدار ، نامی

نویسنده : نویسندگی

درس : مدرس ، تدریس ، مدرسه

علم : عالم ، معلوم ، تعلیم ، تعلّم ، معلّم

تحصیل : محصّل ، محصول ،حاصل ، حصول

اطاعت : طاعت ، مطیع

طول : طولا نی ، طویل

کار : کارگر ، کارمند ،کارگاه ، کاردان

خطر : مخاطره ، خطر ناک

خانه : خاندان ، خانواده ، خانمان ، خانوار

دانش : دانشمند ، دانشجو ، دانشکاه ، دانشکده

دقت : دقیق ، دقایق ، دقیقه

طرف : اطراف ، طرفین ، دو طرفه

حال : احوال ، تحوّل احوالپرسی ، تحویل ، متحوّل

صبر : صابر ، صبور

سلام : اسلام ، سالم ، مسلمان ، تسلیم ، مسلم

شکر : تشکّر ، شاکر ، مشکور ،متشکّر ، شکرگزار

حرف : حراف ، حروف ، تحریف

فکر : افکار ، تفکر ، متفکّر ، فکور ، فاکر

حمد : احمد ، حامد ، حمید ، محمود

عابر : عبور ، معبر ، معابر

سوال : مسئله ، مسائل ، مسئول ، مسئولیّت

روز : دیروز ، روزانه ، روزگار ، نیم روز ، امروز ، روزمره ، نوروز ، شبانه روز

راه : همراه ، راهرو ، راهنمایی ، راهپیمایی

حفظ : حافظ ، حفاظت ، محفوظ ، محافظ ، حفاظ ، محافظت ،حافظه

معلوم : تعلیمات ، علوم ، تعلّم، معلومات ، تعلیم

کلمه : کلام ، مکالمه ، کلمات ، تکلّم

فصل : فصول ، فاصله ، مفصّل

مرتّب : ترتیب ، مرتبه ، رتبه ، مراتب

تعجّب : عجیب ، عجب ، عجایب ،متعجّب

شغل : مشغول ، مشاغل ، مشغولیّت ، شاغل

شعر : شاعر ، مشاعر ه ، اشعار ،شعار

راحت : استراحت ، ناراحت

کتاب : مکتب ، مکاتبه ، کتب ، کاتب ، مکتوب

تعریف : تعاریف ،معروف ، معرفت ، عارف  ، معرّف ، معارف

نظر : ناظر ، منظور ، مناظر ، نظریه ، منظره ، نظارت ، نظریّات

سخن : سخنران ، سخنان ، سخدان ، سخن چین ، پیش سخن ، سخنگو ، سخن سنج

وحید : واحد ، احد ، وحیده ، وحدت ، توحید

غرب : مغرب ، غروب

مشغول : شاغل  ،  شغل

خلق : خلقت ، مخلوق ، خالق ،خلاّق ، خلایق ، خلاقیّت

امام : ائمه ، امامت

معیّن  :  تعیین

مرتضی : رضا ، راضی ،رضایت ، مرضیّه ، راضیّه

انس : انیس ، مانوس

حس : احساس ، حسّاس ، حساسیّت

صادق : صدق ، تصدیق ، صداقت ، صدّیق  ، صدیقه

دفاع : دفع ، مدافع ، دافع

میراث : ارث ، وارث ، ورثه

جاودانی : جاوید ، جاویدان ، جاودانه ، جاودانگی

وصف : توصیف ، اوصاف

حضرت : حضور ،  حاضر ، محضر

غذا : ا غذیه ، تغذیه 

قضا : قضاوت ، قاضی ، قضّات

صلح : مصلح   

مشهور : شهرت  ،،، ( تشویق : مشوّق ، شوق )

هجوم : مهاجم

حوادث : حادثه

واقعه : وقوع    ،،،    ( خارج : خوارج ،  خروج )

حمل : حامل ، محمل

مقصود: مقصد  

صحرا : صحاری  ،،،       (عزت : عزیز ، معزّز )

عضو : ا عضا

انتقال : منتقل  

خردمند : خرد ، خردمندان

آزادگی : آزادی ، آزاد

راز : مرموز ، رمز

آرزو : آرزوها ، آرزومند

سریع : سرعت ،  اسرع

مقدّس : تقدیس ، قدس

زندگی : زنده ، زندگا نی

اکثریّت : تکثیر ، اکثراً

مصرف : صرف ، مصرفی

خطر : خطرناک ، مخاطره

مثال : مثل ، امثا ل

محروم : محرم ، تحریم

وظایف : وظیفه  ، موظّف

نصف : انصاف

توقّف : توقع

مخصوص : خصوصیات ، خصو صی

صدور:  صا در

جهاد: مجا هد ، جهد

رحم : رحمان ، رحیم ، مرحوم ، مرحمت ، رحمت

ماده : مواد ، ماد ی

عظمت : معظّم ، عظیم

خدا قوت پسرگلم: مددی حور

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد


دسته بندی :


 

دستورزبان فارسی کلاس چهارم

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 5:35 بعد از ظهر - دوشنبه دهم آذر 1393

بنام خدا                                     دبستان شهیدباقرپورنیار            

 دستورزبان فارسی کلاس چهارم

  سال تحصیلی94/93

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

عنوان

ردیف

منادا چیست ؟به کسی یاچیزی که آن راصدابزنیم یامخاطب قراردهیم .منادامی گوییم،   خدایا.  سعدیا

 

1

 

صفت چیست ؟صفت کلمه ای است که اسم راتوضیح می دهدوحالت وچگونگی آن رابیان می کند .بین اسم وصفت پس ازآن«   ِ  » می آید، مانند: پسرِخوب . یادرختِ بزرگ و.......

2

مو صو ف چیست ؟ اسمی را که همراه صفت می آیدموصوف می گویند.

مانند :درِ  بزرگ  ( درِ = موصوف   )

3

مضاف الیه چیست ؟گاهی جمله بایک اسم کامل می شودونیاز به کلمه ای دیگری نیست.                                         مانندجمله ی:        من می روم .   محمّد درامتحان موفق شد .

  ولی گاهی چنین نیست وجمله به اسم دیگری نیازدارد تا معنای آن روشن تر گردد.

مثلاٌ اگرگفته شود ((کتاب گم شد ))شنونده نمی داندکه کتاب چه کسی گم شده است.

ولی اگربگوییم که کتاب علی گم شد.جمله کامل می شوددراین صورت به اسم اوّل ((مضاف ))وبه اسم دوّم ((مضاف الیه ))        می گوینددرجمله ی کتاب علی گم شد.((کتاب )) مضاف وکلمه ((علی )) مضاف الیه است.

4

مضاف چیست ؟کلمه قبل ازمضاف الیه رامضاف می گویند .

       (کلمه کتاب درجمله ی::  کتاب علی گم شد : : مضاف است .)

5

طرزتشخیص صفت وموصوف بامضاف ومضاف الیه ؟

صفت وموصوف دوکلمه ی جدا ازهم نیستند درحالی که مضاف ومضاف الیه دوکلمه جداازهم هستند.

مثلاٌ درترکیب ((مداد بزرگ )) مداد وبزرگ ازهم جدا نیستند یعنی صفت وموصوف هستندولی درترکیب    

     ((خودکار امیر )) خودکاروامیردوچیزجدا ازهم هستند پس مضاف ومضاف الیه می باشد.

می توان بین دو اسم ویرگول ( ، ) گذاشت ودرآخرترکیب کلمه ربطی "" است "" اضافه کرداگرجمله واقعیت داشت

صفت وموصوف ودرغیر این صورت مضاف ومضاف الیه است .

دفتر ، بزرگ است .(جمله واقعیت دارد یعنی صفت وموصوف است . ) گل سرخ ، خانه بزرگ ، هوای خوب

خودکار، رضا است . (جمله غلط است پس مضاف ومضاف الیه است ) خواهر امین .کتاب داستان

الف ) صفت از موصوف جدا نمی شود ،امّا مضاف رامی توان ازمضاف الیه جدا کرد :

           درِ                   بزرگ                                 در                     باغ

       موصوف             صفت                               مضاف              مضاف الیه

ب) صفت جمع بسته نمی شود : امّا مضاف الیه را می توان جمع بست :    در باغ ها          دربزرگ ها ( نادرست )

6

نهاد راتعریف کنید ؟نهادقسمتی ازجمله است که درباره ی آن خبری می دهند . یعنی صاحب خبری است

شیشه ی پنجره ی اتاق درس            شکست .                من          روزهای جمعه به گردش می روم .

              نهاد                                                 گزاره                     نهاد                              گزاره

گزاره یعنی چه ؟ قسمتی ازجمله است که درباره نهاد خبرمی دهد .یا اینکه خبری است که درباره ی نهاد داده می شود  .  

      آن پسر  : ( نهاد )            توپ رابه اکبرمی دهد : (گزاره )

 زیرا آن پسر صاحب خبر است و توپ را به اکبر می دهد. اگر آن پسر را جمع ببندیم ،فعل هم جمع بسته می شود.

آن پسران توپ را به اکبر می دهند . یعنی هر نهادمعمولاٌ بافعل خود مطابقت می کند. نهاد پیش ازگزاره می آید.

 

7

بند چیست ؟ هرقسمت درس رابند می گویند. ( هربندازچندسطرتشکیل شده است .

8

 

)

فعل چیست ؟فعل جزاصلی جمله است که برانجام دادن کاریاروی دادن حالت دلالت می کند .  

                 مانند: علی رفت  


9

قافیه چیست؟کلمه ای است که معمولاٌدرپایان مصراع می آیدوآخرین حرف اصلی آن یکی باشد.                                 مانند :                ای  نام  تو بهترین  سر آغاز              بی  نام    تو  نامه  کی کنم باز        

 

10

ردیف چیست ؟کلماتی هسنتدکه بعدازقافیه عیناٌ تکرا رمی شوند . 

11

مترادف یا(هم معنی) یعنی چه ؟به کلمه هایی که دارای یک معنی هستند کلمات مترادف می گویند.                          مانند :  علم = دانش                آفریدگار = خدا     

12

 

فعل لازم راتعریف کنید ؟ فعل لازم به فعلی گفته می شودکه نیازبه مفعول ندارد.                                                             مثال :  شیشه     شکست  .            کودک    نشست .

13

فعل متعّدی راتعریف کنید ؟فعل متعّدی فعلی است که نیازبه مفعول دارد

مثال :رامین کتاب راخواند .

14

قید چیست ؟قید کلمه ای است که حالت وچگونگی انجام فعل را نشان می دهد .

15

قید زمان چیست ؟واژه هایی مانند (( ، امروز ،دیروز ، فردا ، هفته ی گذشته ، چند ساعت قبل وغیره )) که زمان انجام دادن کاری  رانشان می دهندقیدزمان نامیده می شود. دیروزباران بارید. ( دیروز  ) قیدزمان است .

16

قید مکان چیست ؟قیدگاهی مکان انجام گرفتن فعل رابیان می کند .                                                                            مانند احمد به مدرسه رفت. ( مدرسه )  قیدمکان  است .

17

کنایه چیست ؟ به کلمات وجملاتی که غیرازمعنی ظا هری معنی دیگری داشته باشندکنایه می گویند.                                   برای مثال دم به تله ندادن ، کنایه اززیرکاردررفتن، ازکاری شانه خالی کردن ، کنایه ازنپذیرفتن مسئولیت است .

18

فاعل چیست ؟فاعِل کسی است که کارازاوسرزده است ویا این که کننده ی کاراست .                                                          مانند : حسین  رفت (حسین =  فاعل)

19

فعل گذشته ( فعل ماضی ) چیست ؟به فعل هایی مانندنوشت ورفت ومانده بودندونبودندوفعل هایی ازاین قبیل که درگذشته اتفاق افتاده اند فعل گذشته می گویند.مانند :آن روزازغذاخبری نبود.                 پدرم هرروزسرِکار   می رفت

20

فعل حال چیست؟این فعل برای عملی که هم اکنون درحال انجام شدن است به کار می رود .                                  مانند:موسی می رود  .

21

فعل مفردیعنی چه ؟فعلی راکه به یک شخص نسبت دهیم مفرد گوییم .مانند :  گفت ، رفت ، می نویسد

22

فعل جمع یعنی چه ؟ فعلی راکه به بیش از یک شخص نسبت دهیم جمع می گوییم .                                                      مانند : گفتند ، رفتند ، می نویسند

23

فعل معلوم یعنی چه ؟هرفعل که به فاعل نسبت داده شودوفاعل آن نیزآشکارومعلوم باشدآن را فعل معلوم خوانند .

مانند : علی به درس گوش می دهد ،   اکبرازمدرسه برگشت .

24

فعل مجهول یعنی چه ؟ ولی هرگاه فاعل فعل مشخص نشودوفعل به مفعول نسبت داده شودآن رافعل مهجول گویند –  مانند : این درس خوانده شده است ، شیرینی هاخورده می شود ، که درجمله اوّل خواننده درس ودردوّ می خورنده ی شیرینی مشخص نیست .

 

25

یاد آوری – فقط فعل متعدی می تواندمجهول قرارگیرد زیرافعل لازم مفعول نداردتافعل بدان نسبت داده شود .

اگر .... بپردازید ،منظره های .... می بینید .    – اگر..... پرداخته باشید ، منظره های ...... خواهید دید.

26

ضمیر چیست ؟کلمه ای است که به جا ی اسم می نشیند واز تکرارآن جلوگیری می کند .احمد کلاس چهارم است (او) خوب درس می خواند. ( من ، تو ، او ، ما ، شما ، آن ها ) ضمیر هستند .

27

مضارع راتعریف کنید ؟به فعلی که درزمان حال انجام گیرد مضارع می گویند .

28

مفعول چیست ؟مفعول کلمه ای است که فعل روی آن انجام شده است. مانند  حسن کتاب فارسی راخواند .

کتاب فارسی مفعول است زیرا عمل خواندن روی آن انجام گرفته است.

 

29

باز نویسی چیست؟ به نوشته هایی که دوباره به زبان ساده وامروزی نوشته شده است بازنویسی شده می گویند .

30

 

واژه مخفف یعنی چه؟ گاهی لازم است حرفی را ازکلمه ای برداریم وآن رابدون آن حرف تلفظ کنیم .

    مانند :    (اکنون = کنون )    ( راه =ره )     ( دیگر = دگر )     ( گناه = گنه )   ( اگر = گر )

 

31

کلمه های ربط یا پیوند یعنی چه ؟ جمله ها به وسیله کلماتی مانند ( که ، ولی ، و )به هم مربوط می شوند به این کلمات حرف ربط یا پیوند می گویند

 

32

علائم نگارش چه کمکی به ما می کند ؟علائم نگارش به ما کمک می کنند تا بهترو با دقت بیشتری بخوانیم .

 

33

کلمات متشابه یعنی چه ؟کلمات متشابه کلماتی هستندکه تلفظ آن هایکی است ولی درمعناباهم فرق دارند .مانند اساس و اثا ث .اساس به معنی پایه واثا ث به معنی لوازم خانه  (گذاردن) به معنی قراردادن    (  گزاردن) به معنی انجام دادن

( خویش )به معنی خود ،خویشاوند  ( خیش) به معنی گاو آهن (  قضابه معنی داوری ) (غزا به معنی جنگ )     (غذا : خوراک )

 

34

جمله ی پرسشی ؟ جمله ی پرسشی جمله ای است که درگوینده انتظارجواب دارد   

  مانند : خانواده درزندگی انسان چه نقشی دارد؟      جواب : پایه های تربیتی هرشخص ،درخانواده گذاشته می شود .

یانام توچیست :جواب : محمّد  درپایان جمله های پرسشی علامت ( ؟ ) گذاشته می شود . حسن آمد؟ (جمله پرسشی )

گاهی هم یکی ازکلمات پرسشی ( که ، چه ، کدام ، کی ، چه وقت ، چه قدر ، چند ،کجا ، چگونه ، چرا )در جمله به کار می رود و نشان ازپرسشی بودن جمله دارد که حتماٌ باعلامت پرسشی در آخرهمراه خواهد بود.

35

جمله ی خبری : درآن جمله درموردچیزی خبر می دهیم ودرپایان جمله ، این نشانه ( . ) = نقطه ، گذاشته        می شود مانند :   حسین ازتهران آمد .  پدرم یک دوچرخه خرید .   حسن آمد.  (جمله خبری )

36

جمله تعجّبی: آن است که بیان حالتی شگفت انگیزیا شادی بخش نماید . درآخر این جمله ها علامت تعجب گذاشته می شود.  مانند :  کس گهرازبهرسودبازبه عمان برد ؟ إ  هیچ کس اززیرکی زیره به کرمان برد ؟ إ

37

 پایه وپیرو یعنی چه : اگرجمله دارا یک فعل باشد ،جمله ی ساده خوانده می شودواگر معنای آن تمام وکمال باشد،

به آن ((جمله مستقل ))می گوییم. امّا جمله هایی هستندکه معنی آن هابایک فعل تمام

 نمی شودوشنونده درانتظاردنباله مطلب است تا به فهم کامل مطلب دسترسی یابد.

مثلاٌ: - وقتی که تو آمدی ، من به مدرسه رفته بودم.   -   هرجا گل است ، خار است  -  

اگربه گفتن کار برمی آمد ، دنیا بهشت بود .

درهریک ازجمله ها دوفعل وجود دارد.امّا هیچ یک ازآن ها به تنهایی معنی جمله راتمام نمی کند؛ بلکه ازهردو آنها می توان معنی کامل دریافت . این گونه عبارت هارا، که معنی آن ها تمام نیست وبرای تکمیل معنی به عبارت دیگری نیازدارند،(( فرا کرد ))می خوانیم .جمله هایی راکه شامل دو یا چندفراکرد هستند. جمله ی مرکب می خوانیم . درهرجمله مرکب،یک فراکردواصلی هست که غرض گوینده بیان معنی آن است. این فرا کرد اصلی را  ((فراکردپایه ))می خوانیم .یک یا چند فراکرددیگرراکه برای تکمیل معنی ((فراکردپایه می آید )) (( فراکردپیرو ))می نامیم .

 

38

 

 

خسته نباشی پسرگلم: مددی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 


دسته بندی :


 

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 11:29 بعد از ظهر - سه شنبه چهارم آذر 1393

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

سؤالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم ابتدایی سال تحصیلی 93/94

نام ونام خانوادگی                                                                                     شماره  

 

مدت آزمون 55 دقیقه                                       زمان آزمون روز دو شنبه        3 /9/93

 

دبستان شهیدباقرپورنیار

 

 

عنوان مواد امتحانی تعداد شماره سوالات مدت پاسخگویی

 

ردیف

موادامتحانی

ازشماره

تاشماره

مدت پاسخگویی

1

قرآن

1

6

5   دقیقه

2

هدیه های آسمانی

7

14

5    //

3

فارسی

15

21

10   //

4

علوم

22

30

10   //

5

مطالعات اجتماعی

30

40

10   //

6

ریاضی

41

50

15   //

دبستان شهیدباقرپورنیار آذر ماه 93

تهیه وتنظیم : آموزگار جلیل مددی حور


دسته بندی :


 

عکسهای مربوط به دانش آموزان کلاس چهارم

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 0:33 قبل از ظهر - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393

http://upir.ir/aban93/IMG-2338_579f5.jpg

 
http://upir.ir/aban93/IMG-2339.jpg

دسته بندی :


 

چگونه فرزندمان را به درس خواندن علاقه مند کنیم؟

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 11:41 بعد از ظهر - سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393

 

هر روز از فرزند خود بپرسید كه باید چه تكالیفی را انجام دهد. محیطی آرام را برای او در نظر بگیرید تا بتواند تكالیف خود را به خوبی انجام دهد برای بیشتر والدین بردن كودكان به مدرسه كاری ضروری محسوب می شود. هدف آنها این است كه فرزندان شان- چه كودك و چه نوجوان- در مدرسه احساس امنیت و راحتی كنند و درس ها رابه خوبی یاد بگیرند.

غالباً والدین خود را از آموزگار و مدرسه فرزندشان جدا

 می دانند.به نظر می رسد در زمان حضور كودكان در مدرسه، والدین مسئولیتی بر روی دوش خود احساس نمی كنند و در این مدت كودكان شان را به دست غریبه ها می سپارند!اگر والدین نقش فعال تری ایفا كنند نه تنها كودكان به تحصیل ترغیب می شوند بلكه نگرانی خود

آنها نیز كاهش می یابد.در این صورت والدین در تجربیات تحصیلی فرزندشان نقش پررنگ تری برعهده می گیرند و در ضمنرابطه خوبی با آموزگاران برقرار می كنند.

ولی یك سؤال:

اگر مدرسه از سطح بالایی برخوردار باشد آیا دیگر جایی برای ایفای نقش والدین باقی می ماند؟

پاسخ این است: بله. والدین نباید اهمیت نقش خود و نیز مرزبندی های مدرسه را نادیده بگیرند. آنهادر ضمن باید از اعتماد به نفس لازم برخوردار باشند تا در صورت لزوم از جانب كودك خود وارد عمل شوند. برای برقراری یك ارتباط قوی با اولیای مدرسه به توصیه های زیر توجه كنید:

1 - زمان خاصی را برای رفتن كودك به بستر تعیین كنید

شب ها زودتر كودكان را به بستر بفرستید. كودكان باید قبل از رفتن به مدرسه آمادگی كامل داشته باشند و این وظیفه برعهده والدین آنهاست.

2 - وداع را كوتاه كنید

صبح ها زودتر از خانه خارج شوید تا كودكان برای رسیدن به مدرسه استرس نداشته باشند. هنگام جدایی، كودك خود را به گرمی در آغوش بگیرید و ببوسید و سپس بلافاصله مدرسه را ترك كنید.بیشتر كودكان از وداع های طولانی ناراحت می شوند. نگران نباشید معلم ها به خوبی می دانندكه چگونه كودكان را آرام كنند. یادتان باشد كودكان به ندرت پس از جدا شدن از والدین شان، بهگریه كردن ادامه می دهند.

اگر هنگام وداع قاطعیت داشته باشید فرزندتان «استقلال» را یاد می گیرد. وداع زمان مناسبی برای حرف زدن با معلم ها نیست. این كار را به زمان بهتری موكول كنید، زمانی كه بتوانید با آرامشبه مذاكره بپردازید.

3 - از كلاس فرزندتان دیدن كنید

با آموزگار فرزندتان صحبت كنید و از او اجازه بگیرید ساعاتی را در کلاس درس بگذرانید.

با این كار والدین كلاس درس را از نگاه فرزندشان و معلم او می بینند. در ضمن كودكان متوجه  می شوند كه والدین به سرنوشت آنها اهمیت می دهند و نگران شان هستند.

4 - در فعالیت های مدرسه شركت كنید

برای انجام كارهای مدرسه داوطلب شوید. این كار به سود مدرسه است و مهم تر از آن به كودكان نشان می دهد كه تحصیل مقوله ای ارزشمند می باشد.

5 - لباس های مناسبی برای فرزند خود در نظر بگیرید

اگر مدرسه فرزندتان اونیفورم خاصی ندارد لباس های مناسبی برای او در نظر بگیرید. لباس های تنگ یا بدن نما ابداً توصیه نمی شود. كودكان باید متوجه این مسئله شوند كه مدرسه جای خودنمایی نیست و در آنجا فقط باید به تحصیل فكر كنند. لباس ها و كفش هایی را انتخاب كنید کهكودك در آنها احساس راحتی كند.

6 - مراقب وسایلی كه كودكان به مدرسه می برند باشید

اجازه ندهید فرزندتان اسباب بازی، بازی های ویدیوئی، وسایل الكترونیكی، و... را به مدرسه ببرددر غیر این صورت نمی تواند بر روی یادگیری تمركز كند. به والدین توصیه می شود محتویات كیف فرزند خود را بررسی كنند.

7 - در صورت لزوم به عنوان وكیل فرزند خود وارد عمل شوید

نخستین وظیفه والدین این است كه در انتخاب مدرسه فرزند خود دقت كنند. یك آموزگار خوب می تواند بسیاری از مشكلات را به شیوه ای حرفه ای و ماهرانه حل كند. البته گاهی لازم است والدین وارد عمل شوند. در این مواقع آنها باید به حرف های كودك و آموزگار خود به دقت گوش دهند و به دنبال یك راه حل فوری نباشند.

8 - برای فرزند خود فضای مناسبی برای انجام تكالیف مدرسه فراهم كنید

هر روز از فرزند خود بپرسید كه باید چه تكالیفی را انجام دهد. محیطی آرام را برای او در نظربگیرید تا بتواند تكالیف خود را به خوبی انجام دهد.در صورت لزوم به راهنمایی فرزندتان بپردازید و از انجام تكالیف او مطمئن شوید. خواندن- برای بچه ها یا به همراه آنها- باید بخشی از برنامه شبانه باشد. شما می توانید برای كودكان كم سن و سال كتاب بخوانید.كودكان بزرگ تر نیز می توانند گاهی كتاب بخوانند و گاهی به كتاب خواندن شما گوش دهند. شما باید عشق به مطالعه را در فرزندتان نهادینه كنید.اگر هر شب قبل از خواب برای كودكان كتاب بخوانید آنها قوه تخیل خود را به كار می اندازند وانگیزه زیادی برای خواندن پیدا می كنند.

 9 - كودكان بیمار باید در خانه بمانند

در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری های مسری از فرستادن كودك به مدرسه خودداری كنید.

بهتر است در این مورد با مسئولین مدرسه هماهنگ باشید ولی معمولا آبریزش از بینی، حالت تهوع و بیرون روی علائمی هستند كه با مشاهده آنها كودك را باید در خانه نگه دارید. اگر والدین بیشترمراقب باشند مدارس محیط سالم تری خواهند داشت.از این امر مطمئن شوید كه اولیای مدرسه شماره تلفن های شما را در اختیار دارند. در ضمن اگركودكان شماره تلفن پدر و مادر خود را به خاطر بسپارند احساس امنیت بیشتری خواهند كرد.

 10 - خوراكی های سالم و مغذی را برای فرزندتان آماده كنید

خوراكی های حاوی پروتئین و كربوهیدرات های پیچیده مثل هویج، پنیر، كلوچه خشك، آب میوه

طبیعی، بوقلمون و میوه گزینه های بسیار خوبی هستند و انرژی مورد نیاز فرزندتان را فراهم می كنند.

 11 - هنگام شام فرصت خوبی برای حرف زدن اعضای خانواده است

زمانی كه اعضای خانواده بر سر سفره شام می نشینند فرصت خوبی است كه والدین و كودكاندر مورد روزی كه گذرانده اند با یكدیگر حرف بزنند. والدین می توانند درباره مدرسه و مسائلی كه برای فرزندشان پیش آمده از او سؤال كنند. باید هنگام صرف شام فضای گرم و صمیمانه ای حاكمباشد به طوری كه اعضای خانواده احساس كنند

 پس از گذراندن روزی پرمشغله یك پناهگاه امن در انتظار آنان است.

توصیه های پایانی :

والدین نباید ترسی از معلم ها و اولیای مدرسه داشته باشند بلكه باید بتوانند به راحتی با آنها درمورد نگرانی های شان حرف بزنند.

والدین باید خود را با سیاست های مدرسه هماهنگ كنند.با به كار بستن توصیه های فوق والدین می توانند نقش مهمی در روند تحصیل فرزند خود ایفا كنندو در ضمن كودكان به درس خواندن ترغیب می شوند و به نتایج بهتری دست خواهند یافت.

والدین نباید از یاد ببرند كه هر چند كودك در دوران تحصیلی خود با معلم های زیادی سر و كارخواهد داشت ولی خود آنها برای او تأثیرگذارترین الگو خواهند بود.

 


دسته بندی :


 

آزمون آبان ماه تعلیمات اجتماعی

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 5:17 بعد از ظهر - شنبه هفدهم آبان 1393

باسمه تعالی
زگهواره تا گور دانش بجوي                           سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل
                                مدیریت آموزش وپرورش ناحیه اردبیل
دبستان شهیدباقرپورنیار
نام :
نام خانوادگی :
آ بان ماه
آزمون: مطالعات اجتماعی
کلاس : چهارم                     : مدت آزمون   45 دقیقه

فرشتگان، بال هاي خود را براي جوینده دانش می گسترانند وبرایش آمرزش می طلبند. پیامبر(ص
(
مشخص کنید. () پاسخ درست را با علامت
در کدامیک از موارد زیر به مقررات مربوط به رعایت حقوق همسایه ها اشاره نشده است؟ 
 الف) همکاري در برگزاري جشن هاي محله      ب ) سرو صدا نکردن در آپارتمان
 د) عدم همدردي وکمک به همسایه ها           ج) عدم پارك ماشین مقابل پل یا درب پارکینگ

کدام یک از مکان هاي زیر یکی از محل هاي اجتماع مردم محله است؟ 
الف) سینما  ج) مغازه ب) مدرسه د ) مسجد
نمازگزاران وامام جماعت روبه جه جایی نماز می خوانند؟ 
 د) موذن  ج) قبله  ب) درب مسجد  الف) نماز خانه
نیازهاي ساکنان یک محله چگونه تامین می شود؟ 
 ب) از طریق مشاغل تولیدي        الف)از طریق مشاغل خدماتی
 . د) موارد الف وب درست است      ج) از طریق همیاري همسایه ها
مقدار پولی که براي خرید کالاهاي مورد نیاز خرج می کنید چه نام دارد؟ 
 د) پس انداز  ج) مخارج  ب) درآمد  الف) هزینه

در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب بنویسید.
هریک از ما ساکن ........................ هستیم. 
در بیشترمحله ها یک ..................... وجود دارد که مردم براي استراحت و ورزش به آنجا می روند. 
با گذشت زمان در محله .......................... به وجود می آید. 
باید از پولی که بدست می آوریم براي زمان هایی که به پول نیاز داریم ................ کنیم. 
مشخص کنید. () بودن عبارت هاي زیر را با علامت « نادرست » یا « درست » 
درست نادرست
نباید همه ي پولی را که به دست می آورید خرج کنید. 
مردم در مسجد خدا را عبادت می کنند. 
نباید در مراقبت از بوستان ها تلاش کنیم. 
فقط خانه ومدرسه داراي مقررات است. 
به سوالات زیر، پاسخ دهید.
آیا ما اجازه داریم با سرو صدا همسایه ها را ناراحت کنیم؟ 
چه کارهایی در مسجد انجام می شود؟ 
چگونه می توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم؟ 
در آمد یعنی چه؟ 
جدول بودجه چیست؟ 
براي بهتر شدن بوستان محله تان چه پیشنهادي دارید؟


بازخورد معلم

موفق باشید پسرگلم : مددي


تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net


دسته بندی :


 

آزمون آبان ماه

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 4:58 بعد از ظهر - شنبه هفدهم آبان 1393


"به نام خدا   "      " پایه چهارم دبستان شهیدباقرپورنیار"              "آبان ماه"   

نام و نام خانوادگی:.......................................................

1-  جاهای خالی را کامل کنید.                                      "ریاضی"

بیست هزار تا چند تا هزارتا است؟.....................................

پنجاه هزار تا چند تا هزار تا است؟.....................................

هفتصد وبیست وسه هزار تا برابر است با ..................................  هزار یعنی عدد  ..................................

2- کدام گزینه بزرگ ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار را نشان میدهد؟

1) 99999                2)10234                 3) 3 5 8 6 9           4) 100000

3- اعدادی را که هرجدول نشان میدهد، بخوانید وبنویسید.


            "هزار"

یکان

دهگان

4

8

                                       

                          *باحروف:...................                                  بارقم:....................

                              "هزار"                                        

                                        

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

3

6

5

8

5

4

                    *بارقم: ..................                                                      باحروف:.....................                 

4-کدام عدد (دویست و پنج هزارو پنج ) را نشان میدهد؟

1) 20505        2) 205005       3)                25005  4)         205050

5- کوچک ترین و بزرگترین عدد چهار رقمی با ارقام"8، 0،3، 5"را بنویسید.

*کوچک ترین: .......................                 *بزرگ ترین: ..................

6- آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه ی دهگان هزار قرار دارد این عدد چند رقمی است؟

1)دورقمی       2) سه رقمی      3) پنج رقمی   4) شش رقمی

7- عدد" 70000" به ظرفیت کدام مکان می تواند، اشاره کند؟

1)کوچه        2) مدرسه        3) استادیوم      4) کلاس درس

8- ارزش مکانی کوچک ترین رقم در عدد "860735" کدام است؟

1) یکان    2) دهگان هزار  3) یکان هزار   4) صدگان

9-عددی را که هر عبارت نشان میدهد،درجدول ارزش مکانی بنویسید.(جدول را خودتان رسم نمایید)

.....................=9+70+600+3000+50000+400000

 

..................=6  تا100 هزار تایی+4تا10000تایی+8تا10تایی

 

" فارسی:درس اول و دوم"

1-پاییز در نقاشی خود به رنگ کدام یک از درختان دست نزد؟

1)  سیب و بادام  2) کاج ، سرو ، صنوبر   3) گلابی وگیلاس     4) انار و انجیر

2- باتوجه به متن درس اول ودوم مخالف هر کلمه را پیدا کنید وبا آن یک جمله بنویسید .

*بماند:                               :..........................................................................................................................................................

*شجاع: (               ): .....................................................................................................................................................

3- ویرگول(،) نشانه ی چیست؟

1)  مکث بلند          2)درنگ      3) مکث کوتاه     4) گزینه ی 2و3 صحیح است

4-هم معنی کلمه های جدول را از متن درس"اول و دوم"پیدا کنید و بنویسید.

کلمه

هم معنی

اول

 

نظاره

 

دور

 

آسیب

 

"علوم تجربی"

1-جاهای خالی را کامل کنید.

*درستی فرضیه ای که به وسیله ی آزمایش های فراوان ثابت شود ........... می نامند

*تحقیقات علمی همیشه با ..................آغاز میشود که ما برای آن ها پاسخی نداریم

*برای اطمینان از درستی یک فرضیه باید آن را ............................... کرد .

*واحد ساختمانی بدن موجودات زنده ................................ نام دارد .

*برای دیدن  سلول از دستگاهی به نام ................................ استفاده می شود .

2-کدام یک از گزینه های زیردارای سلول است؟

1) پوسته ی درونی پیاز         2) سنگ        3)آجر          4)   صندلی

3-موجود زنده و غیر زنده باهم چه تفاوت هایی دارند؟

                                                                         

 ............................................................................................................................................................................

4- مدل ساده (شکل) یک سلول را رسم کرده و قسمت های مختلف آن را نشان دهید.

 «شادوسرافرازباشید پسر گلم : مددی» 


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 


دسته بندی :


 

عید سعید قربان برهمه مسلمین جهان مبارک باد

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 4:50 بعد از ظهر - جمعه یازدهم مهر 1393

   باد   تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبریک عید قربان

ضمن تبریک عید بزرگ قربان به همه مسلمانان جهان .

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد
عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد
حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول
رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد

بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد
.
.
.
عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را
پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را
خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن
معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن
.
عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است
خاطره یک پدر و قصه یک پسر
عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است
عیدی که قصه ایثار اسماعیل
بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم
و الله اکبر را زمزمه کنیم

یک شعر زیبا در مورد عید قربان
ندا آمد که، ابراهیم، بشتاب
رسیده فرصت تعبیر آن خواب
به شوق جذبه عشق خداوند
برآ، از آب و رنگ مهر فرزند
اگر این شعله در پا تا سرت هست
کنون، یک امتحان دیگرت هست
مهیا شو طناب و تیغ بردار
رسالت را به دست عشق بسپار
صدا کن حلق اسماعیل خود را
به قربانگه ببر هابیل خود را
منای دوست قربانی پسندد
تو را آن سان که می دانی، پسندد
خلیل ما! رضای ما  در این است
عبودیت به تسلیم و یقین است
ببین بر قد و بالای جوانت
مگر، نیکو برآید امتحانت
نفس در سینه افتاد از شماره
ملائک اشک ریزان در نظاره
پدر می بُرد فرزندش به مقتل
که امر دوست را سازد مسجّل
پدر آمیزه ای از اشک و لبخند
پسر تسلیم فرمان خداوند
منا بود و ذبیح و شوق تسلیم
ندا پیچید … در جانِ براهیم
خلیلا! عید قربانت مبارک
قبول امر و فرمانت مبارک
پذیرفتیم این قربانی ات را
پسندیدیم سرگردانی ات را
بر این ذبح عظیمت آفرین باد
شکوه عشق و تسلیمت چنین باد
خلیل الله … ای معنای توحید
کنون تیغت گلوی نفس بُبرید
کنار خیمه هاجر در تب و تاب
که یا رب این دل شوریده دریاب
گلم اینک به دست باغبان است
مرا این فصل سبز امتحان است
اگرچه مادری درد آشنایم
خداوندا به تقدیرت رضایم
اگرچه می تپد در سینه ام دل
اگرچه امتحانم هست مشکل
خداوندا دلم آرام گردان
مده صبر مرا در دست شیطان
خدای عشق مزد عاشقی داد
برای دوست قربانی فرستاد
موحّد جز خدا در جان نبیند
در این آیینه جز جانان نبیند

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


دسته بندی :


 

آغاز سال تحصیلی بر معلمین و دانش آموزان عزیز مبارک

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 10:15 بعد از ظهر - یکشنبه سی ام شهریور 1393

 

حق معلم

بزرگ داشتن او و مؤدب بودن در مجلس او و خوب گوش کردن به سخن اوست .

نباید صدایت را از او بلندتر کنی !

اگر کسی از او سؤال پرسید نباید تو جواب بدهی !

نباید در مجلس او با کسی صحبت کنی !

نباید پشت سر او غیبت کنی !

اگر کسی از او بدگویی کرد باید از او دفاع کنی !

زشتی هایش را بپوشانی و خوبیهایش را آشکار کنی !

 

«رساله حقوق امام سجاد علیه السلام »

عوامل تدریس موفق

نکاتی چند در مورد یک تدریس موفق:

- با نام و یاد خدا کلاس درس را شروع کنیم .

- از وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان قبل از تدریس آگاه شویم .

- از حضور و غیاب دانش آموزان حتما آگاهی حاصل کنیم .

- با خوشرویی تدریس را آغاز نموده و تا پایان جلسه ی تدریس این حالت را حفظ کنیم .

- عواطف و احساسات دانش آموزان را جریحه دار نکنیم .

- از قضاوتهای عجولانه نسبت به دانش آموزان جداً خودداری کنیم .

- از تهدید کردن دانش آموزان بپرهیزیم .

 - دانش آموزان را مجبور به عذرخواهی نکنیم .

- محرم و رازدار دانش آموزان باشیم .

- معذرت خواهی دانش آموزان را بپذیریم .

- عدالت را در کلاس رعایت کنیم .

- مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنیم .

- تکالیف درسی را حتما بازرسی کرده و در پایان نظرمان را اعلام کنیم .

 

ما گلهای خندانیم  

 

66143499605807383690.jpg

ما گل‌های خندانیم
فرزندان ایرانیم
ما سرزمین خود را
مانند جان می‌دانیم
ما باید دانا باشیم
هوشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران
باید توانا باشیم
آباد باش ای ایران
آزاد باش ای ایران
از ما فرزندان خود
دل شاد باش ای ایران

عباس یمینی شریف :

ده توصیه به اولیاء دانش آموزان

1- از قوانین و مقررات مدرسه حمایت کرده و در حضور فرزندتان آن قوانین و مقررات را محکوم نکنید.

2- با مسئولین مدرسه متواضعانه رفتار کنید و سعی نمائید آنها را درک کنید و در صورت لزوم پاسخگو باشید.

3- در صورت بروز مشکل، با مسئولین مدرسه در حضور فرزندتان، مجادله نکنید.

4- اگر فرزندتان معلمین و مربیان مدرسه را در حضور شما تحقیر کردند با آنها موافق نباشید.

5- اگر مدرسه و شرایط حاکم بر آن برای شما غیر قابل تحمل شد، بی سر و صدا مدرسه فرزندتان را عوض کنید و از هر گونه انتقام جویی بپرهیزید.

6- اگر فکر می کنید معلمی خوب تدریس نمی کند و شما هم نمی توانید شرایط را عوض کنید، فعلا صبر کنید تا در فرصت مناسب، تصمیم موثری اتخاذ کنید.

7- اگر در مدرسه برای فرزندتان مشکلی پبش آمده به مدرسه بروید و مشکل را از نزدیک بررسی کنید و اگر مجبور شدید راه قانونی را در پیش بگیرید و از مقابله به مثل و انتقام جویی بپرهیزید چون ممکن است در این صورت از حق خود محروم شوید.

8- فرزند خود را تشویق کنید تا قوانین و مقررات مدرسه را بپذیرد و به آن عامل باشد

9- همیشه مدرسه و مقام معلم را مورد ستایش قرار داده و آنها را ارزشمند بدانید.

10- به فرزندان خود بگوئید، که برای آموزش و تربیت به مدرسه می رود و بطور موقت در آنجاست، برای همین نباید او گرفتار مسائل حاشیه ای شود و او را از هدف دور نماید.


دسته بندی :


 

عید سعید فطر

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 6:39 بعد از ظهر - دوشنبه ششم مرداد 1393

عید مبارک

 
42235004741281314422.jpg

خداحافظ اي ماه غفران و رحمت


خداحافظ اي ماه عشق و عبادت


خداحافظ اي ماه نزديکي بر آرزوها


خداحافظ اي ماه مهماني حق تعالي


خداحافظ اي دوريت سخت و جانکاه


خداحافظ اي بهترين ماه الله

 کم کم غروب ماه خدا ديده مي شود


صد حيف ازين بساط که برچيده مي شود


در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت


خوشبخت آنکسي ست که بخشيده مي شود


 پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر

را به حضور تمام شما عزیزان تبریک عرض می کنیم


و امیدوارم ماه مبارک رمضان همچنین عید سعید فطر

بر تمامی شماومسلمانان جهان مبارک باشد..   
اللّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْریاءِ وَالْعَظَمةِ
وَ أهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ
وَ أهْلَ العَفْو وَالرَّحْمَةِ
وَ أهْلَ التَقّوىٰ وَالمَغْفِرَة

أسْئَلُکَ بَحَقِّ هذا الْیوَمِ الّذی جَعَلْتَهُ لِلمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمّدٍ صَلّی اللهُ عَلیْه وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاَ وَ کرَامَتاً وَ مَزیداً، أن تُصَلّی عَلىٰ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُدْخِلنی فی کُلِّ خَیْرٍ أدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ أنْ تُخْرِجَنی مِنْ کُلِّ سُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آل مُحَمَّدٍ، صَلَوٰاتُکَ عَلَیُهِ وَ عَلَیْهِمْ، اللّهُمَّ إنی أسْئَلَکَ خَیرَ مٰا سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّٰالِحُونَ وَاعُوذُ بِکَ مِمّا اسْتَعاذَ عِبادُکَ الْمُخْلِصوُنَ.

 


دسته بندی :


 

نوه گلم: هلنا

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 11:53 بعد از ظهر - شنبه چهاردهم تیر 1393نوه گلم: هلنا

 http://www.taktatools.com/upload/uploads/1466707599.jpg


دسته بندی :


 

ماه میهمانی خدا

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 10:56 بعد از ظهر - سه شنبه دهم تیر 1393

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا را به تمام همکاران ودانش آموزان عزیز  تبریک و تهنیت عرض می نمائیم .

لب فرو بند از طعام و از شراب **** سوی خان آسمانی کن شتاب


گر تو این انبان ز نان خالی کنی **** پر ز گوهر های اجلالی کنی

مولانا

 

 

76435018397950129881.jpg

 دسته بندی :


 

آزمون خرداد ماه

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 6:51 بعد از ظهر - دوشنبه پنجم خرداد 1393


دفترچه ی سوالات آزمون مدادکاغذی     سال تحصیلی 93/92
تهیه وتنظیم : جلیل  مددی حور

تعداد سوال :60 مدت پاسخگویی:  90دقیقه    
نام ونام خانوادگی داوطلب :   شماره داوطلب :    
ماده امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره
قرآن و هدیه ی آسمان 8 1 8
فارسی ( بنویسیم ) 8 9 16
مطالعات اجتماعی 14 17 30
علوم 15 31 45
ریاضی  15 46 60


به پاسخ های غلط نمره منفی تعلق نمی گیرد.
خردادماه 1393 
آزمون مدادکاغذی نوبت دوّم خرداد ماه  1393  دبستان شهیدباقرپورنیار

قرآن وهدیه های آسمانی

1 ) شگفتی های طبیعت ، انسان رابه چه چیزی وا می دارد ؟
1 ) تفکّر وپرستش خدا                    2) نیروی خدا وند        3 ) تفکّر      4 ) پرستش خدا
2) به چه نمازی  « نمازفرادی»  می گویند؟
1 )  درمسجدخوانده شود                2 ) به تنهایی خوانده شود    
3 ) درخانه ها خوانده شود               4 ) یومیّه
3) آرامگاه امام کاظم ( ع )کجاست ؟
1 ) مدینه               2 ) مکّه            3 ) کاظمین              4 ) بیت المقدّس
4 ) اگربخواهیم پیرو پیامبرخدابا شیم باخویشاوندانمان چه رفتاری بایددا شته با شیم ؟
1 ) به آن ها احترام بگذاریم                           2 ) همه راراضی وخشنودکنیم
3 ) ازحال آن هاخبربگیریم                             4 ) هرسه مورد درست است
5 )   معنی آیه« والاخرۃ خیر» کدام گزینه است ؟

ا) و دنیا بهتر است                                       2) و خوبی بهتر است    
3) این دنیا و آخرت بهتر است                          4) و آخرت بهتر است
6 ) معنی درست کلمات قرآنی «  عبد ، حبل ، صراط » به ترتیب درکدام گزینه آمده است ؟
1 ) بنده ، راه ، ریسمان                                 2 ) بنده ، راهش ، ریسمان  
3 )    بنده ، ریسمان ، راه                              4 )   بنده ، ریسمانش ، راهش                        
7) در حالت وقف ((ـة و ة)) به چه چیز تبدیل  می شوند؟
ا) خودش را به همان وضع می خوانیم                2 ) به (( ـه و  ه  تبدیل می شود ))
3) هیچ تغییری نمی کند                                 4) جز حروف ناخوانا است و خوانده نمی شود
8)آیه ((وَاعتَصموا بحَبل الله جَمیعا و لا تفرقوا))چه چیزی را برای ما بیان می کند؟
1 ) وحدت         2 ) انفاق          3 ) نیکی به پدر و مادر          4 ) احسان و نیکوکاری

بخوانیم وبنویسیم

9)شکل کامل کلمه ((سپه)) کدام است ؟

1 ) سپاه                      2) ستاره               3) صاحب                4) سپهر

10 )  مترادف کلمه ((ذبح)) کدام است ؟

1 )گاو و گوسفند            2) سربریدن             3) انتظار                 4) قربانی

11 ) کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

1 )گریه                         2) شعف               3) اشک                  4) غم

12 )مخالف کلمه ی ترسو را بنویسید .

1)ضعیف                        2) با هوش           3) شجاع                 4) محبت

13 ) (( راس)) واحد شمارش چیست ؟

1 ) انسان                         2) جوراب           3) گاو و گوسفند        4) زنبور

14 )املای کدام کلمه غلط است ؟

1 )غم                             2) کامل                3) مرتب                4) مظحر

15 )هیجان انگیزترین بخش داستان  .............. داستان می باشد.

1 ) شروع                         2) متن                3) پایان                  4) اوج

16 ) شعر ((رنج و گنج)) سروده  ی چه کسی است ؟

1 ) محمد تقی بهار             2) سعدی             3) عباس شهری       4)  فردوسی

مطالعات اجتماعی
جغرافیا

17)کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟
1 ) جنوب                       2 ) جنوب شرقی      3 )  مشرق             4 ) شمال
18 )وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد .

1 )قبله نما                     2 ) آهنربا                 3 ) قطب نما           4 ) قبله نما و  قطب نما  
19 ) رشته کوه شمال ایران . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد .

1 )  زاگرس                    2 ) سبلان               3 )  شیرکوه          4 ) البرز             
20) مقدار باران در کدام یک از شهرهای زیر بیشتر است؟

1)  اردبیل                      2 ) شهرکرد             3 ) یزد                 4 ) بندرانزلی
21 ) جلگه ی ................ درشمالغربی ایران واقع است ؟ 
1 ) گرگان                     2 ) خوزستان             3 ) مغان               4 ) مازندران
22 ) گرم ترین ناحیه ی آب وهوایی ایران چه نام دارد ؟
1 ) معتدل               2 ) خزری                    3 ) گرم وخشک          4 ) کوهستانی
23) دریاچه ی بختگان درچه استانی واقع است ؟
1 ) زاهدان              2 ) فارس                      3 ) تهران                 4 ) اصفهان
24 ) طولانی ترین رود ایران چه نام دارد ؟
1 ) تلخه رود            2 ) کارون                      3 ) کُر                     4 ) زاینده رود

 تاریخ و مدنی

25) دو نعمت بزرگی که خدا فقط به انسان ها داده است ،    .......... و ............... است  .
1) نیروی عقل ودست های توانا                              2) نیروی عقل وپا                    
3)  دهان و قلب                                                 4) چشم وگوش
26) چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟
1) حفاظت از زمین ها کشاورزی                             2) بدست آوردن غذا
3) گرسنه ماندن انسان ها                                    4) جریان داشتن رودها در دامنهکوهها                   
27) چه کسانی دعوت حضرت نوح ( ع ) راپذیرفتند  ؟
1) ثروت مندان               2) ستم دیدگان             3) اشراف        4) فرمان روایان
28) دانشگاه جندی شاپوربه دستورچه کسی ساخته شد ؟
1) اردشیر                    2) داریوش                   3) انوشیروان      4) شاپوراول
29) دردین اسلام  کدام موردازاهمّیّت زیادی برخورداراست  ؟
1) تهیّه ی پوشاک         2  ) تهیّه ی مسکن          3)دوستان وآشنایان      4) خانواده
30) باتلاش چه نهادی دربیش ترروستاهاامکاناتی مانند حمّام و .............. ایجاد شده است  ؟
1) بسیج                     2)کمیته امداد                 3 ) جهادسازندگی        4) شهرداری

علوم
31 ) چرا سلّول های بدن انسان شکل های متفاوتی دارند ؟
1 ) عمر آن ها متفاوت است                                       2 ) کارهای متفاوتی انجام می دهند
3 ) غذارا ازراه های مختلف به دست می آورند                  4 ) تقسیم سلّولی درآن ها فرق می کند
32 ) سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟
1)تقسیم  شدن        2 )جوانه زدن               3 )خردشدن              4 ) بزرگ شدن
33 ) کدام گروه ازموجودات زنده ی زیرغذاسازی می کنند ؟
1 ) حشرات               2 ) گیاهان سبز           3 ) انسان               4 ) پرندگان
34) آوندهادرچه قسمت هایی ازگیاه وجوددارند ؟
1) ریشه و گل             2 ) میوه ودانه             3 ) برگ و ساقه        4 ) جوانه وریشه
35 ) کدام یک ازگیاهان زیربه عنوان « ادویه » استفاده می شود ؟
1 ) گل انار                 2 ) آویشن                 3 ) خاکشیر              4 ) زردچوبه
36 ) کدام گروه زیر ، بیش ترین تعدادرادرگروه بی مهره هادارند ؟
1 ) حشرات             2 ) عنکبوتیان            3 ) نرم تنان                 4 ) بندپایان
37 )  کدام ماده زیردرآب حل می شود ؟
1 )  روغن مایع           2 ) نشا سته                3 ) جوهر               4 ) نفت
38 )در کدام یک ازمخلوط های زیر، محلول به وجودمی آید ؟
1 )  شن وآب         2 ) نمک وآب          3 ) آب لیمو وروغن مایع       4 ) نمک وشکر       
39 ) درکدام یک ازجاهای زیر ، ازآینه ی برآمده استفاده می شود  ؟
1) کوره آفتابی           2 ) سرپیچ جادّه ها           3 ) آرایشگاه         4 ) خیاطی                  
40 )  هرچه زاویه ی بین دوآینه رابسته ترکنیم ، تعدادتصویرها ..........................  می شود ؟
1 ) کم تر               2 ) بیش تر                  3 ) بزرگ تر               4 ) کوچک تر
41) کدام دسته ازاجسام « رسانا » هستند ؟                                                      
1 ) آب واسید           2 ) طلاونقره          3 ) پلاستیک وچرم           4 )چوب وآهن 
42 )  چه نقطه هایی ازدوآهن ربا ، یک دیگرراجذب می کنند ؟ 
1 ) شمال باجنوب        2 ) شمال با شمال           3 ) جنوب باجنوب            4 ) درهمه ی نقطه ها
43 )  درکجای آهن ربا ، خاصیّت آهن ربایی کم تراست   ؟
1 ) قطب جنوب        2 ) وسط                   3  )  دوسرآن               4 ) قطب شمال             
44 ) دسته ای ازسنگ هاکه براثرته نشین شدن موادّدرون آب به وجود می آیند ، چه نام دارند ؟
1 ) آذرین                2 ) مرمر                   3 ) رسوبی                    4 ) دگرگونی
45 ) کدام نوع سنگ ، دارای بلورهای ریزودرشت است ؟
1 ) رسوبی              2 ) دگرگونی          3 ) ما سه                         4 ) آذرین

ریاضی
46 ) درکدام یک ازعددهای زیر، صدگان هزار،دوبرابردهگان است ؟
1 ) 651327             2 )  435482             3 )   237915              4 ) 198320
47 ) کدام گزینه ی زیر، اختلاف بزرگ ترین وکوچک ترین عدد پنج رقمی ، که رقم هایشان تکراری نباشد ، است؟
1 ) 98765                2 ) 88531               3 ) 56789                  4 )  41976
48 ) درشکل روبه رو ، چندپاره خط وجوددارد؟
1 ) 8                      2 )  4                        3 ) 7                       4 ) 6
49) کدام عددزیر ، حاصل عبارت روبه رو است ؟         = 56 - ( 187 - 429 )
1 ) 186                  2 ) 342                      3 ) 242                   4 ) 481  
50 ) اگرعقربه ی کوچک ساعت شمارروی 6 وعقربه ی بزرگ دقیقه شمارآن روی 2 باشد ، عقربه های ساعت چه زاویه ای رانشان می دهند ؟
1 ) راست                 2 ) باز                       3 ) تند                     4 ) نیم صفحه
51 ) مریم یک جلدکتاب و 4 دفترچه خرید . اگرقیمت یک جلدکتاب 100 تومان ویک دفترچه 90 تومان باشد ، اوچندتومان خرج کرده است؟
1 ) 360                    2 ) 560                    3 ) 460                    4 )   580
2 5) برای رسم یک خط ، چند نقطه ازآن رابایدداشته با شیم ؟
1 ) 3                       2 ) 1                         3 ) 2                  4 ) نقطه ی خاصی نیازندارد
53 ) هرچهارضلعی که فقط دوضلع موازی داشته باشد ، چه نام دارد ؟
1 ) مستطیل               2 ) مربّع                    3 ) متوازی الاضلاع                4 ) ذوزنقه
54 ) مینا 175 جلدکتاب داستان دارد . برادرش امین 25 جلد کتاب داستان دارد. مینا چندبرابرامین کتاب دارد ؟
1 ) 8                        2 ) 6                        3 ) 5                    4 ) 7
55 ) کدام عددزیرباقی مانده ی تقسیم ( .......... = 32 ÷ 6854 ) است ؟
1 ) 21                       2 ) 12                      3 ) 6                   4 ) 8
56 ) در کدام یک ازشکل های زیر ، قطرهاباهم مساوی هستند ، ولی برهم عمودنیستند ؟
1 ) لوزی             2 ) مستطیل             3  )ذوزنقه قائم الزاویه         4 ) متوازی الاضلاع            
57 ) در کدام یک ازشکل های زیر ضلع های متوالی برهم عمود نیستند ؟
1 )  لوزی             2 ) مستطیل              3 ) مربع                       4 )مستطیل ومربع
58) اگرگنجایش یک لیوان 4 استکان آب وگنجایش یک پارچ 8 لیوان آب باشد . کنجایش پارچ آب چندبرابراستکان است؟
 1) 38                2 ) 32                      3 ) 12                         4 ) 10
59 ) کدام عددزیررادربگذاریم تاعدد5 رقمی زیر برپنج بخش پذیربشود ؟   9458 
1 ) 6                   2 ) 3                       3 ) 5                          4 ) 4
60 ) محیط یک مستطیل با محیط یک مربّع برابراست . اگرطول وعرض مستطیل به ترتیب 150 و80 سانتی مترباشد ، اندازه ی یک ضلع مربّع چند سانتی متراست ؟
1 ) 10                 2 ) 120                     3 ) 110                     4 ) 115


                                          خسته نباشی فرزندگلم :   مددی حور

 

 


دسته بندی :


 

روز و هفته معلم بر همه ی همکاران گرامی ومحترم مبارک باد .

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 6:1 بعد از ظهر - چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393

 

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو / چون خدا مشکل توان تعریف تو


دسته بندی :


 

3 چیز رافراموش نکن:خدا،رفیق،مرگ.

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 5:44 بعد از ظهر - چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393

3چیز رابا احتیاط بردار:قدم،قلم،قسم.

 

3چیز راپاک نگه دار:جسم،لباس،خیال.

 

از3چیز خود رادورنگه دار:افسوس،فریاد،نفرین.

 

3چیز راآلوده نکن:قلب،زبان،چشم.

 

3چیز رافراموش نکن:خدا،رفیق،مرگ.


دسته بندی :


 

چرا کودکان با گریه به دنیا می آیند؟؟

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 5:33 بعد از ظهر - چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393


چرا مثل بچه آدم با لبخند و آرامش به دنیا نمی آیند؟؟

گروهی می گویند: از دنیا می ترسند!

گروهی می گویند:دنیا را دوست ندارند!

گروهی می گویند:با گریه می خواهند اعتراض خود را نشان دهند!

اما جالب است بدانیم که هیچ کدام از اینها نیست!

((دکتر زاکلین رنارد)) به این پرسش کهنه جواب می دهد:

جنین  در درون مایع زندگی کرده  و اکسیزن ضروری خود را از خونی  که از بند ناف عبور می کند دریافت می کند.

پس از آنکه جنین به دنیا آمد و فشار وارد بر قفسه سینه اش متوقف شد ...هوا به آرامی وارد  ریه های او می شود و نوزاد هوا را به شدت از ریه های خود بیرون می دهد و به این طریق باز دم را که به صورت نخستین فریاد است سر می دهددر حقیقت اولین گریه نوزاد نشانه تنفس طبیعی او می باشد!


دسته بندی :


 

چرا پشه ها بعضی را بیش تر نیش می زنند

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 4:45 بعد از ظهر - یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393


 
 شاید برای شما پیش آمده باشد که در اتاقی با دوستتان نشسته باشید و در این حین مدام مورد گزش پشه‌ها قرار گرفته باشید و مجبور باشید آنها را با دست و حرکت دادن سرتان، دور کنید، در حالی که دوستتان مشکل خاصی ندارد.
آیا واقعا پشه‌ها دوست دارند، برخی‌ها را بیشتر نیش بزنند؟ آیا این افراد خون مغذی‌تری دارند؟! یا موضوع چیز دیگری است.
از لحاظ علمی ثابت شده که 20 درصد مردم، بیشتر مورد توجه پشه‌ها قرار می‌گیرند، فعلا راه حلی برای مشکل این افراد پیدا نشده است، به جز اینکه از داروهای دافع حشرات استفاده کنند که این هم البته همیشه پاسخگو نیست و برخی از پشه‌ها به تدریج نسبت به ایمن می‌شوند.
 
اما دلیل جذاب بودن این افراد برای پشه‌ها چیست؟
گروه خونی
پشه‌ها کسانی را که گروه خونی O دارند، دو برابر افراد با گروه خونی A نیش می‌زنند. گروه خونی B در میانه طیف علاقه پشه‌ها قرار دارد.
علاوه بر این جالب است بدانید که 85 درصد افراد، ماده‌ای از پوست خود ترشح می‌کنند که نشان دهنده گروه خونی آنهاست، ولی 15 درصد مردم این ماده را ترشح نمی‌کنند، دسته اول برای پشه‌ها جاذب‌ترند.
دی اکسید کربن
پشه‌ها با دقت متوجه دی اکسید کربن بازدم افراد می‌شوند و با موقعیت‌یابی آن متوجه حضور افراد می‌شوند. پشه‌ها برای این کار یک عضو تخصصی به نام پالپ آرواره‌ای دارند. حساسیت پشه‌ها آنقدر زیاد است که می‌توانند از پنجاه متری هم متوجه متصاعد شدن دی اکسید کربن شوند.
پس افرادی که دی اکسید کربن بیشتر بیرون می‌دهند، بیشتر پشه‌ها را متوجه خود می‌کنند. بنابراین به طور کلی افراد که جثه بزرگ‌تری دارند، بیشتر هدف پشه‌های قرار می‌گیرند. یک دلیل اینکه گاهی کودکان کمتر مورد گزش قرار می‌گیرند، میزان کلی دی اکسید کربن بازدمی کمتر آنهاست.
ورزش و سوخت و ساز
پشه‌ها اسید لاکتیک، اسید اوریک، آمونیاک و سایر موادی را که در عرق ترشح می‌شوند، بو می‌کشند. دمای بیشتر بدن، جذب‌کننده پشه‌هاست.
پس ورزش و فعالیت بدنی زیاد با توجه به ترشح این مواد و تولید گرمای بیشتر، باعث جذب پشه‌ها می‌شود.
البته عوامل ژنتیکی هم روی میزان ترشح اسید اوریک مؤثر هستند.
باکتری‌های پوست
در یک پژوهش که در سال 2011 انجام شد، مشخص شد که سطوح بالای نوعی از باکتری، جاذب پشه‌هاست. جالب است که اگر کسی باکتری زیادی در پوست داشته باشد، اما این باکتری‌ها از انواع مختلف باشند و نوع خاصی از باکتری در پوست، غالب نباشد، پشه‌ها کمتر جذب می‌شوند.
همین موضوع می‌تواند توجیه‌کننده گزش بیشتر ما در ناحیه کف پا و مچ پا باشد، چون در این نواحی باکتری بیشتری در پوست وجود دارد.
نوشیدنی‌های الکلی هم باعث نیش‌خوردگی بیشتر افراد می‌شوند.
حاملگی
زنان حامله بیشتر مورد گزش قرار می‌گیرند، چون 21 درصد دی اکسید کربن بیشتر تولید می‌کنند و دمای بدنشان به طور متوسط 1الی26 درجه فارنهایت بیشتر است.
رنگ لباس
رنگ‌های تیره ، بیشتر پشه‌ها را جذب می‌کنند.
ژنتیک
به طوری که پیشتر توضیح دادیم 85 درصد مردم برای پشه جذاب‌تر هستند.
مواد دفع‌کننده حشرات طبیعی
با کروماتوگرافی ترشحات پوست بدن بعضی از افراد مشخص شده است که آنها مواد دافع حشرات طبیعی از خود تشرح می‌کنند. دانشمندان امیدوارند بتوانند از مولکول‌های این مواد در اسپری‌ها استفاده کنند.
 

دسته بندی :


 

واحد پول ایران

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : 5:22 بعد از ظهر - دوشنبه یکم اردیبهشت 1393

نام

زمان

شرح

دریک

هخامنشیان

  سکه طلا به وزن 35/8 گرم

درهم

هخامنشیان

  معادل93% گرم طلا اخذ شده از دراخمه یونانی

درم

ساسانیان

  درم فارسی دراخمه یا درهم است . در این زمان از فلز نقره ضرب می شد

دینار

ساسانیان

  برابر 20 درم است. فلز آن طلا بود

پشیز

ساسانیان

  سکه مسین زمان ساسانیان.

زر و دینار جعفری

هارون
  الرشید

  جعفربن یحیی برمکی سکه ها را ضرب کرد و به نام او رایج بود

زردهی

-

  اصطلاحی برای برابری مقدار سکه با طلا بوده است

زر شش سری

-

  اصطلاحی برای برابری مقدار سکه با طلا بوده است

عباسی

صفویه

  ضرب فلز نقره - واحد پول- معادل چهار شاهی- دوصناری- دوصد دینار

نیم عباسی

صفویه

  صد دینار

صنار

-

  مخفف صد دیناراست. سکه ای از مس معادل دو شاهی

شاهی

صفویه

  پنجاه دینار(واحد پولدر زمان قاجار)

بیستی

صفویه

  5/2 بیستی معادل یک شاهی است (شکل این سکه بیضی بود)

غازبیکی-غازیکه

صفویه

  یک دهم شاهی (تمام سکه ها مدور بودند به جزبیستی)

محمودی

سلطان
  محمود غزنوی

  برابری آن معلوم نیست . فلز نقره بوده (تاورینه در سفرنامه خود نوشته)

یک پول

قاجاریه

  سکه های کوچک مسین

شاهی

قاجاریه

  معادل دو پول

دینار

قاجاریه

  صد دینار برابر با دوشاهی

عباسی

قاجاریه

  معادل چهار شاهی

پنج شاهی نقره

قاجاریه

  معادل ربع قران

ده شاهی نقره

قاجاریه

  معادل نیم قران

قران

قاجاریه

  واحد پول ایران در عهد قاجاریه و اوایل
  پهلوی- نقره به وزن 24 نخود - کلمه عربی معادل هزار دینار

تومان

قاجاریه

  کلمه ترکی مغولی سکه ای معادل 10 قران

پناه اباد

قاجاریه

  سکه ای نقره که در پناه اباد شوش ضرب شده است و
  بعدا به پناباد رواج یافت معادل نیم ریال

اشرفی

قاجاریه

  سکه طلای ایران وزن ان 18 نخود

پنج هزاری

قاجاریه

  نیم مثقال طلا(12 نخود)

دوهزاری

قاجاریه

  ربع مثقال طلا(6 نخود)

غاز- قاز

قاجاریه

  کوچکترین واحد پول زمان قاجار (پنج غاز که
  پنغاز می گفتند) یک دهم شاهی

چندک

قاجاریه

  برابر دوغاز

ریال

قاجاریه پهلوی  -جمهوری
  اسلامی

  اخذ شده از زبان اسپانیایی-معادل با یک قران وپنج شاهی بود این کلمه از زمان تسلط اسپانیاییها وپرتغالیها در خلیج فارس  درمراوده ایشان با مردم جنوب ایران رواج یافت و اکنون واحد پول ایران است (یکصد سال جزیره هرمز در اختیار    پرتغالی ها بود 1514)


دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» آزمون علوم ( چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 )
» واژه نامه های فارسی ( خوانداری ) ( پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 )
» نکات مهّم درباره ی کتاب بخوانیم وبنویسیم ( دوشنبه دهم آذر 1393 )
» دستورزبان فارسی کلاس چهارم ( دوشنبه دهم آذر 1393 )
» ( سه شنبه چهارم آذر 1393 )
» عکسهای مربوط به دانش آموزان کلاس چهارم ( چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 )
» چگونه فرزندمان را به درس خواندن علاقه مند کنیم؟ ( سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 )
» آزمون آبان ماه تعلیمات اجتماعی ( شنبه هفدهم آبان 1393 )
» آزمون آبان ماه ( شنبه هفدهم آبان 1393 )
» عید سعید قربان برهمه مسلمین جهان مبارک باد ( جمعه یازدهم مهر 1393 )
» آغاز سال تحصیلی بر معلمین و دانش آموزان عزیز مبارک ( یکشنبه سی ام شهریور 1393 )
» عید سعید فطر ( دوشنبه ششم مرداد 1393 )